Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 november 2021

D66 tevreden met voortgang Programma Natuurnetwerk, maar roept op tot maatwerk

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 15 november 2021 stond het Programma Natuurnetwerk 2022 op de agenda. Het programma is erop gericht een gebiedsgerichte aanpak voor stikstof en natuurherstelmaatregelen van de meest kwetsbare natuur te bieden. Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd en behandeld in de Provinciale Staten. Namens D66 voerde Amélie Strens het woord op dit onderwerp. In haar bijdrage benadrukte zij dat D66 tevreden is met de voortgang, maar onderstreepte het belang van maatwerk in de realisatie van het natuurnetwerk.

Progressie

Het Programma Natuurnetwerk heeft grote invloed op belangrijke thema’s voor D66 Noord-Holland. Immers, een gedegen Programma Natuurnetwerk kan bijdragen aan fijne recreatie en een gezonde bodem voor voedselproductie. Daarnaast speelt het Natuurnetwerk een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering en een gezonde biodiversiteit in de Noord-Hollandse natuur. Namens D66 benadrukte fractievoorzitter Strens dat D66 verheugd is met de voortgang die tot op heden door de provincie is geboekt: ‘’Het is duidelijk te zien dat dit college werk maakt van de realisatie van het Programma Natuurnetwerk. We maken het noodzakelijke tempo! D66 is positief over deze voortgang en vraagt de gedeputeerde dit ook vast te houden’’. D66 zal de voortgang ook in de toekomst scherp blijven monitoren.

Noodzaak maatwerk

Naast de positieve resultaten liggen er nog belangrijke uitdagingen voor de provincie. De realisatie van het Programma Natuurnetwerk vindt plaats op terreinen die vaak ook andere functies hebben. Het is voor D66 dan ook essentieel dat er op een zorgvuldige manier gesproken wordt met gebruikers en eigenaren van deze terreinen. Strens onderstreepte het belang van een constant gesprek met betrokkenen: ‘’D66 vraagt hier nogmaals aandacht voor. Kan de gedeputeerde toezeggen dat zij kijkt waar maatwerk mogelijk is? Waarbij het eerlijke verhaal natuurlijk ook is dat de huidige staat van onze natuur en biodiversiteit er wel voor zorgt dat inleveren op onze natuurdoelstellingen niet mogelijk is’’.