Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 november 2021

Initiatiefvoorstel D66 ‘Bedrijfsopvolging en Starters in de agrarische sector’ aangenomen

D66 heeft tijdens de vergadering van de Provinciale Staten op 15 november 2021 samen met de VVD een initiatiefvoorstel ingediend. Dit voorstel moet bedrijfsopvolging en starters in de agrarische sector ondersteunen. Het voorstel is met een overtuigende meerderheid aangenomen.

Complex en uitdagend

De agrarische sector is een complexe en uitdagende sector. Starten is lastig door de hoge grondprijzen en complexe regels. Bedrijfsopvolging is gelet op de negatieve invloed van het maatschappelijke en politieke debat niet altijd vanzelfsprekend. De provincie zet zich al door middel van een breed pakket in om nieuw talent te enthousiasmeren, het verbreden van verdienmodellen en het vergroten van de aantrekkingskracht van de sector. D66 wil echter niet dat dit vrijblijvend is.

Onderzoek nodig

In het initiatiefvoorstel pleit D66 samen met de VVD voor onderzoek naar ontwikkelingen en bewegingen in de grondmarkt. Daarnaast moet de provincie passende ondersteuning voor ondernemers in de sector faciliteren, bijvoorbeeld door coaching trajecten. Dit alles moet door middel van evaluaties naar de Provinciale Staten en de sector gerapporteerd worden. Zo kan het gesprek tussen provincie en de sector op de agenda blijven.

Woordvoerder Arja Kapitein benadrukte het belang van deze evaluaties voor de sector: ‘’Met dit alles staat het onderwerp Bedrijfsopvolging en Starters op onze agenda. Bij werkbezoeken in de sector, merk ik persoonlijk dat dit zeer gewaardeerd wordt. De toon van het gesprek verandert direct hierdoor. In plaats van een verwijtende en lastige discussie, ontstaat er een echt gesprek waar de boeren hun grote zorgen over hebben en waar we elkaar constructief zouden kunnen ondersteunen’’.

Win-win situatie

Het aangenomen initiatiefvoorstel is een belangrijke stap om het voor bedrijfsopvolgers en starters aantrekkelijk te houden om in Noord Holland een agrarisch bedrijf te starten. D66 wilt daarom dat de dat de provincie hier, binnen haar mogelijkheden, zoveel mogelijk aan bijdraagt. Dit in een win-win situatie. Want de bedrijfsopvolgers en starters dragen op hun manier ook bij aan het behalen van de doelstellingen van de provincie.