Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 november 2021

D66: ”Provincie moet voortrekkersrol spelen in uitvoering COP26 doelen”

De Glasgow Climate Change Conference heeft er geen gras over laten groeien. Ook regionale overheden spelen een essentiële rol in de strijd tegen klimaatverandering. Om de reductiedoelen te halen moeten ook zij een voorttrekkersrol op zich nemen. D66 blijft aandacht vragen voor de actieve rol die de provincie kan en moet spelen.

Vaart maken

D66 vindt dat er vaart moet worden gemaakt met de klimaattransitie. De provincie kan een nóg actievere rol spelen. Immers, een schone ruimte en leefomgeving behoren immers tot de kerntaken van de provincie. De rol die COP26 voor regionale overheden neerlegt, past dan ook bij uitstek bij de provinciale taken.

Actieve provincie

Daarom vraagt D66 het college een voortrekkersrol te nemen in het Comité van de Regio’s. Het is belangrijk dat de Noord-Hollandse burgers en ondernemers hier worden vertegenwoordigd. Statenlid Linde Gonggrijp vertelt: ‘’Noord-Hollandse ondernemers zijn de ruggengraat van onze economie en verduurzaming. Zij verdienen een actieve provincie die verduurzaming ondersteunt’.

Groen moet lonen

De Provincie Noord-Holland moet een actieve rol blijven spelen om groene ondernemers te ondersteunen. Een circulaire economie heeft de toekomst en moet simpelweg lonen. Daarom is een voortrekkersrol nemen in het Comité van de Regio’s een belangrijke stap. D66 blijft zich in Noord-Holland inzetten om de internationale doelen uit het Glasgow-akkoord te vertalen naar actief beleid.