Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 december 2021

Provinciale Staten stellen Europastrategie vast, Gedeputeerde Zaal tevreden

De klimaattransitie, economische groei en internationale mobiliteit: typische onderwerpen waar de Europese Unie een belangrijke rol vervult. Met de vaststelling van de Europastrategie kan gedeputeerde Zaal de komende jaren de Provinciale belangen vertegenwoordigen in Brussel. De gedeputeerde is tevreden: ‘’Europese samenwerking kan de oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en verduurzaming van het voedselsysteem’’.

Europees Comité van de Regio’s

Gedeputeerde Zaal zal de strategie onder andere uitdragen in de  uitvoering van haar werkzaamheden in het Europese Comité van de Regio’s. Dit orgaan, waar Zaal namens de Provincie in zetelt, brengt adviezen uit aan Europese instituties. Daarmee heeft het orgaan een belangrijke rol in de totstandkoming van Europese besluiten. De gedeputeerde zal via de invloed in onder andere dit Comité de belangen van de Provincie Noord-Holland behartigen. De overkoepelende prioriteiten zijn hierbij een gezonde leefomgeving en economische groei.

Een strategie met goede timing

Woordvoerder Europa Emre Kanik toonde zich eveneens content met het resultaat. ‘’De echte toegevoegde waarde van de EU zit in de regio’s en daarom is D66 blij met deze Europastrategie’’. Bovendien komt de Europastrategie op een goed moment. De Europese Green Deal zal ook regionaal positief effect hebben. Deze strategie versterkt de wisselwerking tussen de Provincie en Europese Unie die daarvoor nodig is.