Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 december 2021

Invloed klimaatverandering vaak vergeten bij woningbouw, D66 stelt vragen

Vorige week schreef de Deltacommissaris een adviesbrief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. In het advies valt te lezen dat in de huidige woningbouwopgave nog weinig rekening wordt gehouden met het klimaat van de toekomst. Daardoor is het onzeker of alle geplande woningen wel gebouwd kunnen worden, bijvoorbeeld door de verhoogde zeespiegel.

Regeren is vooruitzien

De bouwopgave in Noord-Holland is dringend. Juist om deze reden is het essentieel nú goed na te denken over de juiste locaties door rekening te houden met het bodem- en watersysteem  en de gevolgen van klimaatverandering. De keuzes van nu hebben pas op termijn effect, veelvuldig bouwen neemt immers jaren in beslag. Daarom wilt D66 juist anticiperen op het klimaat van de toekomst bij de bouwopgave.

Risico’s voor bouwopgave

De deltacommissaris noemt twee mogelijke risico’s voor de bouwopgave. Enerzijds staat in Nederland een deel van de geplande woningen gepland in buitendijkse gebieden, anderzijds staan er woningen gepland op bodems die kwalitatief wellicht ontoereikend zijn voor woningbouw. Het zijn locaties die kwetsbaar zijn voor overstromingen en bodemdaling,  en ook voor droogte en hitte.

Reden voor D66 om te pleiten voor het meenemen van klimaatadaptatie in de woningbouwplannen. Bij bouwen op kwetsbare bodems en gebieden, moet simpelweg rekening worden gehouden met het klimaat van de toekomst. Enkel op deze manier kunnen de geplande doelen voor woningbouw in Noord-Holland gehaald worden. D66 stelde daarom vragen aan gedeputeerde Loggen.