Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 januari 2022

Primeur in Noord-Holland: Staten vergaderen over Datacenterstrategie

Het college Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een Nederlandse en Europese primeur te pakken. Als eerste heeft de provincie een eigen datacenterstrategie in de maak. Gedeputeerde Zaal droeg de strategie deze week voor in de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Hard nodig

De strategie is hoognodig. De vestiging van datacentra roept op zowel landelijk als regionaal niveau veel discussie op. Enerzijds zijn datacentra noodzakelijk in onze steeds verder digitaliserende samenleving. Anderzijds hebben de afgelopen jaren aangetoond dat datacentra negatieve effecten kunnen hebben. Voor D66 is duidelijk dat datacentra een aanzienlijk beslag leggen op de beschikbare duurzame energie.

Gelet op de schaarse ruimte in Noord-Holland moet dus een balans worden gezocht. Tijdens de commissievergadering onderstreepte woordvoerder Linde Gonggrijp dit nog maar eens: ‘’Een strategie die de balans zoek tussen onze wens voor een stevige digitale economie en onze zorg voor ons landschap en de natuur’’.

Op zoek naar balans

De Noord-Hollandse strategie bevat belangrijke elementen die deze balans waarborgen. Nieuwe datacentra moeten aan strenge duurzaamheidseisen voldoen. Ook kunnen nieuwe datacentra nog in bepaalde gemeenten en enkel op industrieterreinen worden gevestigd. Essentieel bij deze balans is draagvlak.

D66 blijft aandringen op burgerparticipatie omtrent datacentra. Woordvoerder Gonggrijp vroeg Gedeputeerde Staten dan ook om hierin in nauw contact te blijven met betreffende gemeenten. Ook gedeputeerde Zaal onderstreepte het belang van in gesprek blijven over het onderwerp. Dinsdag ontving zij daarom al Actiegroep Red de Wieringermeer uit Noord-Holland Noord.

Een internationaal Noord-Holland

De genoemde balans moet er voor zorgen dat Noord-Holland een internationaal georiënteerde regio blijft. Gecontroleerde groei van datacentra blijft mogelijk, maar de harde eisen zorgen voor een sterke beperking van de negatieve effecten. Geen ‘eigen data eerst’ dus in Noord-Holland, wel een stevige vinger aan de pols.