Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 februari 2022

Gedeputeerde Staten direct aan de slag met leefbaarheid rondom N203

Afgelopen maandag stond het landschapsplan rondom de mogelijke aansluiting tussen de A8 en A9 op het programma. Momenteel gebruiken veel weggebruikers de N203 als verbinding tussen beide snelwegen, wat leidt tot ernstige leefbaarheidsproblemen langs de N203. Specifiek Krommenie en Assendelft ervaren deze problemen, waar huizen en scholen direct aan de weg grenzen.

Landschapsplan A8-A9

Provinciale Staten vergaderden over het landschapsplan, dat na goedkeuring zal worden verstuurd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Het ministerie zal het plan doorzetten naar UNESCO, dat het plan moeten goedkeuren gezien de Stelling van Amsterdam wordt doorkruist. Het landschapsplan laat een pakket van 40 maatregelen zien waarmee een weg ingepast kan worden in het landschap en de unieke waarden van de Stelling van Amsterdam behouden kunnen blijven. Met de vragen of UNESCO dat ook vindt en of het plan betaalbaar kan worden stuurt D66 nu Gedeputeerde Staten op pad.

Directe verbetering noodzakelijk

Woordvoerder Marcel Steeman ging voorafgaand aan het debat veelvuldig in gesprek met omwonenden van de N203. Duidelijk is dat er zo snel mogelijk directe vooruitgang in de leefbaarheid rondom de weg moet komen. Afwachten tot de eventuele aanleg van de weg kost teveel tijd. Steeman diende daarom een motie in om Gedeputeerde Staten op te dragen direct in gesprek te gaan met werkgevers, vervoerders, wegbeheerders en gebruikers om tot een Modal Shift in de regio te komen.

Modal Shift in de regio

Een Modal Shift vertaalt letterlijk naar ‘andere modaliteit’. Kortom, een verschuiving van autoverkeer naar andere mobiliteitsvormen. Zoals Steeman benadrukte in het debat: ‘Dit leidt tot percentueel minder autoverkeer. Dat betekent echt niet dat iedereen direct met de fiets naar werk moet. Juist al een paar procent minder autoverkeer heeft impact op de leefbaarheid en is voordelig voor de doorstroming.

In debat met de VVD benadrukte Steeman het belang van een Modal Shift voor het klimaat, leefbaarheid rondom wegen en de doorstroming. De motie, mede-ingediend door ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA, werd overtuigend aangenomen. Onder andere de VVD en het CDA stemden tegen.  Een belangrijke ontwikkeling voor de omwonenden van de N203: Gedeputeerde Staten kunnen nu direct aan de slag om de leefbaarheid te verbeteren.