Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 februari 2022

D66: ‘Bescherm opwekking groene energie door de burger’

De energietransitie is in volle vaart. Ook Noord-Holland maakt belangrijke stappen in de opwekking van groene stroom. Zonnepanelen spelen hierbij een steeds belangrijkere rol. Inmiddels heeft al bijna 20% van de Nederlandse huishoudens zonnepanelen op de daken, wat leidt tot een significante bijdrage in de groene stroomopwekking van burgers. Tussen 2020 en 2021 groeide het aantal huizen met zonnepanelen met 50%.

Belang zonnepanelen

Zonnepanelen bieden een belangrijke win-win situatie voor burgers. Met zonnepanelen kan de burger bijdragen aan de opwekking van groene energie en bovendien de eigen energierekening drukken. Echter, op verschillende plekken in Nederland staat het huidige stroomnet door de sterk verhoogde vraag naar elektriciteit onder druk. Door te hoge spanning, vallen zonnepanelen op zonnige dagen uit. Dit leidt tot gemiste kansen: zowel voor de portemonnee van de burger als de klimaatopgave.

Rol provincie

Stroomnetbeheerder Liander, onderdeel van het bedrijf Alliander waar de Provincie Noord-Holland aandeelhouder van is, heeft in de media aangegeven dat de druk op het elektriciteitsnet lastig bij te houden is voor netbeheerders. Door de beperkte capaciteit stelt het bedrijf dat het graag een snellere afbouw voor de gunstige regeling voor zonnepanelen ziet. D66 is van mening dat Liander hiermee de indruk wekt dat burgers niet meer kunnen rekenen op de steun van de overheid in de opwekking van groene energie.

Betrouwbare en voorspelbare partner

Deze opmerkingen leiden tot twijfels bij burgers om zonnepanelen aan te schaffen. Voor D66 is het essentieel dat de overheid een betrouwbare en voorspelbare partner is in de energietransitie. Om de groene stroomopwekking van burgers te beschermen, stelde woordvoerder Emre Kanik vragen aan gedeputeerde Stigter. De Provincie Noord-Holland moet in haar rol als aandeelhouder van Liander een betrouwbare partner voor de burger blijven.