Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 maart 2022

College gaat verlaging snelheid N203 Castricum – Uitgeest onderzoeken

De N203 tussen Uitgeest en Castricum is onveilig, zo stelden de gehele Provinciale Staten in de Commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid al vast. Korte termijn oplossingen, zoals led-lampen in het wegdek en voelbare wegstrepen, werden geopperd. Echter, de snelste veiligheidsimpuls, zo pleitte Statenlid Marcel Steeman, is een verlaging van de snelheid naar 60 km/h. Die snelheidsverlaging gaat de gedeputeerde nu onderzoeken bij de herinrichting van de weg.

Gevaarlijk

Recent werden wederom verschillende ongelukken gemeld op de N203 tussen Uitgeest en Castricum. De weg staat al jaren bekend als gevaarlijk, zeker voor bestuurders die niet vaak op de weg komen. Naar aanleiding van de ongelukken, kwam het onderwerp op de agenda van de Provinciale Staten.

Weerstand

Ondanks de vele ongelukken, stuitte het voorstel van Steeman om de snelheid te verlagen op veel weerstand. Vooral de VVD, bij monde van statenlid Klaas-Jeroen Terwal, was fel tegen. Ondanks de kwetsbare natuur die de weg omringt, ziet de VVD de weg liever verbreed worden, om zo de snelheidslimiet van 80 km/h op de N203 te behouden.

Meer asfalt niet de oplossing

Tijdens de Provinciale Statenvergadering onderstreepte Steeman nog maar eens dat meer asfalt ten koste van natuur voor D66 geen optie is: ‘Meer asfalt in kwetsbaar natuurgebied, alleen maar voor het sneller laten rijden van auto’s, voor een heel klein beetje tijdwinst… Onze voorkeur heeft het om in plaats daarvan de maximaal toegestane snelheid te verlagen naar 60km/u en de weg daarvoor in te richten zonder toevoeging van asfalt’.

Toezegging Gedeputeerde

Gedeputeerde Olthof heeft toegezegd dat een snelheidsverlaging op de weg zal worden onderzocht bij de herinrichting, zodat een motie van Steeman onnodig bleek. D66 zal blijven pleiten voor een veiligere weg tussen Uitgeest en Castricum, die bovendien recht doet aan de kwetsbare natuur in de omgeving.