Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 maart 2022

Webinar Werken en Leren: ‘Dromen over regenboog daken’

Vorige week, woensdag organiseerde D66 Noord-Holland samen met D66 IJmond een webinar over werken en leren in een duurzamer Nederland.

De ontwikkeling naar een duurzamer Nederland geeft nu al een enorme vraag naar middelbaar geschoold technisch personeel: Eind 2021 in Nederland meer dan 70.000 vacatures, terwijl de instroom in middelbare technische opleidingen circa 40.000 per jaar is. Juist in de IJmond is er veel technisch werk. Dit is een enorme kans voor jongeren en anderen om als werker een bijdrage te leveren. Maar ook een probleem als we de vacatures niet tijdig kunnen vervullen. Denk aan personeel om het electriciteitsnetwerk te verzwaren, wat nodig is om zonneweides en windmolens te plaatsen.

Vier sprekers

Vier sprekers uit de IJmond namen ons mee in wat er al gedaan wordt en gingen in gesprek over wat nog nodig en mogelijk is.

Edward Straus en Erdogan Öztürk van Nova College te Beverwijk vertelden over de technische opleiding die speciaal is ingericht om jongeren te leiden naar banen in de duurzame techniek-sector. Er werd uitgebreid gesproken over de uitdagingen die er liggen: hoe verleiden we nog meer jongeren (en ouders) om voor techniek te kiezen? Hoe maken we duidelijk dat dit een zekere toekomst is? Hoe verleiden we bedrijven om stageplekken te organiseren, ook aan het begin van de studie.

Max Kwantes werkt al 21 jaar bij Patina dakdenkers uit Beverwijk. Max nam ons mee in de wondere wereld van een nieuwe dak belevenis: groene daken (van sedum tot waterschalen), blauwe daken (wateropvang), gele daken (zonnepanelen/windmolens), paarse daken (buitenruimtes, tiny houses), rode daken (sport daken)… afijn een hele scala aan mogelijkheden: alles begint met een droom! De uitdaging is het vinden van nieuwe mensen. De zorg daarover is zo groot dat Patina al werkt aan de ontwikkeling van een robot om dakinspecties uit te kunnen voeren.  Een specifiek probleem zijn stages in de beginjaren van de opleiding. ‘Leerlingen kunnen nog niet veel zelfstandig’, dit maakt dat veel bedrijven huiverig zijn om ‘eerstejaars’ een stageplek te geven.

Henno van Horssen is programmamanager bij Techport in Velsen-Noord. Techport is de organisatie die voor de maak- en onderhoudsindustrie werkt aan een gezonde arbeidsmarkt met een goed opleidingsaanbod. Henno verbindt onderwijsinstellingen en bedrijven langs 4 speerpunten:

  1. Kiezen (organiseren van speciale events als Girls Day, Techno Challenges en aparte dagen voor ouders worden de mogelijkheden van de wereld van techniek naar de bron gebracht).
  2. Leren (het uitwerken van een goed curriculum)
  3. Werken (maatwerk: hybride docenten, zij-instromers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).
  4. Innoveren (Het organiseren van Tribes, oftewel bijeenkomsten waarin bedrijven en studenten samen werken aan het oplossen van een bepaald probleem).

Reactie Ilse Zaal

Ilse Zaal, geduputeerde voor onderwijs en arbeidsmarkt gaf ten slotte een reactie. Volgens haar gebeuren er heel veel goede dingen. De plannen die met onderwijs, bedrijven, gemeente en provincie zijn gemaakt zijn opgetekend in het Manifest werken & ontwikkelen 2030. Volgens haar is het essentieel dat gemeenten die aan de oplossing willen bijdragen niet zelf het wiel uitvinden maar echt in verbinding met andere goede initiatieven hun bijdrage ontwikkelen. Wel gaf Ilse aan dat de nood en urgentie hoog is. Er moet nú verbetering komen in mismatch tussen opleidingen en arbeidsmarkt zodat we tempo kunnen maken met de verduurzaming.