Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 maart 2022

Zicht op verbetering leefomgeving voor de inwoners van de IJmond

Inwoners van de IJmond maken zich terecht zorgen om hun gezondheid en leefomgeving. Wat D66 betreft is er enkel plaats voor een groene staalfabriek in de IJmond. Een zeer complex transitie die er om vraagt, dat woorden worden omgezet in daden. De inwoners van de IJmond verdienen duidelijkheid over het proces naar een gezonde leefomgeving en een duurzame staalfabriek. Daarom diende Statenlid Linde Gonggrijp de motie ‘Zicht op verbetering leefomgeving’ in. De motie werd overtuigend aangenomen.

Ambitie

De noodzaak om te vergroenen is ook duidelijk voor Tata Steel, die haar eigen ambities heeft vastgelegd in de Roadmap+. Deze Roadmap moet o.a. leiden tot een snelle vermindering van uitstoot van PAK stoffen en een uiteindelijke overgang naar de productie van staal op basis van waterstof, ook wel ‘Groen Staal’ genoemd. Onduidelijk is of de ambities van Tata Steel juridisch afdwingbaar zijn door de Provincie. Dit leidt tot onduidelijkheid voor de bewoners van de IJmond.

Duidelijkheid vóór 1 april

De motie ‘Zicht op verbetering leefomgeving’, die tot stand kwam in samenwerking met de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de VVD, brengt daar verandering in. Gedeputeerde Olthof gaat nog vóór 1 april onderzoeken of de ambities van Tata Steel juridisch afdwingbaar zijn. Voor delen waarvan dat niet het geval is, worden harde afspraken met Tata Steel gemaakt. Bovendien roept de motie op harde voorwaarden te stellen aan subsidies die Tata Steel ontvangt voor de transitie naar Groen Staal en wordt duidelijk welke vergunningen moeten worden afgegeven.

Groene staalfabriek stap dichterbij

De motie is een stap in de richting naar een gezonde en groene IJmond. Het levert een tijdlijn op die duidelijkheid verschaft over het proces naar de productie van groen staat en verbindt gevolgen voor de situatie dat Tata haar eigen doelen niet verwezenlijkt. Daarmee komt er met recht zicht op een verbeterde leefomgeving in de IJmond.