Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 april 2022

Opening kandidaatstelling lijsttrekker PS2023 op 25 april

Op maandag 25 april 10:00 opent de kandidaatstellingsperiode voor de rol van lijsttrekker van D66 Noord-Holland bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2023. Leden van D66 Noord-Holland hebben vanaf die dag tot vrijdag 27 mei 23:39 de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen als lijsttrekker. De procedure verloopt volledig online via mijnd66.nl.

Voor de rol van lijsttrekker zijn via een digitale stemming op 3 februari twee profielen vastgesteld waar kandidaat-lijsttrekkers aan moeten voldoen. De profielen Lijsttrekker PS2023 en Statenlid PS2023 zijn te vinden op de website onder publicaties.

Verder hebben leden die zich kandidaat willen stellen hier 69 ondersteuningsverklaringen voor nodig. Dit aantal is 1% van het aantal leden van D66 Noord-Holland en is door de RVC vastgesteld op vrijdagavond 1 april aan de hand het aantal leden op dat moment: 6896.

Leden die zich kandidaatstellen via mijnd66.nl krijgen een persoonlijke lid verstrekt die zij kunnen delen met andere leden van D66 Noord-Holland die hen willen ondersteun om een ondersteuningsverklaring in te dienen. De ondersteuningsverklaringen moeten voor het einde van de termijn kandidaatstelling binnen.

Na bepaling op of de gemelde kandidaten aan de voorwaarden voldoen volgt een stemming onder de leden van D66 Noord-Holland. Deze loopt van donderdag 9 juni 2022 10:00 tot en met donderdag 23 juni 2022 23:59. De uitslag wordt bekendgemaakt op de ARV op zaterdag 25 juni.

Tijdens het gehele proces gelden voor het voeren van een persoonlijke campagne zoals deze binnen D66 landelijkniveau zijn vastgesteld in de ‘Regeling Voorkeursacties’. Voor vragen over de procedure kan er gemaild worden naar rvc@d66noordholland.nl.