Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 april 2022

Provincie Noord-Holland weerbaar tegen Russische invloed

De Russische agressieoorlog tegen Oekraïne maakt terecht veel los, zo ook in Noord-Holland. De gebeurtenissen roepen vragen op. Kan de provincie bijdragen aan de sancties tegen het Russische regime? En hoe staat het met de afhankelijkheid van de provinciale energievoorziening en de mogelijke cyberdreiging tegen essentiële infrastructuur die de provincie beheert? D66 Noord-Holland stelde bij monde van statenleden Arja Kapitein en Sijmen Mülder schriftelijke vragen.

Weerbare Provincie

Allereerst heeft de Provincie Noord-Holland geen partnerschappen met Russische bedrijven of regio’s. Bovendien is de provincie niet afhankelijk van Russische energie. De vragen van Arja Kapitein en Sijmen Mülder richtten zich ook tegen mogelijke cyberdreiging naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Hierbij moet vooral worden gedacht aan de provinciale systemen die essentiële infrastructuur beheren, zoals bruggen. De Provincie geeft hierbij aan dat momenteel geen verhoogd dreigingsrisico noodzakelijk is, maar dat er een permanent proces in werking is om de veiligheid te waarborgen.

Provinciaal vastgoed voor opvang vluchtelingen

Ook D66 Noord-Holland blijft scherp op de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de oorlog in Oekraïne. Ook tijdens de Provinciale Staten van 4 april kwam het onderwerp ter sprake. De Provincie blijft hard best doen om binnen haar bevoegdheden te helpen de vluchtelingen uit het land goed op te vangen. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk zinspeelde daarbij ook op het eventuele gebruik van Provinciaal vastgoed voor de opvang. Een ontwikkeling die D66 Noord-Holland van harte ondersteunt.