Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 18 juni 2022

Invasieve exoten in Noord-Holland een groeiend probleem, Statenlid Gonggrijp gaat op werkbezoek

Invasieve exoten vormen een probleem op verschillende plekken in Noord-Holland. Statenlid Linde Gonggrijp ging samen met Statenlid Aukelien Jellema van de PvdA Noord-Holland op een vaartocht om het probleem met eigen ogen te aanschouwen. Daarbij was aandacht voor de oorzaken van het probleem en de beste manier van bestrijding.

Cabomba

Een voorbeeld van zo’n exoot is de Cabomba plant. Cabomba is een exoot die origineel niet in Nederlandse wateren thuis hoort. Toch is de exoot ‘overgewaaid’ en heeft de plant zich gevestigd in ook de Noord-Hollandse wateren. Op het eerste gezicht lijkt dat geen probleem. Echter, cabomba groeit dermate snel dat de sloten en wateren in Noord-Holland vol staan met de planten.

Problematisch voor biodiversiteit en recreatie

Dat levert hoofdzakelijk twee grote problemen op. Ten eerste verdrijft de plant andere soorten in het water. Dat is slecht voor de ontwikkeling van ander leven in Noord-Hollandse wateren en biodiversiteit. Bovendien groeien de wateren dermate dicht, dat het recreatie in bijvoorbeeld jachthavens belemmerd. De plant raakt verstrikt in motoren van bootjes, met alle gevolgen van dien. Bestrijding van de plant is daarom noodzakelijk, bij voorkeur door te ‘harken’ – zoals te zien op de foto.

Aanpak noodzakelijk

D66 Noord-Holland houdt de ontwikkelingen rondom de exoot nauw in de gaten. Het is duidelijk dat het probleem snel aangepakt moet worden: De plant stopt immers niet met groeien, waardoor het probleem op termijn enkel groter wordt. Mocht de Provincie Noord-Holland binnen haar mogelijkheden een grotere rol kunnen spelen in de bestrijding van de plant, zal D66 zich hier zeker hard voor maken.