Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 juli 2022

Uitslag stemmingen n.a.v. ARV op 25 juni 2022

Na de recente Algemeen Regiovergadering van D66 Noord-Holland op 25 juni,  waren er enkele stemmingen geopend voor diverse benoemingen, de instelling van twee aan de Provinciale Statenverkiezingen in 20223 gerelateerde commissies en het wijzigen van het deelname besluit PS2023. De stemperiode liep tot vrijdag 8 juli gesloten en inmiddels heeft de Regionale Verkiezingscommissie van D66 Noord-Holland de uitslagen van de stemmingen vastgesteld. De stemmingen hadden allen een positieve uitslag.

Benoemingen

Anne-Mieke van der Vet en Roelf Jan Takens zijn officieel benoemd tot de vertrouwenspersonen voor D66 Noord Holland. Daarnaast is Arif Colakkadioglu herbenoemd voor een tweede termijn als penningmeester. Wij wensen hun veel succes bij het uitvoeren van hun functie.

Provinciale Statenverkiezingen 2023

Wat betreft de aan de verkiezingen gerelateerde stemmingen zijn zowel de Lijst Adviescommissie als de Verkiezingsevaluatiecommissie nu officieel ingesteld en kunnen zij beginnen met het uitvoeren van hun opdracht. Ook is het Deelname besluit PS2023 officieel aangepast.