Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 juli 2022

Input Verkiezingsprogramma PS2023 nog altijd welkom

De Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 komen steeds dichterbij. De commissie voor het samenstellen van net verkiezingsprogramma, onder leiding van voorzitter Joost Koomen, is daarom al hard aan de slag gegaan met de totstandkoming van een programma waarin de ambities van D66 Noord-Holland naar voren komen. Na eerdere oproepen worden leden nogmaals van harte uitgenodigd om op verschillende manieren meedenken.

Themabijeenkomst Mobiliteit en Wonen

Aanstaande 19 juli om 20.00 staat nog een belangrijke themabijeenkomst ‘Wonen en Mobiliteit’ gepland. In de bijeenkomst wordt, op basis van het bestaande programma gezocht naar vernieuwing en actualisatie. Leden worden van harte uitgenodigd om mee te denken met statenleden Sijmen Mülder en Marcel Steeman en verschillende andere leden van D66 Noord-Holland. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via sijmen.mülder@noord-holland.nl

Overige suggesties

Bovendien kunnen leden verdere, algemenere suggesties bij de verkiezingsprogramma commissie kwijt. Dergelijke suggesties kunnen worden gemaild naar VPC@d66noordholland.nl.