Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 juli 2022

Stel je kandidaat voor de waterschapsverkiezingen in 2023

Op 15 maart 2023 zijn er niet alleen verkiezingen voor Provinciale Staten, maar ook voor de waterschappen! D66 werkt in de waterschappen al enige tijd samen met Groenlinks in: Water Natuurlijk, een sterke groene waterschapspartij.

D66 heeft opnieuw besloten in 2023 niet zelf mee te doen aan de waterschapsverkiezingen, maar Water Natuurlijk actief te ondersteunen. Dat begint bij zorgen dat er weer goede groene kandidaten op de kieslijst van Water Natuurlijk komen. In deze tijd van ongekende klimaatverandering zijn de waterschappen namelijk van cruciaal belang. Het waterschap gaat allang niet meer alleen over de traditionele kerntaken van schoon water, voldoende water en veilig water. Want water speelt in veel maatschappelijke transitieopgaven een cruciale rol, denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel en de energietransitie.

Het waterschapsbestuur wordt ook steeds politieker, want de politieke keuzes in het waterschap zijn richtinggevend voor de duurzame toekomst van Nederland. En dat vraagt een goede afweging van belangen als natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid. Juist daarom is het van groot belang dat het waterschapsbestuur verder groen kleurt!

Voor meer informatie kan je terecht bij onderstaande link op de website van Water Natuurlijk:
– in het Waterschap Amstel- Gooi en Vecht (AGV): (aanmelding vóór 4 september 2022)
– in het waterschap Hollands Noorderkwartier (HNK): (aanmelding vóór 4 september 2022)
– en in het waterschap Rijnland: (aanmelding vóór 31 augustus 2022)

Wacht niet tot de deadline en meld je aan!