Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 juli 2022

Zomerreces voor Noord-Hollandse Statenleden na druk politiek jaar

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben het politieke jaar afgesloten tijdens de vergadering van 11 juli. Na een druk en bewogen jaar voor de Provinciale Politiek zullen de statenleden nu genieten van enkele weken rust, alvorens na de zomer de fractie weer hard aan de slag gaat in aanloop naar de verkiezingen van PS2023. De eerste fractievergadering na het reces staat gepland voor 30 augustus.

Laatste vergadering voor in teken van financiën

Tijdens de vergadering werd gestemd over verschillende belangrijke, maar vooral financiële onderwerpen. Zo werd bijvoorbeeld de Kaderbrief vastgesteld, waarbij een veelvoud aan moties werd ingediend door verschillende partijen. Echter, er werd ook gestemd over enkele belangrijke moties naar aanleiding van de actualiteitendebatten van de Provinciale Statenvergadering van 4 juli. Een motie van D66 en GroenLinks om perspectief te bieden aan boeren die de landbouwtransitie voortvarend oppakken, werd ruim aangenomen. Verder stemde D66 voor enkele belangrijke moties omtrent dierenwelzijn en de klimaat- en biodiversiteitscrisis.

Afsluitende barbecue

Het politieke jaar werd traditioneel afgesloten met een barbecue in de prachtige tuin van Paviljoen Welgelegen. Statenleden kunnen op deze manier ook buiten de politieke arena volop met elkaar terugblikken op een bewogen jaar. In een korte toespraak prijsde Commissaris van de Koning Van Dijk de respectvolle sfeer in die politieke arena van Noord-Holland. Ondanks de politieke verharding die Nederland lijkt te raken, is de sfeer in de Noord-Hollandse provinciale staten gemoedelijk en wordt er voortvarend gewerkt aan een mooier Noord-Holland.

Bereikbaarheid fractie tijdens reces

Het fractiekantoor is gedurende het reces evenwel onbemand. Mocht u een urgent bericht willen verzenden, verzoeken wij u direct contact op te nemen met de statenleden. Is uw bericht niet urgent, dan neemt onze fractiemedewerker graag contact met u op na het reces.