Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 september 2022

Kan de energietransitie in Noord-Holland sneller?

Statenlid Emre Kanik is teleurgesteld over de bevindingen van de laatste “foto” van het Nationaal Programma RES over de snelheid van de energietransitie.  Het is na deze zomer urgenter dan ooit geworden. Daarom heeft hij in de provinciale commissie RWK hierover vragen gesteld aan het college.

Volgens een nieuwsupdate van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES) op 7 juli 2022 lopen de 30 RES regio’s bij de uitvoering van hun energie- en warmteplannen de laatste maanden vertraging op. De momentopname is weergegeven in een “foto”: Foto juli 2022

Energietransitie is urgent

De D66 fractie vindt de bevindingen van het NP RES teleurstellend en wil de urgentie benadrukken van het uitvoeren van deze plannen. Wij vinden dat de klimaatcrisis en de hoge gasprijs ons tot haast zouden moeten manen. Deze zomer hebben we immers de dramatische gevolgen voor de leefomgeving van mensen (en dieren) gezien. Ook heeft de klimaatverandering desastreuze gevolgen voor onze energievoorziening. Kerncentrales bijvoorbeeld, hebben door de droogte niet genoeg koelwater om op volle kracht te kunnen draaien. En nog veel erger is dat door het dure gas hoogstwaarschijnlijk 1 op de 3 huishoudens hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Kortom, we moeten er zo snel mogelijk vanaf. We moeten daarom snel de winning van wind en zonne-energie vergroten.

Kanik: “Waar we op dit moment staan in Noord-Holland is lastig te achterhalen. We zouden de status van de RES projecten in Noord-Holland graag uit de NP RES foto willen halen. Echter, uit de NP RES Foto is niet te herleiden wat die is. Er wordt namelijk niet op RES regio niveau gerapporteerd.” Daarom heeft de fractie de gedeputeerde verzocht om de situatie in Noord-Holland in de commissie mondeling toe te lichten.

Update 5-9-2022 – beantwoording van het college:

Het glas is inderdaad in Noord-Holland ook half leeg. Met name de windenergieprojecten lopen vertraging op. Netcongestie is in Noord-Holland een probleem en daar worden oplossingen voor bedacht. Nieuwe bestuurders worden bijgepraat en geactiveerd om aan de slag te gaan. Participatie gaat nog meer ingezet worden om projecten te versnellen. In Noord-Holland is de provinciale RES-organisatie niet afgebouwd, maar juist geïntensiveerd. Het Rijk ondersteunt de provincie en ook de gemeenten hiervoor financieel. In het vervolg wordt PS periodiek geïnformeerd met een monitor voortgang RES.