Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 september 2020
Druk houden op provinciaal fietsbeleid

Druk houden op provinciaal fietsbeleid

Fiets-woordvoerder en –fanaat Marcel Steeman houdt de druk op beter provinciaal fietsbeleid hoog. Fietsveiligheid en fietsverbindingen staan hoog op de agenda, maar intentieverklaringen leiden nog niet overal meteen tot brede fietspaden en rood asfalt.  Weliswaar heeft het provinciaal fietsnetwerk in het regionaal mobiliteitsprogramma een plek gekregen, omdat de CO2-uitstoot van verkeer omlaag moet, maar het…

Bekijk nieuwsbericht
Grip op samenwerkende overheden in een democratie

Grip op samenwerkende overheden in een democratie

Voor D66 is samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties essentieel om te zorgen voor goede voorzieningen en een democratische organisatie in Nederland. Het opstellen van een kadernota over deze samenwerking vanuit de Provincie is “slechts” voldoen aan wettelijke richtlijnen; het wordt als “hamerpunt” besloten in de Provinciale Statenvergadering van 14 september.” Hiermee is het zeker…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 september 2020
Provincie zet zich in voor behoud van pont Ilpendam

Provincie zet zich in voor behoud van pont Ilpendam

De west- en oostzijde van Ilpendam worden gescheiden door het Noord-Hollandskanaal. Het pontje daar is een goede kleinschalige verbinding. Het zou kunnen verdwijnen omdat de gemeenten Waterland en Landsmeer de kosten voor het veerpont Ilpendam-Landsmeer niet meer kunnen opbrengen. Voor voetgangers en fietsers, maar ook voor het lokale landbouwverkeer zou dat een enorme verslechtering zijn.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 september 2020
Vacatures voorzitter en algemeen bestuurslid regiobestuur

Vacatures voorzitter en algemeen bestuurslid regiobestuur

Kom naar ledenvergadering op zondagmiddag 25 oktober Recent is het regiobestuur gestart met de voorbereidingen voor de algemene regiovergadering (ARV) op zondagmiddag 25 oktober in Haarlemmerliede. Om te voorkomen dat het regiobestuur binnenkort reglementair gekortwiekt wordt, zijn twee vacatures open gesteld voor verkiezingen tijdens deze geplande ARV. Een en ander in overleg…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 27 augustus 2020 woensdag 15 juli 2020
Geen grootschalige woningbouw in Zuidoostbeemster

Geen grootschalige woningbouw in Zuidoostbeemster

D66 wil geen grootschalige woningbouw in de Beemster Polder bij Zuidoostbeemster. In de onlangs vastgestelde dorpsontwikkelingsvisie wordt het buitengebied ten noorden van de Volgerweg volgebouwd met mogelijk 690 woningen. Hoe belangrijk nieuwe woningen ook zijn om de woningtekorten op te lossen, grootschalige nieuwbouw op deze locatie is geen goede ontwikkeling. Bovendien is deze strijdig met…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 1 juli 2020
Een gezondere leefomgeving in Noord-Holland voor alle inwoners denisefotografeert.nl

Een gezondere leefomgeving in Noord-Holland voor alle inwoners

In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken hebben GroenLinks, VVD, D66 en PvdA afgesproken om een gezonde leefomgeving in Noord-Holland te gaan bevorderen met een integraal programma. Daar is 13,2 miljoen euro voor gereserveerd. Op 22 juni is het programmaplan besproken in de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid (NLG). Linde Gonggrijp, D66-woordvoerder: “Met het…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 juni 2020 maandag 29 juni 2020
In voormalig koloniaal museum opnieuw aandacht voor slavernij

In voormalig koloniaal museum opnieuw aandacht voor slavernij

Provinciale Staten hebben op 29 juni 2020 stilgestaan bij discriminatie en de structurele oorzaken waarom het nog steeds bestaat. Met brede steun is een voorstel aangenomen om discriminatie te bestrijden. “Heel goed dat GroenLinks initiatief nam voor deze motie”, vindt Bart Vink, Statenlid voor D66 Noord-Holland, “ook wij als Provincie moeten namelijk…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 juni 2020
Weer fysiek vergaderen op anderhalve meter

Weer fysiek vergaderen op anderhalve meter

Provinciale Staten van Noord-Holland vergaderden op 29 juni nog online vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Na de zomervakantie debatteren ze in commissies en Statenvergaderingen weer fysiek. De commissievergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis in Haarlem en de Provinciale Statenvergaderingen tot eind 2020 in hotel Zuiderduin in Egmond. Het is in Egmond -…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 24 juni 2020
Provincie past strategie naar 100% circulaire economie aan

Provincie past strategie naar 100% circulaire economie aan

Mede op aandringen van D66 is de Provincie Noord-Holland in 2017 begonnen met het stimuleren van meer circulariteit in de economische activiteiten om het opraken van grondstoffen in de toekomst voor te zijn. In een circulaire economie blijven grondstoffen en producten zo lang mogelijk behouden en wordt zorgvuldig omgegaan met natuurlijk kapitaal. De provincie wil…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 mei 2020
Geen glyfosaat meer op provinciale akkers

Geen glyfosaat meer op provinciale akkers

De provincie Noord-Holland verbiedt gebruik glyfosaat op haar grond. Het provinciaal grondbeleid vereiste al rekening te houden met biodiversiteit. Agrarische pachters die grond van de provincie Noord-Holland pachten, mogen het omstreden gewasbeschermingsmiddel glyfosaat (Roundup) nu echt niet meer op provinciegrond gebruiken. Het pachtbeleid is hierop aangepast. Lees hier meer over in het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 25 mei 2020
Duinpolderweg van de baan

Duinpolderweg van de baan

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 25 mei besloten om niet door te gaan met het aanleggen van de volledige Duinpolderwegroute. Dit hadden de coalitiepartners GroenLinks, VVD, D66 en PvdA eerder afgesproken in hun coalitieakkoord en is nu bevestigd met een besluit van Provinciale Staten. Wel zal de Provincie verder gaan met de opwaardering van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 mei 2020
Noord-Holland maakt 110 mln euro vrij om coronacrisis te bestrijden

Noord-Holland maakt 110 mln euro vrij om coronacrisis te bestrijden

Op initiatief van de coalitie in Noord-Holland, bestaande uit VVD, PvdA, GroenLinks en D66, is Provinciale Staten vandaag akkoord gegaan met twee nieuwe fondsen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. Het ene fonds krijgt de naam Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur en heeft tot doel om culturele en maatschappelijke organisaties voor de korte termijn…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 mei 2020 woensdag 6 mei 2020 donderdag 23 april 2020
D66 stelt vragen over effecten van problemen AEB op Noord-Holland

D66 stelt vragen over effecten van problemen AEB op Noord-Holland

D66 heeft grote zorgen over de problemen bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) in de Westpoort, en met name over continuïteit van de activiteiten buiten de gemeente Amsterdam. D66 Statenlid en woordvoerder duurzaamheid Bart Vink: “De dienstverlening van dit gemeentelijk bedrijf is niet alleen van belang als afvalverwerker voor Amsterdam, maar ook voor 19…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 16 april 2020 donderdag 9 april 2020
Remco Vonk komt fractie versterken denisefotografeert.nl

Remco Vonk komt fractie versterken

De Statenfractie van D66 Noord-Holland gaat versterkt worden met een duo-commissielid. Remco Vonk zal binnenkort geïnstalleerd worden en dan plaatsnemen in de commissie natuur, landschap en gezondheid (NLG) samen met Amélie Strens. Arja Kapitein zal dan plaatsvervanger worden in deze commissie maar in de Provinciale Statenvergaderingen blijven Amélie en Arja de woordvoerders voor D66 Noord-Holland.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 4 april 2020 vrijdag 3 april 2020 donderdag 2 april 2020 donderdag 19 maart 2020 maandag 9 maart 2020
Ambitie binnen natuurkaders voor recreatiegebied Twiske-Waterland

Ambitie binnen natuurkaders voor recreatiegebied Twiske-Waterland

Het bestuur van het recreatieschap Twiske-Waterland heeft de visie voor de toekomst voorgelegd aan de betrokken overheden in een ambitiedocument. Provinciale Staten hebben op 9 maart hun zienswijze hierop vastgesteld, maar waren het daarover niet meteen eens. Het recreatiegebied is namelijk zowel de plek waar stedelingen kunnen recreëren als een waardevol natuurgebied. En de Provincie…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 16 februari 2020 donderdag 13 februari 2020 dinsdag 4 februari 2020
NH perspectief op de regionale energiestrategieën onnodig onderuit gehaald

NH perspectief op de regionale energiestrategieën onnodig onderuit gehaald

Zogenaamde verwarring alom in de Provinciale Statenvergadering van 3 februari over de regionale energiestrategie (RES), een publieke tribune vol met verontruste inwoners uit West-Friesland en Statenleden van de oppositie die niet wilden stemmen. Waar ging het om? Nadat het klimaatakkoord is gepresenteerd en geaccepteerd door alle overheden en maatschappelijke partners is besloten…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 februari 2020
Natuurherstel in Schoorlse Duinen opnieuw onder de loep

Natuurherstel in Schoorlse Duinen opnieuw onder de loep

Het burgerinitiatief “Stop de boskap in de Schoorlse Duinen en Noord-Kennemerduinen” heeft een flinke discussie in Provinciale Staten teweeg gebracht over het eerder door vele partijen vastgestelde natuurbeheerplan. Er is opnieuw met deskundigen gekeken naar de plannen voor het herstel van de natuur in het kader van de Natura 2000 wetgeving. Daarop is na een…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 2 februari 2020
De Kop werkt en de Kop leeft!

De Kop werkt en de Kop leeft!

De tussentijdse resultaten van het investeringsprogramma “De Kop Werkt” zijn onlangs aan Provinciale Staten gerapporteerd. De provincie Noord-Holland heeft in 2017 20 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de regionale economie, arbeidsmarkt, infrastructuur en leefbaarheid van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel in Noord-Holland Noord. “Nog niet…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 24 januari 2020 dinsdag 24 december 2019 vrijdag 20 december 2019
D66 Zaanstad zoekt wethouder

D66 Zaanstad zoekt wethouder

De fractie van D66 Zaanstad is wegens het vertrek van de zittende wethouder op zoek naar een nieuwe wethouder. De commissie ter advisering van een nieuwe wethoudersbenoeming heeft een oproep gedaan voor de vacature. Lees er hier meer over en reageer uiterlijk 31 december in geval van belangstelling. UPDATE:…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 december 2019 maandag 25 november 2019
Vereniging oud-Statenleden opgericht

Vereniging oud-Statenleden opgericht

Op 20 november 2019 is de Vereniging van Oud-Statenleden van Noord-Holland opgericht (V.O.S). Hiervoor waren 40 oud-Statenleden samengekomen in het provinciehuis In Haarlem. Tijdens een vergadering ontving commissaris van de Koning Arthur van Dijk de oud-Statenleden en “benoemde” ze als ambassadeurs van de Provincie Noord-Holland. De vorige Provinciale Staten…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 november 2019
Geen tijd te verliezen voor ontwikkeling van nieuwe natuur

Geen tijd te verliezen voor ontwikkeling van nieuwe natuur

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 18 november 2019 het Programma Natuurontwikkeling (PNO) vastgesteld. Hierin worden de plannen beschreven om het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) in Noord-Holland in 2027 af te ronden en tegelijkertijd te werken aan verhoging van de natuurkwaliteit. Het gaat wat D66 betreft nog niet snel genoeg. Het realiseren van nieuwe natuur…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 17 november 2019
D66 Energiecafé

D66 Energiecafé

Versnel de energietransitie in jouw gemeente met een D66 Energiecafé. Van het gas af! Hoe – Zo Het Team Roadshow Energietransitie, onderdeel van de Kennisgroep Duurzaamheid D66 Noord-Holland, wil met zo veel mogelijk Noord-Hollandse D66 afdelingen Energiecafés organiseren om de energietransitie lokaal en regionaal te helpen versnellen. Met…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 11 november 2019
Tijd voor verandering

Tijd voor verandering

Algemene beschouwingen bij begrotingsbehandeling door fractievoorzitter Ilse Zaal op 11 november 2019 in Haarlem Voorzitter, het is tijd voor verandering. Verandering is nodig, want op deze manier kunnen we niet verder: De bodem daalt, de stikstofuitstoot is onhoudbaar en de woningnood stijgt. Deze problemen zijn zo groot…

Bekijk nieuwsbericht
Stikstof staat op de agenda

Stikstof staat op de agenda

Op 11 november 2019 begon de begrotingsvergadering met een ingelast debat over stikstof omdat de boeren weer voor de poort stonden. Al weken lang is Nederland is in de ban van stikstof. De stikstofuitstoot is te hoog. Door te veel stikstof in de lucht staan ook in Noord-Holland kwetsbare natuurgebieden onder druk. Dit zorgt niet…

Bekijk nieuwsbericht