Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 november 2022
Op een gegeven moment houdt het op…

Op een gegeven moment houdt het op…

Het Programma Natuurnetwerk Noord-Holland 2023 was voor D66 geen aanleiding tot een positief verhaal in Provinciale Staten op 21 november 2022. Met een integrale, gebiedsgerichte aanpak probeert de Provincie kwetsbare natuur te herstellen, stikstofdoelen te halen en een duurzaam perspectief voor een gebied tot stand te brengen. Het programma geeft een mooi overzicht van de

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 17 november 2022 dinsdag 15 november 2022 maandag 17 oktober 2022 maandag 10 oktober 2022 maandag 3 oktober 2022 maandag 19 september 2022 maandag 12 september 2022 vrijdag 2 september 2022 donderdag 14 juli 2022
Input Verkiezingsprogramma PS2023 nog altijd welkom

Input Verkiezingsprogramma PS2023 nog altijd welkom

De Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 komen steeds dichterbij. De commissie voor het samenstellen van net verkiezingsprogramma, onder leiding van voorzitter Joost Koomen, is daarom al hard aan de slag gegaan met de totstandkoming van een programma waarin de ambities van D66 Noord-Holland naar voren komen. Na eerdere oproepen worden leden nogmaals van harte uitgenodigd…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 4 juli 2022
Protesterende boeren bezoeken Provinciehuis, D66 gaat in gesprek

Protesterende boeren bezoeken Provinciehuis, D66 gaat in gesprek

Voorafgaand de Provinciale Statenvergadering hebben boeren het Provinciehuis van Noord-Holland bezocht. De actie vond plaats in de context van de landelijke protesten die voor maandag 4 juli waren aangekondigd. De boeren werden op het Provinciehuis hartelijk ontvangen met koffie en koek. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerden Esther Rommel (VVD) en Ilse…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 juni 2022
Amélie Strens verkozen tot lijsttrekker op regiocongres D66 Noord-Holland

Amélie Strens verkozen tot lijsttrekker op regiocongres D66 Noord-Holland

Zaterdag 25 juni organiseerde D66 Noord-Holland weer een Algemene regiovergadering en themacongres. De goedbezochte fysieke bijeenkomst stond hoofdzakelijk in het teken van de verkiezing van de lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 en een informatieve sessie over Mobiliteit. Amélie Strens lijsttrekker PS2023 De Noord-Hollandse leden van D66 konden sinds 9 juni stemmen…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 18 juni 2022
Invasieve exoten in Noord-Holland een groeiend probleem, Statenlid Gonggrijp gaat op werkbezoek

Invasieve exoten in Noord-Holland een groeiend probleem, Statenlid Gonggrijp gaat op werkbezoek

Invasieve exoten vormen een probleem op verschillende plekken in Noord-Holland. Statenlid Linde Gonggrijp ging samen met Statenlid Aukelien Jellema van de PvdA Noord-Holland op een vaartocht om het probleem met eigen ogen te aanschouwen. Daarbij was aandacht voor de oorzaken van het probleem en de beste manier van bestrijding. Cabomba Een voorbeeld van…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 juni 2022
D66 Noord-Holland pleit voor snelle duidelijkheid over stikstofreductie in Noord-Holland

D66 Noord-Holland pleit voor snelle duidelijkheid over stikstofreductie in Noord-Holland

Afgelopen vrijdag, 10 juni, heeft Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof de richtinggevende landelijke doelen voor stikstofreductie in Nederland gepresenteerd. De plannen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied omvatten ambitieuze en ingrijpende - maar noodzakelijke doelen. De Provincies zijn aan zet om uitvoering aan de plannen te geven door middel van de gebiedsgerichte…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 3 juni 2022
D66 Noord-Holland bezoekt festivallocaties in Provincie

D66 Noord-Holland bezoekt festivallocaties in Provincie

D66 Noord-Holland was vandaag op bezoek in natuurgebieden ’t Twiske en het Amstelland Groengebied. In beide gebieden heeft de Provincie onder strenge voorwaarden een vergunning verleend voor een festival. Statenlid Linde Gonggrijp en duo-commissielid Martin Meiland gingen op beide locaties langs om de opbouw van de festivals zelf te aanschouwen. Ruimte voor festivals onder…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 mei 2022 woensdag 13 juli 2022
Uitslag stemmingen n.a.v. ARV op 25 juni 2022

Uitslag stemmingen n.a.v. ARV op 25 juni 2022

Na de recente Algemeen Regiovergadering van D66 Noord-Holland op 25 juni,  waren er enkele stemmingen geopend voor diverse benoemingen, de instelling van twee aan de Provinciale Statenverkiezingen in 20223 gerelateerde commissies en het wijzigen van het deelname besluit PS2023. De stemperiode liep tot vrijdag 8 juli gesloten en inmiddels heeft de Regionale Verkiezingscommissie van D66…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 mei 2022 maandag 23 mei 2022
Statenlid Mülder pleit in maidenspeech voor lef, creativiteit en visie

Statenlid Mülder pleit in maidenspeech voor lef, creativiteit en visie

De behandeling van de Omgevingsverordening is één van de belangrijkste besluiten die Provinciale Staten neemt. Voor statenlid Sijmen Mülder had de behandeling van het agendapunt een extra belangrijke lading: Hij mocht in de vergadering maidenspeech voordragen. In de speech ging Mülder in op de impact van de wooncrisis, het belang van het betrekken van jongeren…

Bekijk nieuwsbericht
Coalitie in Noord-Holland creëert ruimte voor realisatie klimaatambitie

Coalitie in Noord-Holland creëert ruimte voor realisatie klimaatambitie

De Provinciale Statenvergadering van 23 mei was een belangrijk moment voor de ruimtelijke ordening en de klimaatambities van de coalitie in Noord-Holland. Zowel de Partiële Herziening van de Omgevingsverordening 2020 als de Omgevingsverordening 2022 stonden op de agenda. Twee belangrijke besluiten voor de uitvoering van het klimaatakkoord in de Provincie, waar D66 meermaals de urgentie voor heeft…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 mei 2022
Kandidaatstelling lijsttrekkerschap geopend

Kandidaatstelling lijsttrekkerschap geopend

Over iets minder dan een jaar zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Dat lijkt ver weg, maar interne verkiezingen kosten tijd en daarom kiezen wij reeds voor de zomervakantie onze lijsttrekker voor PS2023, te beginnen met de kandidaatstelling. De verkiezingscommissie nodigt alle leden uit om zichzelf kandidaat te stellen als lijsttrekker. De kandidaatstelling loopt van maandag 25…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 april 2022
Regionale samenwerking essentieel in de uitdagingen van het Havengebied

Regionale samenwerking essentieel in de uitdagingen van het Havengebied

Noord-Holland staat voor grote uitdagingen in de klimaattransitie. De onlangs verschenen IPCC rapporten tonen eens te meer aan dat haast geboden is. Om tot een duurzamer Noord-Holland te komen, is de realisatie van een circulaire economie noodzakelijk. Dit brengt zowel kansen als obstakels met zich mee. Één van de plekken in Noord-Holland waar deze uitdagingen…

Bekijk nieuwsbericht
Provincie Noord-Holland weerbaar tegen Russische invloed

Provincie Noord-Holland weerbaar tegen Russische invloed

De Russische agressieoorlog tegen Oekraïne maakt terecht veel los, zo ook in Noord-Holland. De gebeurtenissen roepen vragen op. Kan de provincie bijdragen aan de sancties tegen het Russische regime? En hoe staat het met de afhankelijkheid van de provinciale energievoorziening en de mogelijke cyberdreiging tegen essentiële infrastructuur die de provincie beheert? D66 Noord-Holland stelde bij…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 april 2022
Provincie Noord-Holland organiseert de cursus ‘Politiek Actief’

Provincie Noord-Holland organiseert de cursus ‘Politiek Actief’

De Cursus Politiek Actief gaat 18 mei van start. Het is een 5 daagse basiscursus voor Noord-Hollanders die misschien Statenlid willen worden. De 5 trainingen gaan in op wat het betekent om politiek actief te zijn en hoe provinciebestuur en politiek werken. De cursus is nadrukkelijk niet geschikt voor mensen die dat al weten of al politiek…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 april 2022
Provincie zet met ‘Agenda Schone en Slimme Logistiek’ vol in op verduurzaming sector

Provincie zet met ‘Agenda Schone en Slimme Logistiek’ vol in op verduurzaming sector

In de uitdaging om een klimaatneutrale economie te realiseren, heeft de logistieke sector een belangrijk aandeel. D66 Noord-Holland heeft de afgelopen jaren meermaals het belang van duurzamer transport in de provincie Noord-Holland benadrukt. Maandag stond de ‘Agenda Schone en Slimme logistiek’ op de agenda van de Provinciale Staten. Kortom, een belangrijk meetpunt in de voortgang…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 29 maart 2022
Ontwikkelingen rondom reactor in Petten bieden belangrijke kansen voor regionale economie

Ontwikkelingen rondom reactor in Petten bieden belangrijke kansen voor regionale economie

De inmiddels zestig jaar oude Hoge Flux reactor in Petten is aan vervanging toe. De plannen om een nieuwe reactor te realiseren op het NRG / Pallas terrein in Petten krijgen steeds meer vorm. Deze plannen bieden veel kansen voor de regionale economie. De statenfractie van D66 ging daarom op werkbezoek om zich te laten…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 maart 2022
D66 Noord-Holland brengt bezoek aan Oost-Waterland

D66 Noord-Holland brengt bezoek aan Oost-Waterland

Afgelopen vrijdag heeft Stichting Behoud Waterland de fractie van D66 Noord-Holland rondgeleid in Oost-Waterland tijdens een werkbezoek. Een belangrijk bezoek, gezien in het gebied verschillende problemen samenkomen waar de fractieleden, elk vanuit een eigen portefeuille, in de Provinciale Staten aan werken. Bijzonder Provinciaal Landschap Waterland-Oost is een prachtig en bijzonder Noord-Hollands gebied onder…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 maart 2022
D66 stelt vragen over Russische diensten en contracten in de Provincie Noord-Holland

D66 stelt vragen over Russische diensten en contracten in de Provincie Noord-Holland

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne, is de roep om scherpe sancties luid. Immers, de Russische invasie is een flagrante schending van de soevereiniteit van democratische, Europese land Oekraïne. Statenleden Arja Kapitein en Sijmen Mülder stelden vragen over Russische diensten en contracten in de Provincie Noord-Holland, om zo ook duidelijk te krijgen of…

Bekijk nieuwsbericht
Webinar Werken en Leren: ‘Dromen over regenboog daken’

Webinar Werken en Leren: ‘Dromen over regenboog daken’

Vorige week, woensdag organiseerde D66 Noord-Holland samen met D66 IJmond een webinar over werken en leren in een duurzamer Nederland. De ontwikkeling naar een duurzamer Nederland geeft nu al een enorme vraag naar middelbaar geschoold technisch personeel: Eind 2021 in Nederland meer dan 70.000 vacatures, terwijl de instroom in middelbare technische opleidingen…

Bekijk nieuwsbericht
College gaat verlaging snelheid N203 Castricum – Uitgeest onderzoeken

College gaat verlaging snelheid N203 Castricum – Uitgeest onderzoeken

De N203 tussen Uitgeest en Castricum is onveilig, zo stelden de gehele Provinciale Staten in de Commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid al vast. Korte termijn oplossingen, zoals led-lampen in het wegdek en voelbare wegstrepen, werden geopperd. Echter, de snelste veiligheidsimpuls, zo pleitte Statenlid Marcel Steeman, is een verlaging van de snelheid naar 60 km/h. Die snelheidsverlaging…

Bekijk nieuwsbericht
Leefbaarheid dorpen in de knel door leegstaande, recreatieve tweede woningen

Leefbaarheid dorpen in de knel door leegstaande, recreatieve tweede woningen

Onderzoeksjournalisten van Pointer (KRO-NCRV) hebben onlangs onderzoek gedaan naar tweede woningbezit in relatie tot recreatie. Uit het onderzoek kwam naar voren dat in een specifiek aantal gemeenten particuliere beleggers steeds vaker een tweede woning kopen[1]. Volgens Pointer worden veel van dit soort woningen niet permanent bewoond, waardoor er leefbaarheidsproblemen kunnen ontstaan in kleine dorpskernen. D66…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 17 februari 2022 woensdag 9 februari 2022
D66: ‘Bescherm opwekking groene energie door de burger’

D66: ‘Bescherm opwekking groene energie door de burger’

De energietransitie is in volle vaart. Ook Noord-Holland maakt belangrijke stappen in de opwekking van groene stroom. Zonnepanelen spelen hierbij een steeds belangrijkere rol. Inmiddels heeft al bijna 20% van de Nederlandse huishoudens zonnepanelen op de daken, wat leidt tot een significante bijdrage in de groene stroomopwekking van burgers. Tussen 2020 en 2021 groeide het…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 februari 2022
D66 kijkt terug op succesvol Webinar over Waardevolle Groei

D66 kijkt terug op succesvol Webinar over Waardevolle Groei

Afgelopen woensdag organiseerde D66 Noord-Holland samen met D66 Haarlemmermeer een webinar over waardevolle groei en de uitdagingen van de circulaire economie. De provincie Noord-Holland heeft zich ten doel gesteld om in het jaar 2050 volledig circulair te zijn. In 2030 wil de provincie halverwege deze ambitie zijn. Welke stappen moeten hiertoe worden gezet? Hoe kom…

Bekijk nieuwsbericht
Gedeputeerde Zaal tevreden met vaststelling Datacenterstrategie

Gedeputeerde Zaal tevreden met vaststelling Datacenterstrategie

De snelle groei van vestiging van datacenters in Nederland roept veel discussie en controverse op. Datacenters leggen een groot beslag op het energienetwerk en hebben impact op de ruimtelijke kwaliteit. Maar tegelijkertijd hebben datacenters een belangrijke rol in onze snel digitaliserende samenleving. De Provincie Noord-Holland komt nu als provincie in Nederland in actie. De datacenterstrategie…

Bekijk nieuwsbericht
Gedeputeerde Staten direct aan de slag met leefbaarheid rondom N203

Gedeputeerde Staten direct aan de slag met leefbaarheid rondom N203

Afgelopen maandag stond het landschapsplan rondom de mogelijke aansluiting tussen de A8 en A9 op het programma. Momenteel gebruiken veel weggebruikers de N203 als verbinding tussen beide snelwegen, wat leidt tot ernstige leefbaarheidsproblemen langs de N203. Specifiek Krommenie en Assendelft ervaren deze problemen, waar huizen en scholen direct aan de weg grenzen. Landschapsplan A8-A9…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 maart 2022 donderdag 3 februari 2022
Kwaliteit water in Noord-Holland ondermaats, D66 benadrukt urgentie

Kwaliteit water in Noord-Holland ondermaats, D66 benadrukt urgentie

De kwaliteit van water is op veel plekken in de provincie Noord-Holland ondermaats. In geen van de 89 waterlichamen die de provincie telt, worden de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water gehaald. Het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 was zodoende een belangrijk moment voor woordvoerder Linde Gonggrijp om de druk op te voeren. Zorgen experts …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 19 januari 2022
Primeur in Noord-Holland: Staten vergaderen over Datacenterstrategie

Primeur in Noord-Holland: Staten vergaderen over Datacenterstrategie

Het college Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een Nederlandse en Europese primeur te pakken. Als eerste heeft de provincie een eigen datacenterstrategie in de maak. Gedeputeerde Zaal droeg de strategie deze week voor in de commissie Economie, Financiën en Bestuur. Hard nodig De strategie is hoognodig. De vestiging van datacentra roept op zowel…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 februari 2022
Wethouders gezocht.

Wethouders gezocht.

Direct na de gemeenteraadsverkiezingen op 15 maart van dit jaar wordt begonnen met de vorming van de nieuwe colleges. D66 maakt graag deel uit van die nieuwe colleges. Het is daarvoor belangrijk om de beschikking te hebben over goede kandidaat-wethouders. Veel afdelingen zijn daarom begonnen met het zoeken naar die kandidaten via hun Wethouders Advies…

Bekijk nieuwsbericht