Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 mei 2022
Kandidaatstelling lijsttrekkerschap geopend

Kandidaatstelling lijsttrekkerschap geopend

Over iets minder dan een jaar zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Dat lijkt ver weg, maar interne verkiezingen kosten tijd en daarom kiezen wij reeds voor de zomervakantie onze lijsttrekker voor PS2023, te beginnen met de kandidaatstelling. De verkiezingscommissie nodigt alle leden uit om zichzelf kandidaat te stellen als lijsttrekker. De kandidaatstelling loopt van maandag 25…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 april 2022
Regionale samenwerking essentieel in de uitdagingen van het Havengebied

Regionale samenwerking essentieel in de uitdagingen van het Havengebied

Noord-Holland staat voor grote uitdagingen in de klimaattransitie. De onlangs verschenen IPCC rapporten tonen eens te meer aan dat haast geboden is. Om tot een duurzamer Noord-Holland te komen, is de realisatie van een circulaire economie noodzakelijk. Dit brengt zowel kansen als obstakels met zich mee. Één van de plekken in Noord-Holland waar deze uitdagingen…

Bekijk nieuwsbericht
Provincie Noord-Holland weerbaar tegen Russische invloed

Provincie Noord-Holland weerbaar tegen Russische invloed

De Russische agressieoorlog tegen Oekraïne maakt terecht veel los, zo ook in Noord-Holland. De gebeurtenissen roepen vragen op. Kan de provincie bijdragen aan de sancties tegen het Russische regime? En hoe staat het met de afhankelijkheid van de provinciale energievoorziening en de mogelijke cyberdreiging tegen essentiële infrastructuur die de provincie beheert? D66 Noord-Holland stelde bij…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 april 2022
Provincie Noord-Holland organiseert de cursus ‘Politiek Actief’

Provincie Noord-Holland organiseert de cursus ‘Politiek Actief’

De Cursus Politiek Actief gaat 18 mei van start. Het is een 5 daagse basiscursus voor Noord-Hollanders die misschien Statenlid willen worden. De 5 trainingen gaan in op wat het betekent om politiek actief te zijn en hoe provinciebestuur en politiek werken. De cursus is nadrukkelijk niet geschikt voor mensen die dat al weten of al politiek…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 april 2022
Provincie zet met ‘Agenda Schone en Slimme Logistiek’ vol in op verduurzaming sector

Provincie zet met ‘Agenda Schone en Slimme Logistiek’ vol in op verduurzaming sector

In de uitdaging om een klimaatneutrale economie te realiseren, heeft de logistieke sector een belangrijk aandeel. D66 Noord-Holland heeft de afgelopen jaren meermaals het belang van duurzamer transport in de provincie Noord-Holland benadrukt. Maandag stond de ‘Agenda Schone en Slimme logistiek’ op de agenda van de Provinciale Staten. Kortom, een belangrijk meetpunt in de voortgang…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 29 maart 2022
Ontwikkelingen rondom reactor in Petten bieden belangrijke kansen voor regionale economie

Ontwikkelingen rondom reactor in Petten bieden belangrijke kansen voor regionale economie

De inmiddels zestig jaar oude Hoge Flux reactor in Petten is aan vervanging toe. De plannen om een nieuwe reactor te realiseren op het NRG / Pallas terrein in Petten krijgen steeds meer vorm. Deze plannen bieden veel kansen voor de regionale economie. De statenfractie van D66 ging daarom op werkbezoek om zich te laten…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 maart 2022
D66 Noord-Holland brengt bezoek aan Oost-Waterland

D66 Noord-Holland brengt bezoek aan Oost-Waterland

Afgelopen vrijdag heeft Stichting Behoud Waterland de fractie van D66 Noord-Holland rondgeleid in Oost-Waterland tijdens een werkbezoek. Een belangrijk bezoek, gezien in het gebied verschillende problemen samenkomen waar de fractieleden, elk vanuit een eigen portefeuille, in de Provinciale Staten aan werken. Bijzonder Provinciaal Landschap Waterland-Oost is een prachtig en bijzonder Noord-Hollands gebied onder…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 maart 2022
D66 stelt vragen over Russische diensten en contracten in de Provincie Noord-Holland

D66 stelt vragen over Russische diensten en contracten in de Provincie Noord-Holland

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne, is de roep om scherpe sancties luid. Immers, de Russische invasie is een flagrante schending van de soevereiniteit van democratische, Europese land Oekraïne. Statenleden Arja Kapitein en Sijmen Mülder stelden vragen over Russische diensten en contracten in de Provincie Noord-Holland, om zo ook duidelijk te krijgen of…

Bekijk nieuwsbericht
Webinar Werken en Leren: ‘Dromen over regenboog daken’

Webinar Werken en Leren: ‘Dromen over regenboog daken’

Vorige week, woensdag organiseerde D66 Noord-Holland samen met D66 IJmond een webinar over werken en leren in een duurzamer Nederland. De ontwikkeling naar een duurzamer Nederland geeft nu al een enorme vraag naar middelbaar geschoold technisch personeel: Eind 2021 in Nederland meer dan 70.000 vacatures, terwijl de instroom in middelbare technische opleidingen…

Bekijk nieuwsbericht
College gaat verlaging snelheid N203 Castricum – Uitgeest onderzoeken

College gaat verlaging snelheid N203 Castricum – Uitgeest onderzoeken

De N203 tussen Uitgeest en Castricum is onveilig, zo stelden de gehele Provinciale Staten in de Commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid al vast. Korte termijn oplossingen, zoals led-lampen in het wegdek en voelbare wegstrepen, werden geopperd. Echter, de snelste veiligheidsimpuls, zo pleitte Statenlid Marcel Steeman, is een verlaging van de snelheid naar 60 km/h. Die snelheidsverlaging…

Bekijk nieuwsbericht
Leefbaarheid dorpen in de knel door leegstaande, recreatieve tweede woningen

Leefbaarheid dorpen in de knel door leegstaande, recreatieve tweede woningen

Onderzoeksjournalisten van Pointer (KRO-NCRV) hebben onlangs onderzoek gedaan naar tweede woningbezit in relatie tot recreatie. Uit het onderzoek kwam naar voren dat in een specifiek aantal gemeenten particuliere beleggers steeds vaker een tweede woning kopen[1]. Volgens Pointer worden veel van dit soort woningen niet permanent bewoond, waardoor er leefbaarheidsproblemen kunnen ontstaan in kleine dorpskernen. D66…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 17 februari 2022 woensdag 9 februari 2022
D66: ‘Bescherm opwekking groene energie door de burger’

D66: ‘Bescherm opwekking groene energie door de burger’

De energietransitie is in volle vaart. Ook Noord-Holland maakt belangrijke stappen in de opwekking van groene stroom. Zonnepanelen spelen hierbij een steeds belangrijkere rol. Inmiddels heeft al bijna 20% van de Nederlandse huishoudens zonnepanelen op de daken, wat leidt tot een significante bijdrage in de groene stroomopwekking van burgers. Tussen 2020 en 2021 groeide het…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 februari 2022
D66 kijkt terug op succesvol Webinar over Waardevolle Groei

D66 kijkt terug op succesvol Webinar over Waardevolle Groei

Afgelopen woensdag organiseerde D66 Noord-Holland samen met D66 Haarlemmermeer een webinar over waardevolle groei en de uitdagingen van de circulaire economie. De provincie Noord-Holland heeft zich ten doel gesteld om in het jaar 2050 volledig circulair te zijn. In 2030 wil de provincie halverwege deze ambitie zijn. Welke stappen moeten hiertoe worden gezet? Hoe kom…

Bekijk nieuwsbericht
Gedeputeerde Zaal tevreden met vaststelling Datacenterstrategie

Gedeputeerde Zaal tevreden met vaststelling Datacenterstrategie

De snelle groei van vestiging van datacenters in Nederland roept veel discussie en controverse op. Datacenters leggen een groot beslag op het energienetwerk en hebben impact op de ruimtelijke kwaliteit. Maar tegelijkertijd hebben datacenters een belangrijke rol in onze snel digitaliserende samenleving. De Provincie Noord-Holland komt nu als provincie in Nederland in actie. De datacenterstrategie…

Bekijk nieuwsbericht
Gedeputeerde Staten direct aan de slag met leefbaarheid rondom N203

Gedeputeerde Staten direct aan de slag met leefbaarheid rondom N203

Afgelopen maandag stond het landschapsplan rondom de mogelijke aansluiting tussen de A8 en A9 op het programma. Momenteel gebruiken veel weggebruikers de N203 als verbinding tussen beide snelwegen, wat leidt tot ernstige leefbaarheidsproblemen langs de N203. Specifiek Krommenie en Assendelft ervaren deze problemen, waar huizen en scholen direct aan de weg grenzen. Landschapsplan A8-A9…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 maart 2022 donderdag 3 februari 2022
Kwaliteit water in Noord-Holland ondermaats, D66 benadrukt urgentie

Kwaliteit water in Noord-Holland ondermaats, D66 benadrukt urgentie

De kwaliteit van water is op veel plekken in de provincie Noord-Holland ondermaats. In geen van de 89 waterlichamen die de provincie telt, worden de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water gehaald. Het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 was zodoende een belangrijk moment voor woordvoerder Linde Gonggrijp om de druk op te voeren. Zorgen experts …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 19 januari 2022
Primeur in Noord-Holland: Staten vergaderen over Datacenterstrategie

Primeur in Noord-Holland: Staten vergaderen over Datacenterstrategie

Het college Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een Nederlandse en Europese primeur te pakken. Als eerste heeft de provincie een eigen datacenterstrategie in de maak. Gedeputeerde Zaal droeg de strategie deze week voor in de commissie Economie, Financiën en Bestuur. Hard nodig De strategie is hoognodig. De vestiging van datacentra roept op zowel…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 februari 2022
Wethouders gezocht.

Wethouders gezocht.

Direct na de gemeenteraadsverkiezingen op 15 maart van dit jaar wordt begonnen met de vorming van de nieuwe colleges. D66 maakt graag deel uit van die nieuwe colleges. Het is daarvoor belangrijk om de beschikking te hebben over goede kandidaat-wethouders. Veel afdelingen zijn daarom begonnen met het zoeken naar die kandidaten via hun Wethouders Advies…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 11 januari 2022 woensdag 15 december 2021
Invloed klimaatverandering vaak vergeten bij woningbouw, D66 stelt vragen

Invloed klimaatverandering vaak vergeten bij woningbouw, D66 stelt vragen

Vorige week schreef de Deltacommissaris een adviesbrief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. In het advies valt te lezen dat in de huidige woningbouwopgave nog weinig rekening wordt gehouden met het klimaat van de toekomst. Daardoor is het onzeker of alle geplande woningen wel gebouwd kunnen worden, bijvoorbeeld door de verhoogde…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 december 2021
D66 breekt een lans voor lelijk erfgoed in Noord-Holland

D66 breekt een lans voor lelijk erfgoed in Noord-Holland

Het fossiele tijdperk komt sputterend tot een einde. Nederland staat aan de vooravond van de energietransitie. Hier zullen steeds meer oude gebouwen uit het fossiele tijdwerk onbruikbaar worden. Kolenopslagplaatsen, benzinetanks of fabrieksterreinen. Het zijn niet de eerste gebouwen waar men aan denkt bij het woord erfgoed, omdat het over algemeen lelijk gevonden wordt. Toch hield…

Bekijk nieuwsbericht
Provinciale Staten stellen Europastrategie vast, Gedeputeerde Zaal tevreden

Provinciale Staten stellen Europastrategie vast, Gedeputeerde Zaal tevreden

De klimaattransitie, economische groei en internationale mobiliteit: typische onderwerpen waar de Europese Unie een belangrijke rol vervult. Met de vaststelling van de Europastrategie kan gedeputeerde Zaal de komende jaren de Provinciale belangen vertegenwoordigen in Brussel. De gedeputeerde is tevreden: ‘’Europese samenwerking kan de oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en verduurzaming van het…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 10 december 2021
Opinie: ‘Spreid expats net als toeristen over de provincie’

Opinie: ‘Spreid expats net als toeristen over de provincie’

De verdrukking op de woningmarkt in Amsterdam door internationalisering is inderdaad een probleem, schrijft Sijmen Mülder. Maar dit is niet iets dat de gemeente alleen kan oplossen. ‘Buitenlandse werknemers moeten worden verleid om in de regio, dichter bij hun werk te gaan wonen.’ Oud PvdA-wethouder wonen van Amsterdam Duco Stadig schreef in zijn opiniestuk…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 november 2021
D66: ”Provincie moet voortrekkersrol spelen in uitvoering COP26 doelen”

D66: ”Provincie moet voortrekkersrol spelen in uitvoering COP26 doelen”

De Glasgow Climate Change Conference heeft er geen gras over laten groeien. Ook regionale overheden spelen een essentiële rol in de strijd tegen klimaatverandering. Om de reductiedoelen te halen moeten ook zij een voorttrekkersrol op zich nemen. D66 blijft aandacht vragen voor de actieve rol die de provincie kan en moet spelen. Vaart…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 december 2021
Regiobestuursleden gezocht

Regiobestuursleden gezocht

2022 gaat bijna beginnen en veel afdelingen druk bezig zijn met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 2022 start ook onze voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezingen in 2023. Om die zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden is het belangrijk dat wij als bestuur op volle sterkte zijn. Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 november 2021
D66 pleit voor verbinding in provinciale Algemene Beschouwingen 2021

D66 pleit voor verbinding in provinciale Algemene Beschouwingen 2021

Op 8 november 2021 zijn de provinciale staten van Noord Holland in hybride vorm bijeengekomen. Tijdens de vergadering stond de provinciale begroting voor Noord-Holland in 2022 centraal. Namens D66 heeft fractievoorzitter Amélie Strens de algemene beschouwingen uitgesproken. Bovendien heeft de fractie daarbij verschillende moties mede ingediend op essentiële thema’s als verduurzaming, mobiliteit en wonen. …

Bekijk nieuwsbericht
D66 tevreden met voortgang Programma Natuurnetwerk, maar roept op tot maatwerk

D66 tevreden met voortgang Programma Natuurnetwerk, maar roept op tot maatwerk

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 15 november 2021 stond het Programma Natuurnetwerk 2022 op de agenda. Het programma is erop gericht een gebiedsgerichte aanpak voor stikstof en natuurherstelmaatregelen van de meest kwetsbare natuur te bieden. Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd en behandeld in de Provinciale Staten. Namens D66 voerde Amélie Strens het woord op dit…

Bekijk nieuwsbericht
Initiatiefvoorstel D66 ‘Bedrijfsopvolging en Starters in de agrarische sector’ aangenomen

Initiatiefvoorstel D66 ‘Bedrijfsopvolging en Starters in de agrarische sector’ aangenomen

D66 heeft tijdens de vergadering van de Provinciale Staten op 15 november 2021 samen met de VVD een initiatiefvoorstel ingediend. Dit voorstel moet bedrijfsopvolging en starters in de agrarische sector ondersteunen. Het voorstel is met een overtuigende meerderheid aangenomen. Complex en uitdagend De agrarische sector is een complexe en uitdagende sector. Starten is…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 24 oktober 2021 woensdag 13 oktober 2021 woensdag 10 november 2021 donderdag 14 oktober 2021 maandag 4 oktober 2021
Erik Terheggen gekozen als regiovoorzitter D66 Noord-Holland

Erik Terheggen gekozen als regiovoorzitter D66 Noord-Holland

Afgelopen zaterdag 2 oktober is tijdens de Algemene Regiovergadering, op het Naarjaarscongres van D66 Noord-Holland in Hoofddorp, Erik Terheggen door de aanwezige leden gekozen als voorzitter van het regiobestuur. Voor de functie van regiovoorzitter hadden zich vier uitstekende kandidaten beschikbaar gesteld. Na de presentatie van de kandidaten, waarin zij zich in vijf minuten…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 13 september 2021 zondag 12 september 2021 donderdag 2 september 2021
Gezondheid van inwoners IJmond niet verder in het geding laten komen

Gezondheid van inwoners IJmond niet verder in het geding laten komen

De fracties van D66 Beverwijk, Velsen, Heemskerk en provincie Noord-Holland hebben de berichten over de resultaten van het RIVM-rapport met het depositieonderzoek in de IJmond gezien. De conclusie is dat de uitstoot van de industrie aantoonbaar schadelijke effecten heeft op de gezondheid van de inwoners van de IJmond - vooral in Wijk aan Zee met als grootste risicogroep de kinderen die buiten…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 augustus 2021 zondag 1 augustus 2021 woensdag 7 juli 2021
Geen referendum over provinciale vaststelling RES 1.0 in Noord-Holland 

Geen referendum over provinciale vaststelling RES 1.0 in Noord-Holland 

De stichting Noord-Holland Referendum heeft de Statengriffie laten weten dat zij handtekeningen willen verzamelen voor een referendumverzoek over de RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord. Dit verzoek is voorzien van voldoende ondersteuning en derhalve getoetst aan de provinciale referendumverordening. Het provinciaal raadgevend referendum is een bruikbaar democratisch instrument mits een verzoek voldoet aan de criteria…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 juli 2021
Volgende stap gezet naar lokaal opwekken van duurzame energie

Volgende stap gezet naar lokaal opwekken van duurzame energie

Op 5 juli hebben Provinciale Staten de RES 1.0 voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid vastgesteld. Deze "RES-sen" zijn 2 van de 30 regionale energie-strategieën die richting geven aan plannen voor het lokaal opwekken van hernieuwbare elektriciteit door zonnepanelen of windturbines. Ook afspraken voor de ontwikkeling van warmtenetten zijn hier onderdeel van.

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 juli 2021
Goed afgestemde woningbouwstrategie nodig in de MRA

Goed afgestemde woningbouwstrategie nodig in de MRA

Provinciale Staten (PS) hebben op 5 juli wensen en bedenkingen bepaald bij de concept-verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daar is in de provinciale commissie RWK eerder al uitgebreid over gesproken. D66 heeft samen met GroenLinks, PvdA en PvdD een belangrijke aanvulling op het voorstel van het college voorgesteld: Voor D66 is belangrijk dat we inzetten op…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 1 juli 2021