Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 maart 2012 vrijdag 2 maart 2012
D66 gaat voor zon in Noord-Holland

D66 gaat voor zon in Noord-Holland

"Het is belangrijk voor Noord-Holland om meer energie duurzaam op te wekken en hiervoor alle mogelijke vormen aan te wenden", aldus Ilse Zaal, Statenlid voor D66 Noord-Holland. De Provinciale Staten van Noord-Holland bespreken op maandag 5 maart 2012 het Koersdocument Duurzame Energie waarin drie speerpunten gekozen worden voor het provinciale beleid in Noord-Holland, nl. duurzaam…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 februari 2012
D66 stelt aanvullende eisen aan de startnotitie Jeugdzorg

D66 stelt aanvullende eisen aan de startnotitie Jeugdzorg

In de commissie Zorg, Cultuur en Middelen op 20 februari konden de commissieleden zich uitspreken over de startnotitie Beleidsnota Jeugdzorg 2013-2016. De startnotitie beschrijft het doel, context, (interactief) proces en de planning voor de totstandkoming van het nieuwe beleidskader. D66 kan deze notitie op grote lijnen volgen, maar heeft een aantal aanvullingen en verzoeken voor…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 februari 2012
Kuststreek Noord-Holland veiliger, aantrekkelijker en economisch sterker

Kuststreek Noord-Holland veiliger, aantrekkelijker en economisch sterker

De gemeenten Bergen en Zijpe, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en de provincie Noord-Holland gaan de kuststreek in de gemeenten Bergen en Zijpe mooier maken. Gedeputeerde Joke Geldhof: “We maken de kust veiliger, recreatief aantrekkelijker en economisch sterker. De kust van Noord-Holland is een belangrijke trekpleister voor toeristen en biedt inwoners allerlei recreatiemogelijkheden.” Lees het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 13 februari 2012
Arondéuslezing gaat door. Provinciale Staten trekken een heldere lijn richting PVV

Arondéuslezing gaat door. Provinciale Staten trekken een heldere lijn richting PVV

In het debat van 6 februari in de Staten over de voorbereiding van de jaarlijkse lezing gaf D66-Statenlid Petra Hoogerwerf aan, dat “de PVV de Arondéuslezing probeert kapot te maken”. Dit staan de leden van de Provinciale Staten echter niet toe. De Arondéuslezing is een eerbetoon aan een kunstenaar, een openlijke homosexueel en verzetsstrijder. Een…

Bekijk nieuwsbericht
D66 waardeert “Mobiliteit Anders” op Valentijnsdag

D66 waardeert “Mobiliteit Anders” op Valentijnsdag

Ook dit jaar besteedt D66 rond Valentijnsdag aandacht aan mensen en organisaties, die door hun inzet een bijzondere bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit jaar is de keuze gevallen op het thema: Mobiliteit Anders! “Openbaar vervoer in Noord-Holland moet anders”, aldus Petra Hoogerwerf, Statenlid: “D66 staat voor een toekomstbestendige organisatie van openbaar vervoer, die betaalbaar…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 5 februari 2012 woensdag 1 februari 2012
Het Wieringerrandmeer is een harde en onnodig dure les

Het Wieringerrandmeer is een harde en onnodig dure les

Hein Struben van de Statenfractie van D66 Noord-Holland stelt bij de uitkomst van het rekenkamer-onderzoek naar het project Wieringerrandmeer: “Het project is een harde en onnodig dure les. Oorzaak: een onvoldoende doordacht proces en onverantwoorde risico’s.” De Kop van Noord-Holland versterken met een provinciale impuls voor economie en natuur was inhoudelijk een goede gedachte, maar…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 december 2011 dinsdag 20 december 2011
“Ja mits” in Noord-Holland

“Ja mits” in Noord-Holland

Een week uitstel had D66 via een breed ondersteunde motie bedongen om meer helderheid te krijgen over de decentralisatie van natuurbeheer naar de provincies. Het resultaat is dat we weten dat het financieel nog negatiever uitvalt dan verwacht en op veel punten is er niet meer duidelijkheid gekomen. Iedereen is voor decentralisatie van natuurbeheer. Dat…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 13 december 2011
Natuurakkoord te onduidelijk voor Noord-Holland

Natuurakkoord te onduidelijk voor Noord-Holland

De overgrote meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Holland – alleen de PVV stemde tegen – heeft op maandag 12 december geen genoegen genomen met het voorliggende onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur. Ilse Zaal, Statenlid van D66 Noord-Holland, diende namens D66, PvdA en GroenLinks een motie in met een opdracht voor de Gedeputeerde. “De toekomst van de Noord-Hollandse…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 december 2011
D66 redt jeugdtheatergezelschappen van Noord-Holland

D66 redt jeugdtheatergezelschappen van Noord-Holland

Vandaag is in de Statenvergadering het cultuurbeleid besproken. In het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten vielen de jeugdtheatergezelschappen De Toneelmakerij, Aya en het Speeltheater Holland buiten de boot. D66 heeft een motie ingediend om de bezuinigingen op de jeugdtheatergezelschappen te verzachten. “D66 hecht er aan dat er kwalitatief aanbod blijft voor de jeugd…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 december 2011
D66 stelt vragen over subsidie Stedelijk Museum

D66 stelt vragen over subsidie Stedelijk Museum

De heropening van het Stedelijk Museum na de renovatie is keer op keer uitgesteld. Dit heeft zowel negatieve gevolgen voor het kunstaanbod in Amsterdam als de financiële aspecten. Petra Hoogerwerf, Statenlid van D66 Noord-Holland, heeft schriftelijke vragen gesteld over de door de provincie toegekende subsidies voor dit project en mogelijke gevolgen van de kostenoverschrijdingen voor…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 november 2011
Afstemming van woningbouwplannen in Regionale Actieprogramma’s

Afstemming van woningbouwplannen in Regionale Actieprogramma’s

Om een betere regionale afstemming op het gebied van woningbouw te krijgen, maken de regio’s in Noord-Holland gezamenlijke actieprogramma’s. Het College van Gedeputeerde Staten (GS) heeft onlangs gereageerd op de concept-woonvisies van Gooi- en Vechtstreek en Noord-Holland Noord. De commissie Mobiliteit & Wonen kon daar haar reactie aan toevoegen tijdens de commissievergadering op 28 november…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 november 2011
D66 stelt vragen over ontwikkeling sportcluster Westrand Alkmaar

D66 stelt vragen over ontwikkeling sportcluster Westrand Alkmaar

Op 27 oktober 2011 heeft de gemeenteraad van Alkmaar een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) voor de sportcluster Westrand vastgesteld. Volgens het gemeentebestuur is het een uitwerking van de in oktober 2010 door de gemeente vastgestelde Structuurvisie Westrand 2030 voor het gebied ten westen van de Ring West rond Alkmaar (N9). In de provinciale structuurvisie…

Bekijk nieuwsbericht
Integraal provinciaal beleid mogelijk maken voor decentraal natuurbeheer

Integraal provinciaal beleid mogelijk maken voor decentraal natuurbeheer

D66 heeft grote zorgen over het voorgelegde onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur, waarover Provinciale Staten van Noord-Holland op 12 december hun standpunt moeten gaan bepalen. Op 24 november is het onderwerp in de commissievergadering Ruimte & Milieu besproken. Tegelijkertijd was er in Den Haag Algemeen Overleg in de Tweede Kamer commissie over dit onderwerp met staatssecretaris Bleker.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 november 2011
D66 Noord- en Zuid-Holland vragen opheldering over woningbouwopgave Haarlemmermeer-Bollenstreek

D66 Noord- en Zuid-Holland vragen opheldering over woningbouwopgave Haarlemmermeer-Bollenstreek

D66 Noord- en Zuid-Holland vragen opheldering over woningbouwopgave Haarlemmermeer-Bollenstreek De D66 fracties van Noord-Holland en Zuid-Holland willen duidelijkheid over de voortgang van de woningbouwopgave in de regio Haarlemmermeer-Bollenstreek. Zij dienden daartoe gezamenlijk vragen in bij beide colleges. Het besluit tot een hoogspanningsleiding door de Haarlemmermeer mag niet leiden tot een tekort aan…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 november 2011 woensdag 16 november 2011

Campagne in Hollands Kroon en politiek café in Limmen

Aanstaande vrijdag voert D66 campagne in de gemeente Hollands Kroon.Op woensdag 23 november vinden hier gemeentelijke herindelingsverkiezingen plaats. Hollands Kroon is een fusiegemeente van de gemeenten Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulownaen Niedorp, die per 1 januari 2012 ontstaat.De middag begint met een bezoek van D66-fractievoorzitter Aleaxander Pechtold en lijsttrekker van Hollands Kroon Niels Busker aan de middelbare school RSG Wiringherlant in Wieringerwerf. Leerlingen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 november 2011
Infrastructuur is meer dan wegen

Infrastructuur is meer dan wegen

Bereikbaarheid is van groot belang voor Noord-Holland. Daarom voerde D66 Noord-Holland graag het woord bij de behandeling van het provinciale meerjarenprogramma’s voor infrastructuur (PMI) en onderhoud (PMO) tijdens de statenvergadering van 7 november. Bereikbaarheid is van belang voor de economie, voor de ontsluiting van ziekenhuizen, scholen en andere voorzieningen, voor recreatie en voor het bezoek…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 november 2011
Gedeputeerde Geldhof vraagt aandacht voor kwaliteit bij woningbouwplannen

Gedeputeerde Geldhof vraagt aandacht voor kwaliteit bij woningbouwplannen

De provincie Noord-Holland is positief over de afspraken die de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek met elkaar hebben gemaakt over de woningbouwplannen voor de komende tien jaar. De provincie vindt wel dat de regio voldoende aandacht moet blijven houden voor de kwaliteit van de woningen, voor de vraag naar specifieke soorten woningen en voor…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 november 2011

Een mooi, schoon en razend concurrerend Noord-Holland

Flip de Groot, fractievoorzitter D66 Noord-Holland, begint de algemene beschouwingen van de Provinciale Statenvergadering op 7 november met een citaat van Stephen Covey: “Begin met het einde voor ogen” . Hieronder de integrale tekst van de algemene beschouwingen. “Begin met het einde voor ogen”. Dat kun je vertalen naar: Denk bij alles…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 31 oktober 2011
Nieuwe leden Regiobestuur gekozen in Schagen

Nieuwe leden Regiobestuur gekozen in Schagen

Op 28 oktober heeft in Schagen een algemene regio vergadering (ARV) van D66 Noord-Holland plaatsgevonden, waarbij voor twee vacatures binnen het regiobestuur verkiezingen hebben plaatsgevonden. Ten eerste een verkiezing van voorzitter van het regiobestuur. Enige kandidaat was Patrick Poelmann. Er zijn 66 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 5 blanco en 61 voor. Dat betekent dat Patrick Poelmann is gekozen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 14 oktober 2011
100e vraag kost bijna 1200 euro

100e vraag kost bijna 1200 euro

Er zijn meer wegen naar informatie dan dure schriftelijke vragen Begin september stelde D66 Noord-Holland de 100e Statenvraag van dit jaar over de kosten van het stellen van schriftelijke vragen. Deze vragen zijn nu door het College van Gedeputeerde Staten beantwoord. De kosten voor het beantwoorden van een set Statenvragen lopen uiteen…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 9 oktober 2011

Nieuwjaarsborrel D66 Noord-Holland

De Landelijke Verkiezingscommissie heeft de kandidaten bekendgemaakt voor de regiobestuursverkiezing van D66 Noord-Holland. De verkiezing vindt plaats op de algemene regiovergadering op 28 oktober a.s. De kandidaten zijn in alfabetische volgorde: Voor het voorzitterschap (2 kandidaten):  *  Patrick Poelmann  *  Theo Veltman Voor algemeen bestuurslid…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 8 oktober 2011

Nieuwjaarsborrel D66 Noord-Holland

Op vrijdagavond 28 oktober wordt de Algemene Regiovergadering van D66 Noord-Holland gehouden. Het tijdstip is 19.30 – 22.15 uur en de locatie van de vergadering wordt medio oktober bekend gemaakt met de publicatie van de definitieve agenda. Alle leden worden uitgenodigd om deel te nemen.Voorlopige agenda • Regiobestuursverkiezing;• Evaluatie van de Campagne PSNH 2011;•…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 27 september 2011 maandag 26 september 2011
D66 wil externe leiding voor onderzoek ‘Schoon Schip’

D66 wil externe leiding voor onderzoek ‘Schoon Schip’

Het huidige College van Gedeputeerde Staten heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Het ‘Schoon Schip’ onderzoek is noodzakelijk voor een herstel van vertrouwen in de integriteit van het provinciaal bestuur van Noord Holland. Flip de Groot, D66 fractievoorzitter stelt dat het zeer terecht is, dat het College van Gedeputeerde Staten haar verantwoordelijkheid neemt voor…

Bekijk nieuwsbericht
Andries Tijssens benoemd als commissielid Mobiliteit

Andries Tijssens benoemd als commissielid Mobiliteit

In de Provinciale Statenvergadering van 26 september is Andries Tijssens benoemd als commissielid voor D66. Hij zal gaan deelnemen aan de vergaderingen van de commissie Mobiliteit en Wonen en daar met name verantwoordelijk zijn voor de portefeuille Wegen.In de vorige Statenperiode was Andries ook commissielid voor de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer en de commissie…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 24 september 2011 donderdag 22 september 2011
Gedeputeerde Geldhof ondertekent akkoord decentralisatie Waddenfonds

Gedeputeerde Geldhof ondertekent akkoord decentralisatie Waddenfonds

Op 14 september 2011 is tijdens de Waddentoogdag in Harlingen het Bestuursakkoord decentralisatie Waddenfonds ondertekend door Minister Schultz van Haegen van het Ministerie I&M en de verantwoordelijke Gedeputeerden van de drie Waddenprovincies: mevr. Schokker-Stampel, dhr. Van der Ploeg en mevr. Geldhof. In het bestuursakkoord is vastgelegd dat de provincies zullen vasthouden aan de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 20 september 2011 maandag 19 september 2011
Training Gemeentelijke Financiën

Training Gemeentelijke Financiën

D66 Hoorn en D66 Noord-Holland organiseren op zaterdag 1 oktober een interactieve training over gemeentelijke financiën. Deze training is speciaal voor (aankomende) raads- en commissieleden. Op deze training wordt meer duidelijkheid gegeven over de inkomsten, uitgaven en de gemeentelijke begrotingscyclus. De training start om 9.45 uur en zal…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 16 september 2011

D66 stemt in met nieuw kader voor Bloemendalerpolder

Er worden nieuwe plannen gemaakt voor de Bloemendalerpolder nu de oude plannen niet haalbaar zijn gebleken. Daarbij worden de ruimtelijke en financiële kaders opnieuw vastgesteld en moeten de partijen nieuwe samenwerkingsafspraken maken.
D66 heeft bij de behandeling in de Commissie Ruimte en Milieu kritische vragen gesteld. De uitwerking van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst moet zorgvuldig gedaan worden.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 8 september 2011
College volgt dringend verzoek van D66 voor breed onderzoek voor schoon schip

College volgt dringend verzoek van D66 voor breed onderzoek voor schoon schip

De behandeling van het project Distriport door Provinciale Staten in juli gaf aanleiding om een onderzoek te starten naar de precieze gang van zaken. Commissaris Remkes stelde toen dat er schoon schip gemaakt moet worden wat betreft alle projecten waar ex-gedeputeerde Hooijmaaijers bij betrokken is geweest. Dat is vanzelfsprekend een goede zaak,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 september 2011
D66 zet vraagtekens bij nut en noodzaak bouwen in Aetsveldschepolder

D66 zet vraagtekens bij nut en noodzaak bouwen in Aetsveldschepolder

In het WeesperNieuws van woensdag 13 juli is aangekondigd dat het Bouwfonds plannen heeft voor 80 a 100 woningen in het Aetsveld. De Aetsveldschepolder behoort tot het Groene Hart. De woningbouw is voorzien buiten de contour voor bebouwing en valt aldus onder de beoordeling van de provincie. Daarnaast zijn er in dezelfde regio onderhandelingen gaande voor bebouwing in…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 15 augustus 2011
D66 viert jubileum homohuwelijk

D66 viert jubileum homohuwelijk

Tijdens de Gay Pride op zaterdag 6 augustus is D66 wederom meegevaren in de bonte stoet van 80 boten die de Lesbian Gay Bisexual Transgender-gemeenschap vertegenwoordigen en ondersteunen. In april 2001 werd in Amsterdam het eerste wettelijke homohuwelijk ter wereld gesloten, mede mogelijk gemaakt door D66. De Democraten staan op toepasselijke wijze stil bij dit 10-jarig…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 12 juli 2011
De R.O.N. kan verder – met focus op Zaanstad

De R.O.N. kan verder – met focus op Zaanstad

Voor de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied is een publiek-private ontwikkelingsmaatschappij opgericht, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied NV (R.O.N.). Door de kredietcrisis is de ontwikkeling en uitgifte van kavels tot stilstand gekomen. Hierdoor is de R.O.N. in financiële problemen geraakt en kan haar verplichtingen niet nakomen zonder steun van haar aandeelhouders (onder andere de provincie…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 juli 2011 dinsdag 5 juli 2011
D66 stelt vragen over economische impact van cultuurbezuinigingen in Noord-Holland

D66 stelt vragen over economische impact van cultuurbezuinigingen in Noord-Holland

De D66 fractie maakt zich grote zorgen over de landelijke bezuinigingen op het gebied van cultuur. De bezuinigingen zijn onevenredig zwaar en worden niet gefaseerd uitgevoerd. Hierdoor wordt de cultuursector zeer hard getroffen en krijgen instellingen te weinig tijd om zich aan te passen. "De creatieve en culturele sector is van grote…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 juni 2011