Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 september 2010

Symposium: Grote problemen vragen 'kleine oplossingen'

Een symposium over problematische aspecten van het actuele mens-, wereld- en techniekbeeld en de uitdagingen van de 21e eeuw Het symposium werd goed bezocht en er ontstonden interressante discussies. Dit kunt u nalezen in het verslag van het symposium. Voor wieHet symposium is gericht op degene die in ondernemingen, publieke instellingen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 augustus 2010

Leer de kandidaat-lijsttrekkers kennen

Van 20 augustus tot en met 10 september 24.00 uur kunnen de stemgerechtigde D66-leden hun stem uitbrengen voor de lijsttrekker voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Er zijn twee kandidaten Joke Geldhof en Zeyhan Güvenç. Op de pagina verkiezingen staat meer informatie over de twee kandidaten en hun foto. Op donderdag 26 augustus…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 29 mei 2010

Extra ledenvergadering 18 juni

Uitnodiging extra Algemene Regiovergadering Beste D66'ers   op vrijdag 21 mei staakten de stemmen over het voorstel om de toekomstige lijsttrekker zitting te laten nemen in de stemadviescommissie. Voordat de procedures voor de kandidaatstelling starten moet helderheid zijn over de samenstelling van de stemadviescommissie alsmede het profiel voor D66-Statenleden.   Daarom…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 19 mei 2010

D66 stelt vragen over risico's Wierringerrandmeer

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Na al eerder in februari 2010 aan de bel getrokken te hebben, wil D66 nog steeds meer informatie en duidelijkheid over de risico's van het project Wieringerrandmeer. Vandaar dat de D66-statenfractie een hele serie schriftelijke vragen heeft ingediend. Vragen: …

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil meer weten over risico's Wieringerrandmeer

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />In de vergadering van Provinciale Staten heeft D66 een interpellatie gehouden over de aan te leggen Wieringerrandmeer en de financiële risico’s voor de Provincie. Het idee van het Wieringerrandmeer speelt al jaren. De laatste jaren is het plan steeds concreter geworden en is ook het financiële plaatje ingevuld. In…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil bouwplannen periode Hooijmaijers aanhouden

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 17 mei 2010 diende de SP na een interpellatie een motie in om de besluitvorming over bouwprojecten en bouwplanontwikkelingen aan te houden. Dit vanwege het lopende onderzoek van de Rijksrecherche en FIOD-ECD naar mogelijke ambtelijke corruptie en omkoping. Bij dit onderzoek…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 mei 2010

Uitnodiging Ledenvergadering 21 mei

Het was al aangekondigd, maar nu de volwaardige uitnodiging voor de Algemene RegioVergadering op vrijdag 21 mei. Het begint om 19.30 bij Grand Café Brinkman in Haarlem (Brinkmannpassage 41, 2011 NZ).  Organisatorisch deelDe nodige besluiten worden aan de leden voorgelegd wat de Provinciale Statenverkiezingen betreft. Allerlei data moeten vastgesteld worden, de wijze van verkiezen, de instelling van…

Bekijk nieuwsbericht

Oprichtingsvergadering D66Hollands Kroon

Op donderdag 20 mei om 20.00 uur vindt in Hotel Oeverdijk (Oeverdijk 4 in Den Over) een openbare ledenvergadering plaats. Dit moet leiden tot een nieuwe afdeling genaamd D66Hollands Kroon met een nieuw afdelingsbestuur. Een bestuur dat vervolgens het initiatief neemt om aan de herindelingsverkiezing in 2011 deel te nemen. Zo te zorgen dat in…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 mei 2010

D66 stelt vragen over spoordoorsnijding Naarden-Bussum

D66 Noord-Holland vraagt aandacht voor de problemen rond de Spoorse Doorsnijdingen bij Naarden-Bussum. D66 ziet graag dat Gedeputeerde Staten deze problematiek bij minister Eurlings (de rijksoverheid) onder de aandacht brengt. Immers voor de verbetering van de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam zal dit deel van het spoor intensiever gebruikt gaan worden. Wat…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over Bedrijventerrein Jaagweg/Distriport

De Statenfractie van D66Noord-Holland heeft samen met de SP onderstaande vragen gesteld m.b.t. Bedrijventerrein Jaagweg/Distriport. Geachte voorzitter, Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van Noord-Holland stellen wij de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.…

Bekijk nieuwsbericht

Fractiemedewerker (24-32 uur per week) gezocht

D66 Noord-Holland zoekt fractiemedewerker (24–32 uur per week) m/v De fractiemedewerker ondersteunt D66 in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Op dit moment telt de fractie twee Statenleden en drie duo-commissieleden. De duo’s draaien volledig mee. De beoogde fractiemedewerker heeft een brede algemene belangstelling; is all-rounder qua organisatie en communicatie en beschikt over uitstekende schriftelijke…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 maart 2010
D66 HANGT DE VLAG UIT

D66 HANGT DE VLAG UIT

Een dag na de verkiezingen kunnen de D66 vlaggen uit. D66 is overal waar zij met de gemeenteraadsverkiezingen in Noord-Holland heeft meegedaan substantieel gegroeid. De Noord-Hollandse kiezer heeft gesproken en een duidelijk Ja! gezegd tegen het andere geluid van D66. De provinciale Statenfractie is trots op de prestaties van de lokale afdelingen en feliciteert hen…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 28 november 2009
D66 stelt mondelinge vragen over werkgelegenheid West-Friesland

D66 stelt mondelinge vragen over werkgelegenheid West-Friesland

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Het onlangs uitgesproken faillissement van de DSB-bank met het hoofdkantoor in West Friesland heeft in Wognum en omgeving een enorme schok te weeg gebracht. Met lede ogen hebben wij moeten toezien dat meer dan 1400 mensen per direct hun baan zijn kwijtgeraakt en dat nog eens…

Bekijk nieuwsbericht
D66 stelt vragen n.a.v. aantreden oud-gedeputeerde A. Moens bij Econcern

D66 stelt vragen n.a.v. aantreden oud-gedeputeerde A. Moens bij Econcern

Op 13 augustus 2009 heeft de D66 Statenfractie Noord-Holland schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Fractievoorzitter Joke Geldhof reageert daarmee op het bericht in het Financieel Dagblad over het aantreden van oud-gedeputeerde Moens bij het bedrijf Econcern.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Op 12 augustus jl. is…

Bekijk nieuwsbericht
Inbreng D66 Noord-Holland inzake installatie nieuw college

Inbreng D66 Noord-Holland inzake installatie nieuw college

Inbreng D66 Noord-Holland inzake installatie nieuw college en voortzetting van bestaande collegeprogramma, uitgesproken door Joke Geldhof.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Haarlem, 6 juli 2009 Vandaag de hernieuwde start van het college dat nog niet klaar was met het collegeprogramma Krachtig, in balans, waar de balans toch wat uit was… …

Bekijk nieuwsbericht
D66 wil 900 miljoen euro aan opbrengsten uit de verkoop van NUON duurzaam maken

D66 wil 900 miljoen euro aan opbrengsten uit de verkoop van NUON duurzaam maken

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben met tegenzin besloten het aandelenpakket van de Provincie Noord-Holland in NUON te verkopen aan het Zweedse Vattenfall. Deze gefaseerde transactie betekent dat in de komende 2 tot 4 jaar 900 miljoen euro in de kas van de Provincie stroomt.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> D66-woordvoerder Zafer…

Bekijk nieuwsbericht
Inbreng D66 tijdens Lentenota 2010

Inbreng D66 tijdens Lentenota 2010

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Hieronder staat de volledige inbreng door Joke Geldhof namens de D66-statenfractie tijdens de behandeling van de Lentebrief met de Voorjaarsnota 2009 en Kaderbrief 2010 afgelopen maandag 22 juni. De ingebrachte motie m.b.t. beleidsreductie is verworpen met alleen D66 vóór. De motie prijscompensatie organisaties en instellingen is aangehouden…

Bekijk nieuwsbericht
D66 GESCHOKT EN VERBIJSTERD OVER OORZAKEN VERDWENEN MILJOENEN BELASTINGGELD

D66 GESCHOKT EN VERBIJSTERD OVER OORZAKEN VERDWENEN MILJOENEN BELASTINGGELD

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> D66Noord-Holland is verbijsterd over de weergave van feiten rondom de vooralsnog verdwenen €78 miljoen aan banktegoeden uitgezet bij het IJslandse Landsbanski. De fractie is geschokt over de wijze waarop Gedeputeerde Staten hierover verantwoording heeft afgelegd. Uit het vandaag verschenen rapport van de Provinciale Onderzoekscommissie blijkt…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt samen met SP vragen over huisvuil over water

Het Noord-Hollands Dagblad van 13 maart jl. bericht dat de Huisvuilcentrale (HVC) Alkmaar stopt met de aanvoer van huisvuil uit Flevoland per schip. Tot nu toe meert de Flevotrans drie keer per week aan bij de overslaghaven aan het Noord-Hollands kanaal. Per keer wordt dan 880 ton afval in 80 containers gelost om te worden…

Bekijk nieuwsbericht

D66Noord-Holland ontstemt over uitblijven cijfers

In de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer van 23 november 2008 is afgesproken dat de commissieleden tijdens een informele bijeenkomst nog eens zouden worden geïnformeerd over de onderbouwing van de tracékeuze voor de Westfrisiaweg. Die bijeenkomst vond plaats op 4 december jl. bij het Projectbureau van de Westfrisiaweg in Hoorn. <?xml:namespace prefix = o ns…

Bekijk nieuwsbericht
D66 zet vrijwilligers tijdens Valentijnsdag in het zonnetje

D66 zet vrijwilligers tijdens Valentijnsdag in het zonnetje

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Tijdens de jaarlijkse D66 Valentijnsactie ontvingen ook dit jaar weer vrijwilligers in heel Noord-Holland een Valentijnstaart. De actie is door D66 in <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1992 in het leven geroepen, omdat vrijwilligers een onmisbare schakel in de samenleving vormen. D66-Statenlid Zafer Yurdakul bezocht op 14…

Bekijk nieuwsbericht
D66Noord-Holland tegen mond-op-mond beademing Bureau Jeugdzorg en Provincie

D66Noord-Holland tegen mond-op-mond beademing Bureau Jeugdzorg en Provincie

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Naar aanleiding van het onlangs vrijgekomen rapport van adviesbureau Eiffel over de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH), heeft D66-statenlid Zafer Yurdakul een interpellatie aangevraagd voor de vergadering van de Provinciale Staten van 9 februari a.s. over de ontstane financiële misstanden bij BJZNH. …

Bekijk nieuwsbericht

Nieuwe fractiemedewerker D66Noord-Holland

Na jarenlange inzet van Catharina De Leur is er sinds 2009 een nieuwe fractiemedewerker: Sander Koning. Hij zal de fractie van D66Noord-Holland (bestaande uit twee Statenleden en drie duo-leden) daar waar mogelijk ondersteunen. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> De functie bestaat uit administratieve taken als vergaderingen voorbereiden, notuleren en zorgen voor…

Bekijk nieuwsbericht
Nieuwjaarsreceptie 2009

Nieuwjaarsreceptie 2009

2008 zit er bijna op. Het was voor velen een enerverend jaar. Voor D66 een mooi opbouwjaar mét de eerste successen. Zo was er het fantastische resultaat bij de herindelingsverkiezingen in Bloemendaal/Bennebroek: van één naar drie zetels (van de 19 raadszetels). Daarmee wordt de inzet van deze afdeling duidelijk beloond en het is tegelijk een mooie opsteker voor alle…

Bekijk nieuwsbericht

€ 78 MILJOEN AAN PROVINCIAAL GELD GAAT IN ROOK OP

Het college van Noord-Holland maakt voor het uitzetten van tijdelijk beschikbaar kasgeld gebruik van binnen- en buitenlandse banken, waaronder Landsbanki in IJsland en Lehman Brothers Bankhaus AG in Duitsland. Bij Lehman gaat het om een deposito van € 20 miljoen dat niet is teruggestort, maar valt onder het Duitse depositogarantiestelsel. De verwachting is dat die…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 27 november 2009

Van één naar drie zetels in Bennebroek / Bloemendaal

Per 1 januari 2009 fuseren de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal. Daarom werden gisteren herindelingsverkiezingen gehouden, waarbij D66 het uitstekend heeft gedaan. De afdeling heeft het gepresteerd om 14% van de stemmen (1.130 stemmen) binnen te halen en daarmee te groeien van één zetel naar drie zetels. D66 is nu zelfs de derde partij in de raad!!!!<?xml:namespace prefix…

Bekijk nieuwsbericht
Joke Geldhof voorzitter Provinciaal Onderzoekscommissie

Joke Geldhof voorzitter Provinciaal Onderzoekscommissie

Maandag 10 november 2008 hebben provinciale staten van Noord-Holland een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar het bestuur van gedeputeerde staten aangaande het uitzetten van tijdelijk beschikbare kasmiddelen.  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> In de commissie zijn alle fracties vertegenwoordigd. Voorzitter is D66-fractievoorzitter Joke Geldhof. Als vice-voorzitter treedt…

Bekijk nieuwsbericht

3000 leden grens doorbroken

Hebben andere politieke partijen te kampen met afnemende ledenaantallen of stilstand, D66 Noord-Holland groeit als kool. Begon 2008 met 2.444 leden, in oktober heeft de regio het 3.000e lid mogen begroeten. Dat zijn maar liefst 556 nieuwe leden, een stijging met 22,8% in nog geen 10 maanden tijd. Uniek voor D66 Noord-Holland en reden om…

Bekijk nieuwsbericht

Extra statenvergadering Noord-Holland op 30 oktober 2008

Vandaag heeft D66 Noord-Holland samen met de SP een verzoek ingediend om op korte termijn een extra vergadering van Provinciale Staten bijeen te roepen. Volgens Art 17. van de Provinciewet en Art. 10.2 van het Reglement van Orde moet dat verzoek door 20% van de statenleden worden ondersteund. Samen met de SP vertegenwoordigen wij 11…

Bekijk nieuwsbericht

Inbreng D66 bij algemene beschouwingen 2009

Algemene Beschouwingen D66 Noord-Holland ter gelegenheid van de ontwerp programmabegroting 2009, uitgesproken op maandag 29 september 2008 te Heiloo door Joke Geldhof<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Voorzitter, in juni van dit jaar, toen wij de kaders voor het beleid en de begroting 2009 bespraken, voorzagen wij al…

Bekijk nieuwsbericht

Verslag ARV 31 oktober 2008 in Heerhugowaard

Op vrijdag 31 oktober bezocht een delegatie van bijna veertig D66'ers de nieuwbouwwijk Stad van de Zon. Leden, bestuursleden, burgemeesters en wethouders van D66 in Noord-Holland werden rondgeleid door deze duurzame nieuwbouwwwijk. Uniek in Nederland en Europa. Voor een duurzame partij als D66 een mooie locatie om geïnformeerd te worden over nieuwe ontwikkelingen en inspiratie…

Bekijk nieuwsbericht

nieuwe feiten moeten leiden tot heroverweging tracébesluit

Het vorige week verschenen rapport van het gerenommeerde onderzoeksbureau DHV heeft nieuwe feiten aan het licht gebracht, die tot een heroverweging van de tracékeuze van de opgewaardeerde Westfrisiaweg moeten leiden, zo meent de Provinciale Staten fractie van D66. De keuze van dit traject is voor de streek immers één van de belangrijkste beslissingen van de…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil Saldireserve Provincie Noord-Holland verlagen

Bij de behandeling van de jaarstukken 2007 heeft D66 statenlid Zafer Yurdakul een motie ingediend om de saldireserve met € 50 miljoen te verlagen. “De bestemmingsreserves zijn in 2007 met € 10 miljoen toegenomen tot € 657 miljoen. In dit bedrag zijn vele investeringen opgenomen met de daarbij behorende eigen risico’s. De saldireserve bedraagt €…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen n.a.v. nieuw rapport

Op 17 maart jl. hebben Provinciale Staten het Regioakkoord Opwaardering Westfrisiaweg (N23) vastgesteld. D66 heeft als voorstander van de opwaardering van de Westfrisiaweg (de verbinding tussen Alkmaar via Hoorn aar Enkhuizen), toen ingestemd met het Regioakkoord met de kanttekening niet akkoord te zijn met de keuze voor de zuidelijke variant ter hoogte van Enkhuizen. Bij dat tracé worden de Lintbebouwing bij Hoogkarspel en het…

Bekijk nieuwsbericht

Alleen D66 tegen verhoging provinciale motorrijtuigenbelasting

Bij de behandeling van de Lentenota 2008 heeft D66 een motie ingediend om de verhoging van de opcenten per 1 april 2009 te schrappen. Iedere onderbouwing voor de opcentenverhoging ontbrak. Het enige dat werd genoemd was dat de opcentenverhoging ruimte bood voor x miljoen extra was voor wegen, x mln voor openbaar vervoer, x mln…

Bekijk nieuwsbericht

D66 vindt flexibilisering Welzijn & Zorg geen doel op zich!

Hevige discussies in de commissie Sociale Infrastructuur waren vooraf gegaan. Op 23 juni 2008 stond dan de notitie op de agenda van Provinciale Staten, om de kaders voor het door GS uit te werken beleid op het gebied van Welzijn & Zorg in de periode 2009-2012. De bijdrage van Joke Geldhof in het debat:<?xml:namespace prefix…

Bekijk nieuwsbericht

Fractie D66Noord-Holland bekijkt locaties in Monnickendam

Zaterdag 10 november hebben leden van de Provinciale Statenfractie van D66 de verschillende locaties voor een nieuw bedrijventerrein rondom Monnickendam bekeken. Hierbij hebben wethouder Bouwman van Ruimtelijke Ordening en de burgemeester van de gemeente Waterland het nodige toegelicht over nut en noodzaak en de afwegingen die bij de locaties een rol hebben gespeeld. Daarnaast heeft…

Bekijk nieuwsbericht

Geen hogere lasten voor de Noord-Hollandse automobilisten

Provincies heffen steeds meer belasting. Met in totaal 1,2 miljard euro komt er dit jaar 80% meer motorrijtuigenbelasting binnen dan in 2000! Minder dan een kwart daarvan kan aan de inflatie worden toegeschreven. Ondanks die enorme stijging is de publieke aandacht vooral gericht op belastingen van Rijk en gemeente (OZB levert jaarlijks in totaal zo'n 2,5…

Bekijk nieuwsbericht

Verslag ARV 28 september in Heiloo

Op vrijdag 28 september was er een Algemene RegioVergadering (ARV). Deze vond plaats in Heiloo met als thema Kustverdediging. Hieronder een kort verslag van deze avond.  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 1. Vaststelling agenda en mededelingen 2. Huishoudelijke Regiozaken:a. verkiezing van de regiovoorzitterFranc Weerwind (burgemeester van Niedorp)…

Bekijk nieuwsbericht

Vragen over bedrijventerrein Jaagweg

In oktober 2004 is het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord met grote zorgvuldigheid en politieke discussie door Provinciale Staten vastgesteld. Met betrekking tot de ontwikkeling van het bedrijventerrein Jaagweg heeft Provinciale Staten mede op initiatief van D66 een amendement vastgesteld waarin de volgende randvoorwaarden aan de ontwikkeling van dit bedrijventerrein worden gesteld: – realisering van het regionale bedrijventerrein…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over Binnenduinrand

Binnenkort wordt door de gemeenteraad van Haarlem het bestemmingsplan “Binnenduinrand” vastgesteld. Dit gebied bergt waardevolle natuur in zich en de Statenfractie van D66 vindt het van het grootste belang dat deze natuur beschermd blijft. In het in Haarlem voorliggende bestemmingsplan wordt overeenkomstig het Landschapsbeheerplan deze natuur in de Binnenduinrand gerealiseerd op basis van vigerend rijks-…

Bekijk nieuwsbericht

Impressie van en D66-inbreng bij begrotingsbehandeling 2007

D66 heeft zich vooral ingezet op het teniet doen van de kaasschaafmethode, waardoor kunst- en  cultuurinstellingen zo’n € 400.000 moeten inleveren. Helaas kregen we daar de  handen niet voor op elkaar. De coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en GL hadden vooraf bepaald dat ze de € 8,5 miljoen die ze ‘gevonden’ hadden zouden uitgeven aan ándere…

Bekijk nieuwsbericht
Oevers Sloterplas Osdorp blijven groen!

Oevers Sloterplas Osdorp blijven groen!

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben maandagavond 19 november een streep gezet door de verstedelijkingsplannen van het Amsterdamse stadsdeel Osdorp aan de oevers van de Sloterplas. Samen met de provinciale fractie van GroenLinks heeft D66Noord-Holland de meerderheid van de statenleden weten te overtuigen dat de Sloterplasoevers groen en openbaar toegankelijk moeten blijven.  Met de aanname van een amendement is de zogeheten…

Bekijk nieuwsbericht

Bestuurdersdag D66Noord-Holland in Velsen

De jaarlijkse traditie van D66Noord-Holland om met alle lokale en regionale bestuurders bijeen te komen was dit jaar op vrijdag 23 november in Velzen-Zuid. Ruim twintig bestuurders waren aanwezig om D66-wethouder Annette Baerveldt te horen over het Dossier Beeckesteijn, oftewel de 'Rood-voor-Groen-discussie'. Er was gelegenheid tot het stellen van vragen en om informeel met elkaar te praten…

Bekijk nieuwsbericht

Uitreiking eerste landschapsprijs Noord-Holland

Donderdag 1 maart heeft D66-gedeputeerde Patrick Poelmann de eerste Noord-Hollandse landschapsprijs uitgereikt. De landschapsprijs is een initiatief van de statenfractie van D66 in Noord-Holland en is in juli 2006 door Provinciale Staten omarmd.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Lijsttrekker Joke Geldhof: "In Noord-Holland zijn vele vrijwilligers, organisaties en architecten bezig…

Bekijk nieuwsbericht