Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 februari 2011
Nieuwe locatie Medisch Centrum Alkmaar vooralsnog binnen bestaand bebouwd gebied

Nieuwe locatie Medisch Centrum Alkmaar vooralsnog binnen bestaand bebouwd gebied

In de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening op 7 februari jl. stond  een ambtelijke toelichting op de verschillende locaties voor het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) op de agenda. Het MCA is vanzelfsprekend een essentiële voorziening die van groot belang is voor de Alkmaarse regio. De ambtelijke toelichting op de locaties die in beeld…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 26 januari 2011
Herbezinning op woningbouw

Herbezinning op woningbouw

De bevolkingsgroei stabiliseert, vergrijzing neemt toe, vele gemeenten krijgen te maken met krimp, de kredietcrisis heeft de verhoudingen in de vastgoedwereld op zijn kop gezet. Amsterdam zet plannen voor 12.600 woningen in de IJskast. De Provincie Noord-Holland houdt zich muisstil terwijl voor de bouw van 3.000 woningen in de Bloemendalerpolder elke basis ontvallen lijkt…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 januari 2011 zondag 9 januari 2011
D66 kiest voor vooruitgang

D66 kiest voor vooruitgang

Op 8 januari is het verkiezingsprogramma van D66 Noord-Holland in Uitgeest definitief vastgesteld. Meer dan 70 leden hebben een lange oefening democratie gehouden omdat er over meer dan 120 amendementen moest worden gestemd. Het proces liep efficiënt en er zijn nog goede discussies gevoerd over verschillende onderwerpen. De tekst wordt de komende dagen aangepast en…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 december 2010
8 januari vaststelling verkiezingsprogramma in Uitgeest

8 januari vaststelling verkiezingsprogramma in Uitgeest

De programmacommissie heeft de afstemming met de regio's afgerond en het concept verkiezingsprogramma voor Noord-Holland aan de leden verstuurd. Een werkconcept is met de leden besproken tijdens 7 regionale bijeenkomsten. Dit heeft een hoop input opgeleverd. De programmacommissie heeft dit verwerkt tot het concept-verkiezingsprogramma D66NH 2011-2015, met als bijlage thema's per regio. Op zaterdag…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 december 2010 maandag 6 december 2010

Regiovergadering 11 december in Amsterdam

Op zaterdag 11 december vindt in Amsterdam een algemene ledenvergadering plaats. De vergadering begint om 10.00 en duurt tot 12.00. Het is in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (Oosterdoksstraat 110, 1011 DK Amsterdam). U bent van harte welkom. Hieronder staat de agenda van deze ARV. met vriendelijke groet, …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 november 2010
D66 nu ook sterk vertegenwoordigd in Medemblik, Muiden, Naarden en Weesp

D66 nu ook sterk vertegenwoordigd in Medemblik, Muiden, Naarden en Weesp

D66 heeft het bij de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen weer goed gedaan. De democraten keren terug in de gemeenteraden van Medemblik met 1 en Weesp met 3 zetels en verdrievoudigen in Muiden en Naarden tot 3 zetels. In Bussum blijft de fractie gehandhaafd op 2 zetels. De Noord-Hollandse kiezer heeft gesproken en een duidelijk Ja! gezegd tegen…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 21 november 2010
D66 wil 100 mln van Spaarne-passage besteden aan vertrammen lijn 300 – Zuidtangent

D66 wil 100 mln van Spaarne-passage besteden aan vertrammen lijn 300 – Zuidtangent

In de Commissie Wegen, Verkeer en Vervoer van de Provincie Noord-Holland wordt op maandagmiddag 22 november het voorstel voor herprioritering van EXIN-H-OV middelen besproken. Gedeputeerde Staten willen de 100 miljoen die niet besteed gaat worden aan de tunnel voor hoogwaardige openbaar vervoer (HOV) bus in Haarlem verkruimelen over tien projecten verspreid over de provincie. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 november 2010 maandag 15 november 2010 dinsdag 9 november 2010 donderdag 4 november 2010
Gedeputeerde Staten nemen wijs besluit over Wieringerrandmeer

Gedeputeerde Staten nemen wijs besluit over Wieringerrandmeer

Oorspronkelijk was het een goed plan – tien jaar geleden. In de loop van de tijd wijzigde de situatie zich: Waterberging bleek niet meer noodzakelijk; de bewoners in de regio raakten verdeeld over het economisch nut; vanwege de internationale kredietcrisis veranderde de afzetmarkt van woningen en de financiering voor grote projecten kreeg andere voorwaarden. Nu…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 22 oktober 2010 woensdag 13 oktober 2010
Provinciale commissie bekijkt gevaren van spoorse doorsnijdingen in Naarden-Bussum

Provinciale commissie bekijkt gevaren van spoorse doorsnijdingen in Naarden-Bussum

D66 Noord-Holland vroeg voor de zomervakantie aandacht voor de problemen rond de spoorse doorsnijdingen bij Naarden-Bussum. Naar aanleiding hiervan is er op donderdag 14 oktober een werkbezoek van de provinciale commissie Wegen, Verkeer en Vervoer aan Naarden-Bussum om de situatie ter plekke te bekijken en om zich te laten informeren door de betrokkenen. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 28 september 2010
Provincie neemt groot risico voor nieuwe weg van Alkmaar naar Zwolle

Provincie neemt groot risico voor nieuwe weg van Alkmaar naar Zwolle

Op 27 september zit voor D66 het venijn in de staart van de Provinciale Statenvergadering. De meeste spreektijd van de in totaal 18 minuten is gereserveerd voor het onderwerp Realisatie-overeenkomst Westfrisiaweg. Wadloopvergunningen beperktEerst spreken de Staten over de Wadloopverordening die in verschillende provincies behandeld wordt. D66 ondersteunt de motie van GL over het mogelijk…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 september 2010
Inhaalslag nodig voor bereikbaarheid Zuid Kennemerland, Bollenstreek en Haarlemmermeer

Inhaalslag nodig voor bereikbaarheid Zuid Kennemerland, Bollenstreek en Haarlemmermeer

D66 lanceert regionale visie  De gezamenlijke D66 fracties van de gemeenten in Zuid Kennemerland, Haarlemmermeer en Hillegom pleiten voor het investeren in een duurzame, CO2 neutrale, bereikbaarheid en ontwikkeling van de Zuidwest flank van de Metropoolregio Amsterdam. Het is een gebied waar meer dan 450.000 mensen wonen. Nu en…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 11 september 2010 donderdag 9 september 2010
D66 initiatiefvoorstel brengt nieuw leven in oude monumentale gebouwen

D66 initiatiefvoorstel brengt nieuw leven in oude monumentale gebouwen

Project “Herbestemd!” is gestart! In september 2009 is het D66-initiatiefvoorstel “Van Provinciaal Erfgoed naar Maatschappelijk Kapitaal” positief ontvangen door Provinciale Staten en door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland overgenomen. Het D66-idee van een provinciaal erfgoedplatform heeft de provincie opgepakt en is vervolgens samen met Kunst Cultuur Noord-Holland (Created) en Cultureel Erfgoed Noord-Holland uitgewerkt in het voorstel…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 september 2010

Symposium: Grote problemen vragen 'kleine oplossingen'

Een symposium over problematische aspecten van het actuele mens-, wereld- en techniekbeeld en de uitdagingen van de 21e eeuw Het symposium werd goed bezocht en er ontstonden interressante discussies. Dit kunt u nalezen in het verslag van het symposium. Voor wieHet symposium is gericht op degene die in ondernemingen, publieke instellingen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 augustus 2010

Leer de kandidaat-lijsttrekkers kennen

Van 20 augustus tot en met 10 september 24.00 uur kunnen de stemgerechtigde D66-leden hun stem uitbrengen voor de lijsttrekker voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Er zijn twee kandidaten Joke Geldhof en Zeyhan Güvenç. Op de pagina verkiezingen staat meer informatie over de twee kandidaten en hun foto. Op donderdag 26 augustus…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 29 mei 2010

Extra ledenvergadering 18 juni

Uitnodiging extra Algemene Regiovergadering Beste D66'ers   op vrijdag 21 mei staakten de stemmen over het voorstel om de toekomstige lijsttrekker zitting te laten nemen in de stemadviescommissie. Voordat de procedures voor de kandidaatstelling starten moet helderheid zijn over de samenstelling van de stemadviescommissie alsmede het profiel voor D66-Statenleden.   Daarom…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 19 mei 2010

D66 stelt vragen over risico's Wierringerrandmeer

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Na al eerder in februari 2010 aan de bel getrokken te hebben, wil D66 nog steeds meer informatie en duidelijkheid over de risico's van het project Wieringerrandmeer. Vandaar dat de D66-statenfractie een hele serie schriftelijke vragen heeft ingediend. Vragen: …

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil meer weten over risico's Wieringerrandmeer

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />In de vergadering van Provinciale Staten heeft D66 een interpellatie gehouden over de aan te leggen Wieringerrandmeer en de financiële risico’s voor de Provincie. Het idee van het Wieringerrandmeer speelt al jaren. De laatste jaren is het plan steeds concreter geworden en is ook het financiële plaatje ingevuld. In…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil bouwplannen periode Hooijmaijers aanhouden

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 17 mei 2010 diende de SP na een interpellatie een motie in om de besluitvorming over bouwprojecten en bouwplanontwikkelingen aan te houden. Dit vanwege het lopende onderzoek van de Rijksrecherche en FIOD-ECD naar mogelijke ambtelijke corruptie en omkoping. Bij dit onderzoek…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 mei 2010

Uitnodiging Ledenvergadering 21 mei

Het was al aangekondigd, maar nu de volwaardige uitnodiging voor de Algemene RegioVergadering op vrijdag 21 mei. Het begint om 19.30 bij Grand Café Brinkman in Haarlem (Brinkmannpassage 41, 2011 NZ).  Organisatorisch deelDe nodige besluiten worden aan de leden voorgelegd wat de Provinciale Statenverkiezingen betreft. Allerlei data moeten vastgesteld worden, de wijze van verkiezen, de instelling van…

Bekijk nieuwsbericht

Oprichtingsvergadering D66Hollands Kroon

Op donderdag 20 mei om 20.00 uur vindt in Hotel Oeverdijk (Oeverdijk 4 in Den Over) een openbare ledenvergadering plaats. Dit moet leiden tot een nieuwe afdeling genaamd D66Hollands Kroon met een nieuw afdelingsbestuur. Een bestuur dat vervolgens het initiatief neemt om aan de herindelingsverkiezing in 2011 deel te nemen. Zo te zorgen dat in…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 mei 2010

D66 stelt vragen over spoordoorsnijding Naarden-Bussum

D66 Noord-Holland vraagt aandacht voor de problemen rond de Spoorse Doorsnijdingen bij Naarden-Bussum. D66 ziet graag dat Gedeputeerde Staten deze problematiek bij minister Eurlings (de rijksoverheid) onder de aandacht brengt. Immers voor de verbetering van de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam zal dit deel van het spoor intensiever gebruikt gaan worden. Wat…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over Bedrijventerrein Jaagweg/Distriport

De Statenfractie van D66Noord-Holland heeft samen met de SP onderstaande vragen gesteld m.b.t. Bedrijventerrein Jaagweg/Distriport. Geachte voorzitter, Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van Noord-Holland stellen wij de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.…

Bekijk nieuwsbericht

Fractiemedewerker (24-32 uur per week) gezocht

D66 Noord-Holland zoekt fractiemedewerker (24–32 uur per week) m/v De fractiemedewerker ondersteunt D66 in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Op dit moment telt de fractie twee Statenleden en drie duo-commissieleden. De duo’s draaien volledig mee. De beoogde fractiemedewerker heeft een brede algemene belangstelling; is all-rounder qua organisatie en communicatie en beschikt over uitstekende schriftelijke…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 maart 2010
D66 HANGT DE VLAG UIT

D66 HANGT DE VLAG UIT

Een dag na de verkiezingen kunnen de D66 vlaggen uit. D66 is overal waar zij met de gemeenteraadsverkiezingen in Noord-Holland heeft meegedaan substantieel gegroeid. De Noord-Hollandse kiezer heeft gesproken en een duidelijk Ja! gezegd tegen het andere geluid van D66. De provinciale Statenfractie is trots op de prestaties van de lokale afdelingen en feliciteert hen…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 28 november 2009
D66 stelt mondelinge vragen over werkgelegenheid West-Friesland

D66 stelt mondelinge vragen over werkgelegenheid West-Friesland

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Het onlangs uitgesproken faillissement van de DSB-bank met het hoofdkantoor in West Friesland heeft in Wognum en omgeving een enorme schok te weeg gebracht. Met lede ogen hebben wij moeten toezien dat meer dan 1400 mensen per direct hun baan zijn kwijtgeraakt en dat nog eens…

Bekijk nieuwsbericht
D66 stelt vragen n.a.v. aantreden oud-gedeputeerde A. Moens bij Econcern

D66 stelt vragen n.a.v. aantreden oud-gedeputeerde A. Moens bij Econcern

Op 13 augustus 2009 heeft de D66 Statenfractie Noord-Holland schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Fractievoorzitter Joke Geldhof reageert daarmee op het bericht in het Financieel Dagblad over het aantreden van oud-gedeputeerde Moens bij het bedrijf Econcern.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Op 12 augustus jl. is…

Bekijk nieuwsbericht
Inbreng D66 Noord-Holland inzake installatie nieuw college

Inbreng D66 Noord-Holland inzake installatie nieuw college

Inbreng D66 Noord-Holland inzake installatie nieuw college en voortzetting van bestaande collegeprogramma, uitgesproken door Joke Geldhof.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Haarlem, 6 juli 2009 Vandaag de hernieuwde start van het college dat nog niet klaar was met het collegeprogramma Krachtig, in balans, waar de balans toch wat uit was… …

Bekijk nieuwsbericht
D66 wil 900 miljoen euro aan opbrengsten uit de verkoop van NUON duurzaam maken

D66 wil 900 miljoen euro aan opbrengsten uit de verkoop van NUON duurzaam maken

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben met tegenzin besloten het aandelenpakket van de Provincie Noord-Holland in NUON te verkopen aan het Zweedse Vattenfall. Deze gefaseerde transactie betekent dat in de komende 2 tot 4 jaar 900 miljoen euro in de kas van de Provincie stroomt.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> D66-woordvoerder Zafer…

Bekijk nieuwsbericht
Inbreng D66 tijdens Lentenota 2010

Inbreng D66 tijdens Lentenota 2010

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Hieronder staat de volledige inbreng door Joke Geldhof namens de D66-statenfractie tijdens de behandeling van de Lentebrief met de Voorjaarsnota 2009 en Kaderbrief 2010 afgelopen maandag 22 juni. De ingebrachte motie m.b.t. beleidsreductie is verworpen met alleen D66 vóór. De motie prijscompensatie organisaties en instellingen is aangehouden…

Bekijk nieuwsbericht
D66 GESCHOKT EN VERBIJSTERD OVER OORZAKEN VERDWENEN MILJOENEN BELASTINGGELD

D66 GESCHOKT EN VERBIJSTERD OVER OORZAKEN VERDWENEN MILJOENEN BELASTINGGELD

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> D66Noord-Holland is verbijsterd over de weergave van feiten rondom de vooralsnog verdwenen €78 miljoen aan banktegoeden uitgezet bij het IJslandse Landsbanski. De fractie is geschokt over de wijze waarop Gedeputeerde Staten hierover verantwoording heeft afgelegd. Uit het vandaag verschenen rapport van de Provinciale Onderzoekscommissie blijkt…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt samen met SP vragen over huisvuil over water

Het Noord-Hollands Dagblad van 13 maart jl. bericht dat de Huisvuilcentrale (HVC) Alkmaar stopt met de aanvoer van huisvuil uit Flevoland per schip. Tot nu toe meert de Flevotrans drie keer per week aan bij de overslaghaven aan het Noord-Hollands kanaal. Per keer wordt dan 880 ton afval in 80 containers gelost om te worden…

Bekijk nieuwsbericht

D66Noord-Holland ontstemt over uitblijven cijfers

In de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer van 23 november 2008 is afgesproken dat de commissieleden tijdens een informele bijeenkomst nog eens zouden worden geïnformeerd over de onderbouwing van de tracékeuze voor de Westfrisiaweg. Die bijeenkomst vond plaats op 4 december jl. bij het Projectbureau van de Westfrisiaweg in Hoorn. <?xml:namespace prefix = o ns…

Bekijk nieuwsbericht
D66 zet vrijwilligers tijdens Valentijnsdag in het zonnetje

D66 zet vrijwilligers tijdens Valentijnsdag in het zonnetje

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Tijdens de jaarlijkse D66 Valentijnsactie ontvingen ook dit jaar weer vrijwilligers in heel Noord-Holland een Valentijnstaart. De actie is door D66 in <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1992 in het leven geroepen, omdat vrijwilligers een onmisbare schakel in de samenleving vormen. D66-Statenlid Zafer Yurdakul bezocht op 14…

Bekijk nieuwsbericht
D66Noord-Holland tegen mond-op-mond beademing Bureau Jeugdzorg en Provincie

D66Noord-Holland tegen mond-op-mond beademing Bureau Jeugdzorg en Provincie

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Naar aanleiding van het onlangs vrijgekomen rapport van adviesbureau Eiffel over de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH), heeft D66-statenlid Zafer Yurdakul een interpellatie aangevraagd voor de vergadering van de Provinciale Staten van 9 februari a.s. over de ontstane financiële misstanden bij BJZNH. …

Bekijk nieuwsbericht

Nieuwe fractiemedewerker D66Noord-Holland

Na jarenlange inzet van Catharina De Leur is er sinds 2009 een nieuwe fractiemedewerker: Sander Koning. Hij zal de fractie van D66Noord-Holland (bestaande uit twee Statenleden en drie duo-leden) daar waar mogelijk ondersteunen. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> De functie bestaat uit administratieve taken als vergaderingen voorbereiden, notuleren en zorgen voor…

Bekijk nieuwsbericht
Nieuwjaarsreceptie 2009

Nieuwjaarsreceptie 2009

2008 zit er bijna op. Het was voor velen een enerverend jaar. Voor D66 een mooi opbouwjaar mét de eerste successen. Zo was er het fantastische resultaat bij de herindelingsverkiezingen in Bloemendaal/Bennebroek: van één naar drie zetels (van de 19 raadszetels). Daarmee wordt de inzet van deze afdeling duidelijk beloond en het is tegelijk een mooie opsteker voor alle…

Bekijk nieuwsbericht

€ 78 MILJOEN AAN PROVINCIAAL GELD GAAT IN ROOK OP

Het college van Noord-Holland maakt voor het uitzetten van tijdelijk beschikbaar kasgeld gebruik van binnen- en buitenlandse banken, waaronder Landsbanki in IJsland en Lehman Brothers Bankhaus AG in Duitsland. Bij Lehman gaat het om een deposito van € 20 miljoen dat niet is teruggestort, maar valt onder het Duitse depositogarantiestelsel. De verwachting is dat die…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 27 november 2009

Van één naar drie zetels in Bennebroek / Bloemendaal

Per 1 januari 2009 fuseren de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal. Daarom werden gisteren herindelingsverkiezingen gehouden, waarbij D66 het uitstekend heeft gedaan. De afdeling heeft het gepresteerd om 14% van de stemmen (1.130 stemmen) binnen te halen en daarmee te groeien van één zetel naar drie zetels. D66 is nu zelfs de derde partij in de raad!!!!<?xml:namespace prefix…

Bekijk nieuwsbericht