Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 maart 2010
D66 HANGT DE VLAG UIT

D66 HANGT DE VLAG UIT

Een dag na de verkiezingen kunnen de D66 vlaggen uit. D66 is overal waar zij met de gemeenteraadsverkiezingen in Noord-Holland heeft meegedaan substantieel gegroeid. De Noord-Hollandse kiezer heeft gesproken en een duidelijk Ja! gezegd tegen het andere geluid van D66. De provinciale Statenfractie is trots op de prestaties van de lokale afdelingen en feliciteert hen…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 28 november 2009
D66 stelt mondelinge vragen over werkgelegenheid West-Friesland

D66 stelt mondelinge vragen over werkgelegenheid West-Friesland

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Het onlangs uitgesproken faillissement van de DSB-bank met het hoofdkantoor in West Friesland heeft in Wognum en omgeving een enorme schok te weeg gebracht. Met lede ogen hebben wij moeten toezien dat meer dan 1400 mensen per direct hun baan zijn kwijtgeraakt en dat nog eens…

Bekijk nieuwsbericht
D66 stelt vragen n.a.v. aantreden oud-gedeputeerde A. Moens bij Econcern

D66 stelt vragen n.a.v. aantreden oud-gedeputeerde A. Moens bij Econcern

Op 13 augustus 2009 heeft de D66 Statenfractie Noord-Holland schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Fractievoorzitter Joke Geldhof reageert daarmee op het bericht in het Financieel Dagblad over het aantreden van oud-gedeputeerde Moens bij het bedrijf Econcern.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Op 12 augustus jl. is…

Bekijk nieuwsbericht
Inbreng D66 Noord-Holland inzake installatie nieuw college

Inbreng D66 Noord-Holland inzake installatie nieuw college

Inbreng D66 Noord-Holland inzake installatie nieuw college en voortzetting van bestaande collegeprogramma, uitgesproken door Joke Geldhof.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Haarlem, 6 juli 2009 Vandaag de hernieuwde start van het college dat nog niet klaar was met het collegeprogramma Krachtig, in balans, waar de balans toch wat uit was… …

Bekijk nieuwsbericht
D66 wil 900 miljoen euro aan opbrengsten uit de verkoop van NUON duurzaam maken

D66 wil 900 miljoen euro aan opbrengsten uit de verkoop van NUON duurzaam maken

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben met tegenzin besloten het aandelenpakket van de Provincie Noord-Holland in NUON te verkopen aan het Zweedse Vattenfall. Deze gefaseerde transactie betekent dat in de komende 2 tot 4 jaar 900 miljoen euro in de kas van de Provincie stroomt.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> D66-woordvoerder Zafer…

Bekijk nieuwsbericht
Inbreng D66 tijdens Lentenota 2010

Inbreng D66 tijdens Lentenota 2010

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Hieronder staat de volledige inbreng door Joke Geldhof namens de D66-statenfractie tijdens de behandeling van de Lentebrief met de Voorjaarsnota 2009 en Kaderbrief 2010 afgelopen maandag 22 juni. De ingebrachte motie m.b.t. beleidsreductie is verworpen met alleen D66 vóór. De motie prijscompensatie organisaties en instellingen is aangehouden…

Bekijk nieuwsbericht
D66 GESCHOKT EN VERBIJSTERD OVER OORZAKEN VERDWENEN MILJOENEN BELASTINGGELD

D66 GESCHOKT EN VERBIJSTERD OVER OORZAKEN VERDWENEN MILJOENEN BELASTINGGELD

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> D66Noord-Holland is verbijsterd over de weergave van feiten rondom de vooralsnog verdwenen €78 miljoen aan banktegoeden uitgezet bij het IJslandse Landsbanski. De fractie is geschokt over de wijze waarop Gedeputeerde Staten hierover verantwoording heeft afgelegd. Uit het vandaag verschenen rapport van de Provinciale Onderzoekscommissie blijkt…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt samen met SP vragen over huisvuil over water

Het Noord-Hollands Dagblad van 13 maart jl. bericht dat de Huisvuilcentrale (HVC) Alkmaar stopt met de aanvoer van huisvuil uit Flevoland per schip. Tot nu toe meert de Flevotrans drie keer per week aan bij de overslaghaven aan het Noord-Hollands kanaal. Per keer wordt dan 880 ton afval in 80 containers gelost om te worden…

Bekijk nieuwsbericht

D66Noord-Holland ontstemt over uitblijven cijfers

In de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer van 23 november 2008 is afgesproken dat de commissieleden tijdens een informele bijeenkomst nog eens zouden worden geïnformeerd over de onderbouwing van de tracékeuze voor de Westfrisiaweg. Die bijeenkomst vond plaats op 4 december jl. bij het Projectbureau van de Westfrisiaweg in Hoorn. <?xml:namespace prefix = o ns…

Bekijk nieuwsbericht
D66 zet vrijwilligers tijdens Valentijnsdag in het zonnetje

D66 zet vrijwilligers tijdens Valentijnsdag in het zonnetje

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Tijdens de jaarlijkse D66 Valentijnsactie ontvingen ook dit jaar weer vrijwilligers in heel Noord-Holland een Valentijnstaart. De actie is door D66 in <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1992 in het leven geroepen, omdat vrijwilligers een onmisbare schakel in de samenleving vormen. D66-Statenlid Zafer Yurdakul bezocht op 14…

Bekijk nieuwsbericht
D66Noord-Holland tegen mond-op-mond beademing Bureau Jeugdzorg en Provincie

D66Noord-Holland tegen mond-op-mond beademing Bureau Jeugdzorg en Provincie

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Naar aanleiding van het onlangs vrijgekomen rapport van adviesbureau Eiffel over de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH), heeft D66-statenlid Zafer Yurdakul een interpellatie aangevraagd voor de vergadering van de Provinciale Staten van 9 februari a.s. over de ontstane financiële misstanden bij BJZNH. …

Bekijk nieuwsbericht

Nieuwe fractiemedewerker D66Noord-Holland

Na jarenlange inzet van Catharina De Leur is er sinds 2009 een nieuwe fractiemedewerker: Sander Koning. Hij zal de fractie van D66Noord-Holland (bestaande uit twee Statenleden en drie duo-leden) daar waar mogelijk ondersteunen. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> De functie bestaat uit administratieve taken als vergaderingen voorbereiden, notuleren en zorgen voor…

Bekijk nieuwsbericht
Nieuwjaarsreceptie 2009

Nieuwjaarsreceptie 2009

2008 zit er bijna op. Het was voor velen een enerverend jaar. Voor D66 een mooi opbouwjaar mét de eerste successen. Zo was er het fantastische resultaat bij de herindelingsverkiezingen in Bloemendaal/Bennebroek: van één naar drie zetels (van de 19 raadszetels). Daarmee wordt de inzet van deze afdeling duidelijk beloond en het is tegelijk een mooie opsteker voor alle…

Bekijk nieuwsbericht

€ 78 MILJOEN AAN PROVINCIAAL GELD GAAT IN ROOK OP

Het college van Noord-Holland maakt voor het uitzetten van tijdelijk beschikbaar kasgeld gebruik van binnen- en buitenlandse banken, waaronder Landsbanki in IJsland en Lehman Brothers Bankhaus AG in Duitsland. Bij Lehman gaat het om een deposito van € 20 miljoen dat niet is teruggestort, maar valt onder het Duitse depositogarantiestelsel. De verwachting is dat die…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 27 november 2009

Van één naar drie zetels in Bennebroek / Bloemendaal

Per 1 januari 2009 fuseren de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal. Daarom werden gisteren herindelingsverkiezingen gehouden, waarbij D66 het uitstekend heeft gedaan. De afdeling heeft het gepresteerd om 14% van de stemmen (1.130 stemmen) binnen te halen en daarmee te groeien van één zetel naar drie zetels. D66 is nu zelfs de derde partij in de raad!!!!<?xml:namespace prefix…

Bekijk nieuwsbericht
Joke Geldhof voorzitter Provinciaal Onderzoekscommissie

Joke Geldhof voorzitter Provinciaal Onderzoekscommissie

Maandag 10 november 2008 hebben provinciale staten van Noord-Holland een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar het bestuur van gedeputeerde staten aangaande het uitzetten van tijdelijk beschikbare kasmiddelen.  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> In de commissie zijn alle fracties vertegenwoordigd. Voorzitter is D66-fractievoorzitter Joke Geldhof. Als vice-voorzitter treedt…

Bekijk nieuwsbericht

3000 leden grens doorbroken

Hebben andere politieke partijen te kampen met afnemende ledenaantallen of stilstand, D66 Noord-Holland groeit als kool. Begon 2008 met 2.444 leden, in oktober heeft de regio het 3.000e lid mogen begroeten. Dat zijn maar liefst 556 nieuwe leden, een stijging met 22,8% in nog geen 10 maanden tijd. Uniek voor D66 Noord-Holland en reden om…

Bekijk nieuwsbericht

Extra statenvergadering Noord-Holland op 30 oktober 2008

Vandaag heeft D66 Noord-Holland samen met de SP een verzoek ingediend om op korte termijn een extra vergadering van Provinciale Staten bijeen te roepen. Volgens Art 17. van de Provinciewet en Art. 10.2 van het Reglement van Orde moet dat verzoek door 20% van de statenleden worden ondersteund. Samen met de SP vertegenwoordigen wij 11…

Bekijk nieuwsbericht

Inbreng D66 bij algemene beschouwingen 2009

Algemene Beschouwingen D66 Noord-Holland ter gelegenheid van de ontwerp programmabegroting 2009, uitgesproken op maandag 29 september 2008 te Heiloo door Joke Geldhof<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Voorzitter, in juni van dit jaar, toen wij de kaders voor het beleid en de begroting 2009 bespraken, voorzagen wij al…

Bekijk nieuwsbericht

Verslag ARV 31 oktober 2008 in Heerhugowaard

Op vrijdag 31 oktober bezocht een delegatie van bijna veertig D66'ers de nieuwbouwwijk Stad van de Zon. Leden, bestuursleden, burgemeesters en wethouders van D66 in Noord-Holland werden rondgeleid door deze duurzame nieuwbouwwwijk. Uniek in Nederland en Europa. Voor een duurzame partij als D66 een mooie locatie om geïnformeerd te worden over nieuwe ontwikkelingen en inspiratie…

Bekijk nieuwsbericht

nieuwe feiten moeten leiden tot heroverweging tracébesluit

Het vorige week verschenen rapport van het gerenommeerde onderzoeksbureau DHV heeft nieuwe feiten aan het licht gebracht, die tot een heroverweging van de tracékeuze van de opgewaardeerde Westfrisiaweg moeten leiden, zo meent de Provinciale Staten fractie van D66. De keuze van dit traject is voor de streek immers één van de belangrijkste beslissingen van de…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil Saldireserve Provincie Noord-Holland verlagen

Bij de behandeling van de jaarstukken 2007 heeft D66 statenlid Zafer Yurdakul een motie ingediend om de saldireserve met € 50 miljoen te verlagen. “De bestemmingsreserves zijn in 2007 met € 10 miljoen toegenomen tot € 657 miljoen. In dit bedrag zijn vele investeringen opgenomen met de daarbij behorende eigen risico’s. De saldireserve bedraagt €…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen n.a.v. nieuw rapport

Op 17 maart jl. hebben Provinciale Staten het Regioakkoord Opwaardering Westfrisiaweg (N23) vastgesteld. D66 heeft als voorstander van de opwaardering van de Westfrisiaweg (de verbinding tussen Alkmaar via Hoorn aar Enkhuizen), toen ingestemd met het Regioakkoord met de kanttekening niet akkoord te zijn met de keuze voor de zuidelijke variant ter hoogte van Enkhuizen. Bij dat tracé worden de Lintbebouwing bij Hoogkarspel en het…

Bekijk nieuwsbericht

Alleen D66 tegen verhoging provinciale motorrijtuigenbelasting

Bij de behandeling van de Lentenota 2008 heeft D66 een motie ingediend om de verhoging van de opcenten per 1 april 2009 te schrappen. Iedere onderbouwing voor de opcentenverhoging ontbrak. Het enige dat werd genoemd was dat de opcentenverhoging ruimte bood voor x miljoen extra was voor wegen, x mln voor openbaar vervoer, x mln…

Bekijk nieuwsbericht

D66 vindt flexibilisering Welzijn & Zorg geen doel op zich!

Hevige discussies in de commissie Sociale Infrastructuur waren vooraf gegaan. Op 23 juni 2008 stond dan de notitie op de agenda van Provinciale Staten, om de kaders voor het door GS uit te werken beleid op het gebied van Welzijn & Zorg in de periode 2009-2012. De bijdrage van Joke Geldhof in het debat:<?xml:namespace prefix…

Bekijk nieuwsbericht

Fractie D66Noord-Holland bekijkt locaties in Monnickendam

Zaterdag 10 november hebben leden van de Provinciale Statenfractie van D66 de verschillende locaties voor een nieuw bedrijventerrein rondom Monnickendam bekeken. Hierbij hebben wethouder Bouwman van Ruimtelijke Ordening en de burgemeester van de gemeente Waterland het nodige toegelicht over nut en noodzaak en de afwegingen die bij de locaties een rol hebben gespeeld. Daarnaast heeft…

Bekijk nieuwsbericht

Geen hogere lasten voor de Noord-Hollandse automobilisten

Provincies heffen steeds meer belasting. Met in totaal 1,2 miljard euro komt er dit jaar 80% meer motorrijtuigenbelasting binnen dan in 2000! Minder dan een kwart daarvan kan aan de inflatie worden toegeschreven. Ondanks die enorme stijging is de publieke aandacht vooral gericht op belastingen van Rijk en gemeente (OZB levert jaarlijks in totaal zo'n 2,5…

Bekijk nieuwsbericht

Verslag ARV 28 september in Heiloo

Op vrijdag 28 september was er een Algemene RegioVergadering (ARV). Deze vond plaats in Heiloo met als thema Kustverdediging. Hieronder een kort verslag van deze avond.  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 1. Vaststelling agenda en mededelingen 2. Huishoudelijke Regiozaken:a. verkiezing van de regiovoorzitterFranc Weerwind (burgemeester van Niedorp)…

Bekijk nieuwsbericht

Vragen over bedrijventerrein Jaagweg

In oktober 2004 is het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord met grote zorgvuldigheid en politieke discussie door Provinciale Staten vastgesteld. Met betrekking tot de ontwikkeling van het bedrijventerrein Jaagweg heeft Provinciale Staten mede op initiatief van D66 een amendement vastgesteld waarin de volgende randvoorwaarden aan de ontwikkeling van dit bedrijventerrein worden gesteld: – realisering van het regionale bedrijventerrein…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over Binnenduinrand

Binnenkort wordt door de gemeenteraad van Haarlem het bestemmingsplan “Binnenduinrand” vastgesteld. Dit gebied bergt waardevolle natuur in zich en de Statenfractie van D66 vindt het van het grootste belang dat deze natuur beschermd blijft. In het in Haarlem voorliggende bestemmingsplan wordt overeenkomstig het Landschapsbeheerplan deze natuur in de Binnenduinrand gerealiseerd op basis van vigerend rijks-…

Bekijk nieuwsbericht

Impressie van en D66-inbreng bij begrotingsbehandeling 2007

D66 heeft zich vooral ingezet op het teniet doen van de kaasschaafmethode, waardoor kunst- en  cultuurinstellingen zo’n € 400.000 moeten inleveren. Helaas kregen we daar de  handen niet voor op elkaar. De coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en GL hadden vooraf bepaald dat ze de € 8,5 miljoen die ze ‘gevonden’ hadden zouden uitgeven aan ándere…

Bekijk nieuwsbericht
Oevers Sloterplas Osdorp blijven groen!

Oevers Sloterplas Osdorp blijven groen!

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben maandagavond 19 november een streep gezet door de verstedelijkingsplannen van het Amsterdamse stadsdeel Osdorp aan de oevers van de Sloterplas. Samen met de provinciale fractie van GroenLinks heeft D66Noord-Holland de meerderheid van de statenleden weten te overtuigen dat de Sloterplasoevers groen en openbaar toegankelijk moeten blijven.  Met de aanname van een amendement is de zogeheten…

Bekijk nieuwsbericht

Bestuurdersdag D66Noord-Holland in Velsen

De jaarlijkse traditie van D66Noord-Holland om met alle lokale en regionale bestuurders bijeen te komen was dit jaar op vrijdag 23 november in Velzen-Zuid. Ruim twintig bestuurders waren aanwezig om D66-wethouder Annette Baerveldt te horen over het Dossier Beeckesteijn, oftewel de 'Rood-voor-Groen-discussie'. Er was gelegenheid tot het stellen van vragen en om informeel met elkaar te praten…

Bekijk nieuwsbericht

Uitreiking eerste landschapsprijs Noord-Holland

Donderdag 1 maart heeft D66-gedeputeerde Patrick Poelmann de eerste Noord-Hollandse landschapsprijs uitgereikt. De landschapsprijs is een initiatief van de statenfractie van D66 in Noord-Holland en is in juli 2006 door Provinciale Staten omarmd.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Lijsttrekker Joke Geldhof: "In Noord-Holland zijn vele vrijwilligers, organisaties en architecten bezig…

Bekijk nieuwsbericht

D66Noord-Holland verbaasd over GS m.b.t. Wegen om te bevaren

De statenfractie van D66 Noord-Holland is verbaasd over het standpunt van Gedeputeerde Staten met betrekking tot het uitvoeren van het D66-initiatiefvoorstel Wegen om te bevaren. Statenlid Hans Berkhout is in de pen geklommen en stelt schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Op 10 juli 2006 hebben Provinciale Staten het D66-initiatiefvoorstel Wegen om te…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil kustbus op waterstof

D66 Noord-Holland wil de Noord-Hollandse kustbus op waterstof laten rijden. Daartoe heeft lijsttrekker Joke Geldhof, samen met de D66-statenleden Hein Struben en Leo Cornelissen schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld. De vragen treft u onderstaand aan.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Sinds enige jaren rijdt met veel succes tussen…

Bekijk nieuwsbericht

Valentijnsactie 2007

Zondagmiddag 11 februari heeft D66-fractievoorzitter en provinciaal lijsttrekker Joke Geldhof, samen met D66-kandidaat-statenlid Zafer Yurdakul, een Valentijnshart uitgereikt aan de vrijwilligers van de Weekend-Academie/Stichting Educatieve Begeleiding Amsterdam. Jongeren tussen 9 en 16 jaar in de Amsterdamse wijk Bos & Lommer krijgen elke zaterdag of zondag professionele huiswerkbegeleiding, sociale vaardigheidstrainingen en sport, spel en andere vormen…

Bekijk nieuwsbericht

PS unaniem akkord met D66-voorstel "Wegen om te bevaren"

Provinciale Staten van Noord-Holland zijn tijdens de statenvergadering van 10 juli unaniem akkoord gegaan met het D66-initiatiefvoorstel “Wegen om te bevaren”. Met dit voorstel wil de statenfractie van D66 in Noord-Holland de bereikbaarheid in de Randstad bevorderen door meer gebruik te maken van vrachtvervoer over water. Statenlid Hans Berkhout is zeer verheugd over de aanname…

Bekijk nieuwsbericht

Inbreng D66 bij voorjaarsnota 2008 en kaderbrief 2009

Op 16 juni debateerden Provinciale Staten van Noord-Holland over de 1e échte vertaling van het collegeprogramma van het in april 2007 aangetreden college. Helaas moesten wij constateren dat de inhoud allemaal geen verrassing was. In feite was er weinig nieuws onder de zon gekomen. Fractievoorzitter Joke Geldhof: De D66-fractie wacht nog steeds vol verwachting op het…

Bekijk nieuwsbericht

D66Noord-Holland hard op weg naar 3.000 leden

Het afgelopen half jaar is het aantal leden in de regio Noord-Holland gegroeid met maar liefst 308 leden. Oftewel een stijging met 12,6%. Dit komt vooral door de 473 nieuwe leden die D66 welkom heeft mogen heten. Dat zijn er bijna 20 per week. Allemaal inwoners van Noord-Holland die D66 steunen. D66Noord-Holland begon 2008 met 2.444 leden en…

Bekijk nieuwsbericht

D66 vraagt Borghouts ondersteuning te bieden aan TU Delft

Dinsdag 13 mei is het gebouw van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft in vlammen opgegaan. D66 stelt voor dat Borghouts een bemiddelende rol gaat spelen tussen de TU Delft en Noord-Hollandse kennisinstellingen om werkruimte en middelen beschikbaar te stellen alsmede om als provincie op andere manieren hulp te bieden aan de vele…

Bekijk nieuwsbericht

D66 treedt toe tot college in Alkmaar en Uitgeest

Na eerst weer in Enkhuizen een wethouder geleverd te hebben, is donderdag 24 april Nico Alsemgeest benoemd tot wethouder in Alkmaar. Daarmee treedt de eenmansfractie D66Alkmaar toe tot het college in Alkmaar, bestaande uit PvdA, CDA, Groenlinks en D66. Het college beschikt hiermee over de kleinst mogelijke meerderheid: 19 van de 37 zetels.<?xml:namespace prefix = o…

Bekijk nieuwsbericht

D66 voor Westfrisiaweg, maar tegen tracékeuze Heerhugowaard en Enkhuizen

In de infrastructuur boven het Noordzeekanaal zitten enkele zwakke schakels. De N9 naar Den Helder is nog altijd 2-baans en diverse aansluitingen van Provinciale wegen, zoals de N242/N241 verdienen verbetering. Één belangrijke Oost-West verbinding heeft dringend behoefte aan meer capaciteit, dat is de verbinding tussen Alkmaar via Hoorn naar Enkhuizen. De bedrijvigheid en daarmee de…

Bekijk nieuwsbericht

Noord-Holland stemt in met Wieringerrandmeer

Begin maart 2008 hebben de gemeenteraden van Wieringen en Wieringermeer ingestemd met het businessplan en op 17 maart 2008 lag het finale besluit voor aan Provinciale Staten. Een grote groep jonge boeren was naar het tijdelijke Provinciehuis in Heiloo gekomen om hun weerstand kracht bij te zetten. Want op het land dat onder water gezet…

Bekijk nieuwsbericht

Standpunt D66Noord-Holland m.b.t. herindeling Gooi- en Vechtstreek

Op 17 maart 2008 heeft een ruime meerderheid van de Provinciale Staten ingestemd met het herindelingsadvies Gooi- en Vechtstreek om de gemeenten Bussum, Naarden, Weesp en Muiden samen te voegen tot een nieuw te vormen gemeente. Hieronder leest u de inbreng van D66Noord-Holland tijdens het debat over dit onderwerp. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"…

Bekijk nieuwsbericht