Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 september 2012
Zonnige Zomernota

Zonnige Zomernota

De Zomernota 2012 geeft een helder beeld van de financiële positie van de Provincie Noord Holland voor het huidige jaar en dit beeld is ook financieel positief. Het nieuwe format van het document is bepaald door een commissie van Provinciale Staten en heeft een goede informatiewaarde, zowel op papier als digitaal. “We zien dat…

Bekijk nieuwsbericht
Volgende stap gezet naar nieuwe sluis voor IJmond

Volgende stap gezet naar nieuwe sluis voor IJmond

De Provincie Noord-Holland zet een volgende stap naar realisatie van een nieuwe zeetoegang voor de IJmond. Op 24 september hebben Provinciale Staten de startnotitie vastgesteld voor het maken van een Provinciaal Inpassingplan. Hierin worden de inhoudelijke hoofdlijnen en uitgangspunten voor een nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden beschreven. ” Dit is weer een belangrijke mijlpaal op…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 22 september 2012
Driejarig stimuleringsprogramma voor zonne-energie

Driejarig stimuleringsprogramma voor zonne-energie

Noord-Holland koerst naar duurzame energie. Op 24 september start Noord-Holland een veelzijdig stimuleringsprogramma voor zonne-energie. “De Provincie Noord-Holland heeft een sterke koers op duurzame energie en dit programma is daar een belangrijk onderdeel van, stelt Ilse Zaal, Statenlid voor D66 Noord-Holland.” De Provincie Noord-Holland zet fors in op duurzame energie. De provincie wil…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 september 2012

Themabijeenkomst jeugdzorg op 3 oktober

In oktober wordt het provinciaal beleidskader voor Jeugdzorg 2012- 2015 in Provinciale Staten besproken. Voor deze periode stelt de provincie opnieuw beleid vast en daarop volgend een uitvoeringsplan. Daarin worden ook doelen geformuleerd voor de transitie naar de gemeenten per 1 januari 2015. De Statenfractie organiseert als voorbereiding hierop een D66 themabijeenkomst op woensdagmiddag…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 6 september 2012
Fractiespreekuur

Fractiespreekuur

De Statenfractie van D66 gaat graag op werkbezoek om de situatie ter plaatse te bekijken of een organisatie beter te leren kennen. Daarnaast staan we open voor een gesprek met iedereen die ons wil informeren omtrent te nemen besluiten. Om dat te faciliteren houden we regelmatig een fractie-spreekuur. Meld u zich aan en wij zorgen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 juli 2012
Provinciale Staten debatteren over functioneren Statenleden

Provinciale Staten debatteren over functioneren Statenleden

Na herhaalde berichten in de pers heeft de VVD een debat aangevraagd in Provinciale Staten over het uiteenvallen van de OBP en de ontstane beeldvorming. In de Provinciale Statenvergadering van 9 juli stellen Statenleden vragen aan de ex-PVV Statenleden over de gang van zaken en de legitimatie van hun politieke vertegenwoordiging. De opeenstapeling van incidenten…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 juli 2012
Nieuwe visie op Openbaar Vervoer in Noord-Holland krijgt vorm

Nieuwe visie op Openbaar Vervoer in Noord-Holland krijgt vorm

De provincie Noord-Holland geeft met de uitwerking van de OV Visie invulling aan een fundamenteel andere benadering van het openbaar vervoer. Provinciale Staten hebben op 16 juli daartoe een visie en het uitvoeringsprogramma vastgesteld. De provincie is verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer (niet voor stadsvervoer en treinen) en gaat dit anders structureren. Het openbaar…

Bekijk nieuwsbericht
Vaststelling inpassingsplan Westfrisiaweg – een nieuwe mijlpaal

Vaststelling inpassingsplan Westfrisiaweg – een nieuwe mijlpaal

Het is duidelijk hoe de Westfrisiaweg eruit gaat zien: de nieuwe oost-west route van Alkmaar naar Hoorn. “Het wordt helaas niet de mooiste weg naar Rome, ”aldus Petra Hoogerwerf, Statenlid, “ omdat de weg het kenmerkende vlakke West-Friese natuurlandschap doorsnijdt. De weg is echter volgens de huidige veiligheidsrichtlijnen voor een 100 km weg ontworpen.” …

Bekijk nieuwsbericht
Niet méér windmolens op land in Noord-Holland

Niet méér windmolens op land in Noord-Holland

Provinciale Staten hebben onlangs een voorbereidingsbesluit genomen tot het wijzigen van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS), waardoor er voorlopig geen vergunningen meer afgegeven worden voor het plaatsen van windmolens op land. De provincie voert de regie over plaatsen van windmolens. Dit voorbereidingsbesluit strekt tot uitvoering van het coalitieakkoord. Hierin hebben VVD, PvdA, CDA…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 4 juli 2012 maandag 25 juni 2012 zondag 24 juni 2012
Agenda ARV 7 juli 2012

Agenda ARV 7 juli 2012

Op 7 juli wordt er door het regiobestuur van D66 Noord-Holland een Algemene Regio Ledenvergadering gehouden in HTIB, ‪Eerste Weteringplantsoen 2C in Amsterdam‬. De vergadering begint om 10.00 uur en is uiterlijk om 13.00 uur afgelopen. D66-leden zijn vanaf 09.30 uur harte welkom voor een kop koffie. Agenda 7 juli 2012…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 juni 2012
D66 blij met prikkelende Willem Arondéuslezing van Step Vaessen

D66 blij met prikkelende Willem Arondéuslezing van Step Vaessen

D66 Noord-Holland is blij dat de Arondéus lezing dit jaar weer is doorgegaan. Petra Hoogerwerf, Statenlid: “Zoals door haarzelf aangekondigd is het een provocerende lezing geworden. Echt een lezing in de eigenzinnige traditie van de Willem Arondéuslezing, die aanzet tot nadenken en discussie. Step Vaessen heeft hiermee een goede invulling gegeven aan haar opdracht.” …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 juni 2012
D66 stelt vragen over permanente bewoning van Vlietlanden in Onderdijk

D66 stelt vragen over permanente bewoning van Vlietlanden in Onderdijk

De Statenfractie van D66 is tegen permanente bewoning van recreatiewoningen. Daarom hebben Wim Cool en Hein Struben schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de consequenties van een uitspraak van de Raad van State op 13 juni. Deze uitspraak lijkt de weg vrij te maken voor permanente bewoning van de recreatiewoningen in recreatiegebied De…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 juni 2012 vrijdag 8 juni 2012
Provincie houdt grip op ruimte

Provincie houdt grip op ruimte

Momenteel ligt de gewijzigde Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) voor Noord-Holland ter inzage. Deze is door het College van Gedeputeerde Staten aangepast aan de wijziging van de WRO die in april door de Tweede Kamer is vastgesteld - ook wel genoemd de “Spoedwet”. De Eerste Kamer moet er nog over oordelen. De aanpassing regelt het…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 mei 2012
Heldere doelen voor subsidies nodig

Heldere doelen voor subsidies nodig

Bij de behandeling van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over “Inzicht in doeltreffendheid subsidies” op 7 mei 2012 houdt Zafer Yurdakul een pleidooi voor heldere formulering van doelen bij subsidieverstrekking: “Het subsidie-instrument moet wellicht anders ingezet worden als het formuleren van doelen niet helder is: Waarom verstrekt de provincie dan niet eenvoudig een opdracht…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 mei 2012

Willem Arondéuslezing op 20 juni 2012

‘De kudde kent geen helden’, is de titel van de Willem Arondéuslezing die journalist Step Vaessen o de avond van de 20e juni 2012 in de Bavokerk op de Grote Markt in Haarlem gaat houden. De Arondéuslezing is een eerbetoon aan een kunstenaar, een openlijke homosexueel en verzetsstrijder. Een eerbetoon aan…

Bekijk nieuwsbericht
In Noord-Holland binnenkort informatie openbaar vervoer actueel en online

In Noord-Holland binnenkort informatie openbaar vervoer actueel en online

D66 wil dat mensen met de modernste middelen geïnformeerd worden over actuele openbaar vervoerstijden. Deze informatie is op dit moment niet overal hetzelfde en vaak niet actueel. In de Stadsregio Amsterdam heeft een initiatiefvoorstel van D66 en VVD er eerder voor gezorgd dat OV data beschikbaar zijn. D66 wil dat dit ook in de rest…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 mei 2012
Speerpunt zonne-energie krijgt eerste implementatie

Speerpunt zonne-energie krijgt eerste implementatie

In de uitvoeringsregeling duurzame energiemaatregelen bestaande bouw Noord-Holland heeft ook zonne-energie een plek gekregen naar aanleiding van het amendement van D66, ONH en PvdA in maart 2012. “D66 is blij met het eerste teken van uitwerking van het speerpunt zonne-energie in deze regeling en ziet volgende stappen met belangstelling tegemoet,” aldus Ilse Zaal, Statenlid van…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 april 2012
Elan en innovatie in Noord-Holland

Elan en innovatie in Noord-Holland

D66 feliciteert de winnaars van de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland. Op de finaleavond op 18 april in de Philharmonie in Haarlem zijn de winnaars van de Ondernemingsverkiezing 2011-2012 Noord-Holland bekend geworden. In de categorie MKB Groot is dat familiebedrijf Dutch Flower Group in Aalsmeer. De jury roemde de uitvoering van de strategie, de marktpositie…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 april 2012
D66 wil duidelijke rol gemeenteraden bij regionale samenwerking

D66 wil duidelijke rol gemeenteraden bij regionale samenwerking

De zes fracties in de regio Alkmaar willen "voorin de regiobus achter het stuur zitten en niet aan de trekhaak hangen", aldus Elly Konijn, fractievoorzitter D66 Alkmaar.In de regio Alkmaar werkt een regiegroep aan regionale samenwerking tussen gemeenten. Daarbij is de rol van de gemeenteraden niet duidelijk. D66 hecht erg aan regionale samenwerking, mits democratisch…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 4 april 2012
Duidelijkheid over Distriport: Raad van State bevestigt randvoorwaarden

Duidelijkheid over Distriport: Raad van State bevestigt randvoorwaarden

Na lange tijd is er nu duidelijkheid over de rechtsgeldigheid van genomen besluiten over de ruimtelijke plannen voor bedrijventerrein Distriport in de gemeente Koggenland. De Raad van State heeft de bezwaarmakers op veel punten geen gelijk gegeven, echter wel op het gebied van mogelijke "achterdeurtjes" die het plan open hield voor andere bedrijfstakken dan transport…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 maart 2012 maandag 5 maart 2012
Zonne-energie ook een speerpunt in Noord-Holland

Zonne-energie ook een speerpunt in Noord-Holland

Provinciale Staten hebben de speerpunten in het koersdocument duurzame energie op 5 maart 2012 aangepast. Een amendement van D66, mede ondertekend PvdA en Ouderen Partij Noord-Holland, en een motie van D66 zijn aangenomen na een uitgebreide discussie waarin alle partijen participeerden. Het uitgangspunt van het koersdocument is het versterken van de economische structuur. “Dit…

Bekijk nieuwsbericht
Noord-Holland blijft kritisch over bestuursafspraken 2011-2015

Noord-Holland blijft kritisch over bestuursafspraken 2011-2015

“Na de lange onderhandelingen is voor D66 de rolverdeling en het samenspel van tussen de verschillende overheden en bestuursniveaus duidelijk. Dat is positief.” stelt Zafer Yurdakul, Statenlid voor D66 Noord-Holland, “Wij zijn het niet op alle onderdelen eens met het bestuursakkoord, maar accepteren dat op dit moment, omdat dit het resultaat is van onderhandelingen. Dat…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 2 maart 2012
D66 gaat voor zon in Noord-Holland

D66 gaat voor zon in Noord-Holland

"Het is belangrijk voor Noord-Holland om meer energie duurzaam op te wekken en hiervoor alle mogelijke vormen aan te wenden", aldus Ilse Zaal, Statenlid voor D66 Noord-Holland. De Provinciale Staten van Noord-Holland bespreken op maandag 5 maart 2012 het Koersdocument Duurzame Energie waarin drie speerpunten gekozen worden voor het provinciale beleid in Noord-Holland, nl. duurzaam…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 februari 2012
D66 stelt aanvullende eisen aan de startnotitie Jeugdzorg

D66 stelt aanvullende eisen aan de startnotitie Jeugdzorg

In de commissie Zorg, Cultuur en Middelen op 20 februari konden de commissieleden zich uitspreken over de startnotitie Beleidsnota Jeugdzorg 2013-2016. De startnotitie beschrijft het doel, context, (interactief) proces en de planning voor de totstandkoming van het nieuwe beleidskader. D66 kan deze notitie op grote lijnen volgen, maar heeft een aantal aanvullingen en verzoeken voor…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 februari 2012
Kuststreek Noord-Holland veiliger, aantrekkelijker en economisch sterker

Kuststreek Noord-Holland veiliger, aantrekkelijker en economisch sterker

De gemeenten Bergen en Zijpe, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en de provincie Noord-Holland gaan de kuststreek in de gemeenten Bergen en Zijpe mooier maken. Gedeputeerde Joke Geldhof: “We maken de kust veiliger, recreatief aantrekkelijker en economisch sterker. De kust van Noord-Holland is een belangrijke trekpleister voor toeristen en biedt inwoners allerlei recreatiemogelijkheden.” Lees het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 13 februari 2012
Arondéuslezing gaat door. Provinciale Staten trekken een heldere lijn richting PVV

Arondéuslezing gaat door. Provinciale Staten trekken een heldere lijn richting PVV

In het debat van 6 februari in de Staten over de voorbereiding van de jaarlijkse lezing gaf D66-Statenlid Petra Hoogerwerf aan, dat “de PVV de Arondéuslezing probeert kapot te maken”. Dit staan de leden van de Provinciale Staten echter niet toe. De Arondéuslezing is een eerbetoon aan een kunstenaar, een openlijke homosexueel en verzetsstrijder. Een…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 5 februari 2012 woensdag 1 februari 2012
Het Wieringerrandmeer is een harde en onnodig dure les

Het Wieringerrandmeer is een harde en onnodig dure les

Hein Struben van de Statenfractie van D66 Noord-Holland stelt bij de uitkomst van het rekenkamer-onderzoek naar het project Wieringerrandmeer: “Het project is een harde en onnodig dure les. Oorzaak: een onvoldoende doordacht proces en onverantwoorde risico’s.” De Kop van Noord-Holland versterken met een provinciale impuls voor economie en natuur was inhoudelijk een goede gedachte, maar…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 december 2011 dinsdag 20 december 2011
“Ja mits” in Noord-Holland

“Ja mits” in Noord-Holland

Een week uitstel had D66 via een breed ondersteunde motie bedongen om meer helderheid te krijgen over de decentralisatie van natuurbeheer naar de provincies. Het resultaat is dat we weten dat het financieel nog negatiever uitvalt dan verwacht en op veel punten is er niet meer duidelijkheid gekomen. Iedereen is voor decentralisatie van natuurbeheer. Dat…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 13 december 2011
Natuurakkoord te onduidelijk voor Noord-Holland

Natuurakkoord te onduidelijk voor Noord-Holland

De overgrote meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Holland - alleen de PVV stemde tegen - heeft op maandag 12 december geen genoegen genomen met het voorliggende onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur. Ilse Zaal, Statenlid van D66 Noord-Holland, diende namens D66, PvdA en GroenLinks een motie in met een opdracht voor de Gedeputeerde. “De toekomst van de Noord-Hollandse…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 december 2011
D66 redt jeugdtheatergezelschappen van Noord-Holland

D66 redt jeugdtheatergezelschappen van Noord-Holland

Vandaag is in de Statenvergadering het cultuurbeleid besproken. In het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten vielen de jeugdtheatergezelschappen De Toneelmakerij, Aya en het Speeltheater Holland buiten de boot. D66 heeft een motie ingediend om de bezuinigingen op de jeugdtheatergezelschappen te verzachten. “D66 hecht er aan dat er kwalitatief aanbod blijft voor de jeugd…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 december 2011
D66 stelt vragen over subsidie Stedelijk Museum

D66 stelt vragen over subsidie Stedelijk Museum

De heropening van het Stedelijk Museum na de renovatie is keer op keer uitgesteld. Dit heeft zowel negatieve gevolgen voor het kunstaanbod in Amsterdam als de financiële aspecten. Petra Hoogerwerf, Statenlid van D66 Noord-Holland, heeft schriftelijke vragen gesteld over de door de provincie toegekende subsidies voor dit project en mogelijke gevolgen van de kostenoverschrijdingen voor…

Bekijk nieuwsbericht