Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 juni 2012 zondag 24 juni 2012
Agenda ARV 7 juli 2012

Agenda ARV 7 juli 2012

Op 7 juli wordt er door het regiobestuur van D66 Noord-Holland een Algemene Regio Ledenvergadering gehouden in HTIB, ‪Eerste Weteringplantsoen 2C in Amsterdam‬. De vergadering begint om 10.00 uur en is uiterlijk om 13.00 uur afgelopen. D66-leden zijn vanaf 09.30 uur harte welkom voor een kop koffie. Agenda 7 juli 2012…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 juni 2012
D66 blij met prikkelende Willem Arondéuslezing van Step Vaessen

D66 blij met prikkelende Willem Arondéuslezing van Step Vaessen

D66 Noord-Holland is blij dat de Arondéus lezing dit jaar weer is doorgegaan. Petra Hoogerwerf, Statenlid: “Zoals door haarzelf aangekondigd is het een provocerende lezing geworden. Echt een lezing in de eigenzinnige traditie van de Willem Arondéuslezing, die aanzet tot nadenken en discussie. Step Vaessen heeft hiermee een goede invulling gegeven aan haar opdracht.” …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 juni 2012
D66 stelt vragen over permanente bewoning van Vlietlanden in Onderdijk

D66 stelt vragen over permanente bewoning van Vlietlanden in Onderdijk

De Statenfractie van D66 is tegen permanente bewoning van recreatiewoningen. Daarom hebben Wim Cool en Hein Struben schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de consequenties van een uitspraak van de Raad van State op 13 juni. Deze uitspraak lijkt de weg vrij te maken voor permanente bewoning van de recreatiewoningen in recreatiegebied De…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 juni 2012 vrijdag 8 juni 2012
Provincie houdt grip op ruimte

Provincie houdt grip op ruimte

Momenteel ligt de gewijzigde Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) voor Noord-Holland ter inzage. Deze is door het College van Gedeputeerde Staten aangepast aan de wijziging van de WRO die in april door de Tweede Kamer is vastgesteld - ook wel genoemd de “Spoedwet”. De Eerste Kamer moet er nog over oordelen. De aanpassing regelt het…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 mei 2012
Heldere doelen voor subsidies nodig

Heldere doelen voor subsidies nodig

Bij de behandeling van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over “Inzicht in doeltreffendheid subsidies” op 7 mei 2012 houdt Zafer Yurdakul een pleidooi voor heldere formulering van doelen bij subsidieverstrekking: “Het subsidie-instrument moet wellicht anders ingezet worden als het formuleren van doelen niet helder is: Waarom verstrekt de provincie dan niet eenvoudig een opdracht…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 mei 2012

Willem Arondéuslezing op 20 juni 2012

‘De kudde kent geen helden’, is de titel van de Willem Arondéuslezing die journalist Step Vaessen o de avond van de 20e juni 2012 in de Bavokerk op de Grote Markt in Haarlem gaat houden. De Arondéuslezing is een eerbetoon aan een kunstenaar, een openlijke homosexueel en verzetsstrijder. Een eerbetoon aan…

Bekijk nieuwsbericht
In Noord-Holland binnenkort informatie openbaar vervoer actueel en online

In Noord-Holland binnenkort informatie openbaar vervoer actueel en online

D66 wil dat mensen met de modernste middelen geïnformeerd worden over actuele openbaar vervoerstijden. Deze informatie is op dit moment niet overal hetzelfde en vaak niet actueel. In de Stadsregio Amsterdam heeft een initiatiefvoorstel van D66 en VVD er eerder voor gezorgd dat OV data beschikbaar zijn. D66 wil dat dit ook in de rest…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 mei 2012
Speerpunt zonne-energie krijgt eerste implementatie

Speerpunt zonne-energie krijgt eerste implementatie

In de uitvoeringsregeling duurzame energiemaatregelen bestaande bouw Noord-Holland heeft ook zonne-energie een plek gekregen naar aanleiding van het amendement van D66, ONH en PvdA in maart 2012. “D66 is blij met het eerste teken van uitwerking van het speerpunt zonne-energie in deze regeling en ziet volgende stappen met belangstelling tegemoet,” aldus Ilse Zaal, Statenlid van…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 april 2012
Elan en innovatie in Noord-Holland

Elan en innovatie in Noord-Holland

D66 feliciteert de winnaars van de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland. Op de finaleavond op 18 april in de Philharmonie in Haarlem zijn de winnaars van de Ondernemingsverkiezing 2011-2012 Noord-Holland bekend geworden. In de categorie MKB Groot is dat familiebedrijf Dutch Flower Group in Aalsmeer. De jury roemde de uitvoering van de strategie, de marktpositie…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 april 2012
D66 wil duidelijke rol gemeenteraden bij regionale samenwerking

D66 wil duidelijke rol gemeenteraden bij regionale samenwerking

De zes fracties in de regio Alkmaar willen "voorin de regiobus achter het stuur zitten en niet aan de trekhaak hangen", aldus Elly Konijn, fractievoorzitter D66 Alkmaar.In de regio Alkmaar werkt een regiegroep aan regionale samenwerking tussen gemeenten. Daarbij is de rol van de gemeenteraden niet duidelijk. D66 hecht erg aan regionale samenwerking, mits democratisch…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 4 april 2012
Duidelijkheid over Distriport: Raad van State bevestigt randvoorwaarden

Duidelijkheid over Distriport: Raad van State bevestigt randvoorwaarden

Na lange tijd is er nu duidelijkheid over de rechtsgeldigheid van genomen besluiten over de ruimtelijke plannen voor bedrijventerrein Distriport in de gemeente Koggenland. De Raad van State heeft de bezwaarmakers op veel punten geen gelijk gegeven, echter wel op het gebied van mogelijke "achterdeurtjes" die het plan open hield voor andere bedrijfstakken dan transport…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 maart 2012 maandag 5 maart 2012
Zonne-energie ook een speerpunt in Noord-Holland

Zonne-energie ook een speerpunt in Noord-Holland

Provinciale Staten hebben de speerpunten in het koersdocument duurzame energie op 5 maart 2012 aangepast. Een amendement van D66, mede ondertekend PvdA en Ouderen Partij Noord-Holland, en een motie van D66 zijn aangenomen na een uitgebreide discussie waarin alle partijen participeerden. Het uitgangspunt van het koersdocument is het versterken van de economische structuur. “Dit…

Bekijk nieuwsbericht
Noord-Holland blijft kritisch over bestuursafspraken 2011-2015

Noord-Holland blijft kritisch over bestuursafspraken 2011-2015

“Na de lange onderhandelingen is voor D66 de rolverdeling en het samenspel van tussen de verschillende overheden en bestuursniveaus duidelijk. Dat is positief.” stelt Zafer Yurdakul, Statenlid voor D66 Noord-Holland, “Wij zijn het niet op alle onderdelen eens met het bestuursakkoord, maar accepteren dat op dit moment, omdat dit het resultaat is van onderhandelingen. Dat…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 2 maart 2012
D66 gaat voor zon in Noord-Holland

D66 gaat voor zon in Noord-Holland

"Het is belangrijk voor Noord-Holland om meer energie duurzaam op te wekken en hiervoor alle mogelijke vormen aan te wenden", aldus Ilse Zaal, Statenlid voor D66 Noord-Holland. De Provinciale Staten van Noord-Holland bespreken op maandag 5 maart 2012 het Koersdocument Duurzame Energie waarin drie speerpunten gekozen worden voor het provinciale beleid in Noord-Holland, nl. duurzaam…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 februari 2012
D66 stelt aanvullende eisen aan de startnotitie Jeugdzorg

D66 stelt aanvullende eisen aan de startnotitie Jeugdzorg

In de commissie Zorg, Cultuur en Middelen op 20 februari konden de commissieleden zich uitspreken over de startnotitie Beleidsnota Jeugdzorg 2013-2016. De startnotitie beschrijft het doel, context, (interactief) proces en de planning voor de totstandkoming van het nieuwe beleidskader. D66 kan deze notitie op grote lijnen volgen, maar heeft een aantal aanvullingen en verzoeken voor…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 februari 2012
Kuststreek Noord-Holland veiliger, aantrekkelijker en economisch sterker

Kuststreek Noord-Holland veiliger, aantrekkelijker en economisch sterker

De gemeenten Bergen en Zijpe, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en de provincie Noord-Holland gaan de kuststreek in de gemeenten Bergen en Zijpe mooier maken. Gedeputeerde Joke Geldhof: “We maken de kust veiliger, recreatief aantrekkelijker en economisch sterker. De kust van Noord-Holland is een belangrijke trekpleister voor toeristen en biedt inwoners allerlei recreatiemogelijkheden.” Lees het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 13 februari 2012
Arondéuslezing gaat door. Provinciale Staten trekken een heldere lijn richting PVV

Arondéuslezing gaat door. Provinciale Staten trekken een heldere lijn richting PVV

In het debat van 6 februari in de Staten over de voorbereiding van de jaarlijkse lezing gaf D66-Statenlid Petra Hoogerwerf aan, dat “de PVV de Arondéuslezing probeert kapot te maken”. Dit staan de leden van de Provinciale Staten echter niet toe. De Arondéuslezing is een eerbetoon aan een kunstenaar, een openlijke homosexueel en verzetsstrijder. Een…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 5 februari 2012 woensdag 1 februari 2012
Het Wieringerrandmeer is een harde en onnodig dure les

Het Wieringerrandmeer is een harde en onnodig dure les

Hein Struben van de Statenfractie van D66 Noord-Holland stelt bij de uitkomst van het rekenkamer-onderzoek naar het project Wieringerrandmeer: “Het project is een harde en onnodig dure les. Oorzaak: een onvoldoende doordacht proces en onverantwoorde risico’s.” De Kop van Noord-Holland versterken met een provinciale impuls voor economie en natuur was inhoudelijk een goede gedachte, maar…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 december 2011 dinsdag 20 december 2011
“Ja mits” in Noord-Holland

“Ja mits” in Noord-Holland

Een week uitstel had D66 via een breed ondersteunde motie bedongen om meer helderheid te krijgen over de decentralisatie van natuurbeheer naar de provincies. Het resultaat is dat we weten dat het financieel nog negatiever uitvalt dan verwacht en op veel punten is er niet meer duidelijkheid gekomen. Iedereen is voor decentralisatie van natuurbeheer. Dat…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 13 december 2011
Natuurakkoord te onduidelijk voor Noord-Holland

Natuurakkoord te onduidelijk voor Noord-Holland

De overgrote meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Holland - alleen de PVV stemde tegen - heeft op maandag 12 december geen genoegen genomen met het voorliggende onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur. Ilse Zaal, Statenlid van D66 Noord-Holland, diende namens D66, PvdA en GroenLinks een motie in met een opdracht voor de Gedeputeerde. “De toekomst van de Noord-Hollandse…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 december 2011
D66 redt jeugdtheatergezelschappen van Noord-Holland

D66 redt jeugdtheatergezelschappen van Noord-Holland

Vandaag is in de Statenvergadering het cultuurbeleid besproken. In het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten vielen de jeugdtheatergezelschappen De Toneelmakerij, Aya en het Speeltheater Holland buiten de boot. D66 heeft een motie ingediend om de bezuinigingen op de jeugdtheatergezelschappen te verzachten. “D66 hecht er aan dat er kwalitatief aanbod blijft voor de jeugd…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 december 2011
D66 stelt vragen over subsidie Stedelijk Museum

D66 stelt vragen over subsidie Stedelijk Museum

De heropening van het Stedelijk Museum na de renovatie is keer op keer uitgesteld. Dit heeft zowel negatieve gevolgen voor het kunstaanbod in Amsterdam als de financiële aspecten. Petra Hoogerwerf, Statenlid van D66 Noord-Holland, heeft schriftelijke vragen gesteld over de door de provincie toegekende subsidies voor dit project en mogelijke gevolgen van de kostenoverschrijdingen voor…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 november 2011
Afstemming van woningbouwplannen in Regionale Actieprogramma’s

Afstemming van woningbouwplannen in Regionale Actieprogramma’s

Om een betere regionale afstemming op het gebied van woningbouw te krijgen, maken de regio’s in Noord-Holland gezamenlijke actieprogramma’s. Het College van Gedeputeerde Staten (GS) heeft onlangs gereageerd op de concept-woonvisies van Gooi- en Vechtstreek en Noord-Holland Noord. De commissie Mobiliteit & Wonen kon daar haar reactie aan toevoegen tijdens de commissievergadering op 28 november…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 november 2011
D66 stelt vragen over ontwikkeling sportcluster Westrand Alkmaar

D66 stelt vragen over ontwikkeling sportcluster Westrand Alkmaar

Op 27 oktober 2011 heeft de gemeenteraad van Alkmaar een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) voor de sportcluster Westrand vastgesteld. Volgens het gemeentebestuur is het een uitwerking van de in oktober 2010 door de gemeente vastgestelde Structuurvisie Westrand 2030 voor het gebied ten westen van de Ring West rond Alkmaar (N9). In de provinciale structuurvisie…

Bekijk nieuwsbericht
Integraal provinciaal beleid mogelijk maken voor decentraal natuurbeheer

Integraal provinciaal beleid mogelijk maken voor decentraal natuurbeheer

D66 heeft grote zorgen over het voorgelegde onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur, waarover Provinciale Staten van Noord-Holland op 12 december hun standpunt moeten gaan bepalen. Op 24 november is het onderwerp in de commissievergadering Ruimte & Milieu besproken. Tegelijkertijd was er in Den Haag Algemeen Overleg in de Tweede Kamer commissie over dit onderwerp met staatssecretaris Bleker.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 november 2011
D66 Noord- en Zuid-Holland vragen opheldering over woningbouwopgave Haarlemmermeer-Bollenstreek

D66 Noord- en Zuid-Holland vragen opheldering over woningbouwopgave Haarlemmermeer-Bollenstreek

D66 Noord- en Zuid-Holland vragen opheldering over woningbouwopgave Haarlemmermeer-Bollenstreek De D66 fracties van Noord-Holland en Zuid-Holland willen duidelijkheid over de voortgang van de woningbouwopgave in de regio Haarlemmermeer-Bollenstreek. Zij dienden daartoe gezamenlijk vragen in bij beide colleges. Het besluit tot een hoogspanningsleiding door de Haarlemmermeer mag niet leiden tot een tekort aan…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 november 2011 woensdag 16 november 2011

Campagne in Hollands Kroon en politiek café in Limmen

Aanstaande vrijdag voert D66 campagne in de gemeente Hollands Kroon.Op woensdag 23 november vinden hier gemeentelijke herindelingsverkiezingen plaats. Hollands Kroon is een fusiegemeente van de gemeenten Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulownaen Niedorp, die per 1 januari 2012 ontstaat.De middag begint met een bezoek van D66-fractievoorzitter Aleaxander Pechtold en lijsttrekker van Hollands Kroon Niels Busker aan de middelbare school RSG Wiringherlant in Wieringerwerf. Leerlingen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 november 2011
Infrastructuur is meer dan wegen

Infrastructuur is meer dan wegen

Bereikbaarheid is van groot belang voor Noord-Holland. Daarom voerde D66 Noord-Holland graag het woord bij de behandeling van het provinciale meerjarenprogramma’s voor infrastructuur (PMI) en onderhoud (PMO) tijdens de statenvergadering van 7 november. Bereikbaarheid is van belang voor de economie, voor de ontsluiting van ziekenhuizen, scholen en andere voorzieningen, voor recreatie en voor het bezoek…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 november 2011
Gedeputeerde Geldhof vraagt aandacht voor kwaliteit bij woningbouwplannen

Gedeputeerde Geldhof vraagt aandacht voor kwaliteit bij woningbouwplannen

De provincie Noord-Holland is positief over de afspraken die de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek met elkaar hebben gemaakt over de woningbouwplannen voor de komende tien jaar. De provincie vindt wel dat de regio voldoende aandacht moet blijven houden voor de kwaliteit van de woningen, voor de vraag naar specifieke soorten woningen en voor…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 november 2011

Een mooi, schoon en razend concurrerend Noord-Holland

Flip de Groot, fractievoorzitter D66 Noord-Holland, begint de algemene beschouwingen van de Provinciale Statenvergadering op 7 november met een citaat van Stephen Covey: “Begin met het einde voor ogen” . Hieronder de integrale tekst van de algemene beschouwingen. “Begin met het einde voor ogen”. Dat kun je vertalen naar: Denk bij alles…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 31 oktober 2011
Nieuwe leden Regiobestuur gekozen in Schagen

Nieuwe leden Regiobestuur gekozen in Schagen

Op 28 oktober heeft in Schagen een algemene regio vergadering (ARV) van D66 Noord-Holland plaatsgevonden, waarbij voor twee vacatures binnen het regiobestuur verkiezingen hebben plaatsgevonden. Ten eerste een verkiezing van voorzitter van het regiobestuur. Enige kandidaat was Patrick Poelmann. Er zijn 66 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 5 blanco en 61 voor. Dat betekent dat Patrick Poelmann is gekozen…

Bekijk nieuwsbericht