Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 oktober 2011
100e vraag kost bijna 1200 euro

100e vraag kost bijna 1200 euro

Er zijn meer wegen naar informatie dan dure schriftelijke vragen Begin september stelde D66 Noord-Holland de 100e Statenvraag van dit jaar over de kosten van het stellen van schriftelijke vragen. Deze vragen zijn nu door het College van Gedeputeerde Staten beantwoord. De kosten voor het beantwoorden van een set Statenvragen lopen uiteen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 27 september 2011 maandag 26 september 2011
D66 wil externe leiding voor onderzoek ‘Schoon Schip’

D66 wil externe leiding voor onderzoek ‘Schoon Schip’

Het huidige College van Gedeputeerde Staten heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Het ‘Schoon Schip’ onderzoek is noodzakelijk voor een herstel van vertrouwen in de integriteit van het provinciaal bestuur van Noord Holland. Flip de Groot, D66 fractievoorzitter stelt dat het zeer terecht is, dat het College van Gedeputeerde Staten haar verantwoordelijkheid neemt voor…

Bekijk nieuwsbericht
Andries Tijssens benoemd als commissielid Mobiliteit

Andries Tijssens benoemd als commissielid Mobiliteit

In de Provinciale Statenvergadering van 26 september is Andries Tijssens benoemd als commissielid voor D66. Hij zal gaan deelnemen aan de vergaderingen van de commissie Mobiliteit en Wonen en daar met name verantwoordelijk zijn voor de portefeuille Wegen.In de vorige Statenperiode was Andries ook commissielid voor de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer en de commissie…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 24 september 2011 donderdag 22 september 2011
Gedeputeerde Geldhof ondertekent akkoord decentralisatie Waddenfonds

Gedeputeerde Geldhof ondertekent akkoord decentralisatie Waddenfonds

Op 14 september 2011 is tijdens de Waddentoogdag in Harlingen het Bestuursakkoord decentralisatie Waddenfonds ondertekend door Minister Schultz van Haegen van het Ministerie I&M en de verantwoordelijke Gedeputeerden van de drie Waddenprovincies: mevr. Schokker-Stampel, dhr. Van der Ploeg en mevr. Geldhof. In het bestuursakkoord is vastgelegd dat de provincies zullen vasthouden aan de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 20 september 2011 vrijdag 16 september 2011

D66 stemt in met nieuw kader voor Bloemendalerpolder

Er worden nieuwe plannen gemaakt voor de Bloemendalerpolder nu de oude plannen niet haalbaar zijn gebleken. Daarbij worden de ruimtelijke en financiële kaders opnieuw vastgesteld en moeten de partijen nieuwe samenwerkingsafspraken maken.
D66 heeft bij de behandeling in de Commissie Ruimte en Milieu kritische vragen gesteld. De uitwerking van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst moet zorgvuldig gedaan worden.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 8 september 2011
College volgt dringend verzoek van D66 voor breed onderzoek voor schoon schip

College volgt dringend verzoek van D66 voor breed onderzoek voor schoon schip

De behandeling van het project Distriport door Provinciale Staten in juli gaf aanleiding om een onderzoek te starten naar de precieze gang van zaken. Commissaris Remkes stelde toen dat er schoon schip gemaakt moet worden wat betreft alle projecten waar ex-gedeputeerde Hooijmaaijers bij betrokken is geweest. Dat is vanzelfsprekend een goede zaak,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 september 2011
D66 zet vraagtekens bij nut en noodzaak bouwen in Aetsveldschepolder

D66 zet vraagtekens bij nut en noodzaak bouwen in Aetsveldschepolder

In het WeesperNieuws van woensdag 13 juli is aangekondigd dat het Bouwfonds plannen heeft voor 80 a 100 woningen in het Aetsveld. De Aetsveldschepolder behoort tot het Groene Hart. De woningbouw is voorzien buiten de contour voor bebouwing en valt aldus onder de beoordeling van de provincie. Daarnaast zijn er in dezelfde regio onderhandelingen gaande voor bebouwing in…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 15 augustus 2011
D66 viert jubileum homohuwelijk

D66 viert jubileum homohuwelijk

Tijdens de Gay Pride op zaterdag 6 augustus is D66 wederom meegevaren in de bonte stoet van 80 boten die de Lesbian Gay Bisexual Transgender-gemeenschap vertegenwoordigen en ondersteunen. In april 2001 werd in Amsterdam het eerste wettelijke homohuwelijk ter wereld gesloten, mede mogelijk gemaakt door D66. De Democraten staan op toepasselijke wijze stil bij dit 10-jarig…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 12 juli 2011
De R.O.N. kan verder – met focus op Zaanstad

De R.O.N. kan verder – met focus op Zaanstad

Voor de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied is een publiek-private ontwikkelingsmaatschappij opgericht, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied NV (R.O.N.). Door de kredietcrisis is de ontwikkeling en uitgifte van kavels tot stilstand gekomen. Hierdoor is de R.O.N. in financiële problemen geraakt en kan haar verplichtingen niet nakomen zonder steun van haar aandeelhouders (onder andere de provincie…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 juli 2011 dinsdag 5 juli 2011
D66 stelt vragen over economische impact van cultuurbezuinigingen in Noord-Holland

D66 stelt vragen over economische impact van cultuurbezuinigingen in Noord-Holland

De D66 fractie maakt zich grote zorgen over de landelijke bezuinigingen op het gebied van cultuur. De bezuinigingen zijn onevenredig zwaar en worden niet gefaseerd uitgevoerd. Hierdoor wordt de cultuursector zeer hard getroffen en krijgen instellingen te weinig tijd om zich aan te passen. "De creatieve en culturele sector is van grote…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 juni 2011 dinsdag 24 mei 2011

D66 is tegen “megastallen”

In de Statenvergadering van 23 mei 2011 is het lange proces van totstandkoming van de Structuurvisie op de ontwikkeling van Noord-Holland 2040 afgerond. De vergadering was een voortzetting van de discussie in februari. Naar een gezonde, zelfstandige landbouw en veeteelt Een belangrijk onderwerp was de uitbreidingsmogelijkheid voor bestaande agrarische bedrijven. D66 is met de meerderheid…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 mei 2011
D66 met 5 zetels in de Eerste Kamer

D66 met 5 zetels in de Eerste Kamer

Bij de Eerste Kamerverkiezingen in provinciale staten van Noord-Holland heeft het D66-Statenlid Wim Cool zijn stem uitgebracht met zijn eigen ballpoint. Dit is door de kiescommissie beoordeeld als niet volgens de wet en daardoor is zijn stem ongeldig verklaard. Hierdoor kreeg D66 vanuit Noord-Holland niet alle zes mogelijke stemmen.Wim Cool legde daarover een emotionele verklaring…

Bekijk nieuwsbericht
D66 stelt vragen over bestuursakkoord

D66 stelt vragen over bestuursakkoord

Hein Struben, vice-fractievoorzitter van de Statenfractie van D66 Noord-Holland heeft in het vragenuur van de provinciale statenvergadering van 23 mei vragen gesteld over het bestuursakkoord. Op 21 april hebben GS van de provincies Noord-Holland en Flevoland een persbericht gepubliceerd waarin gesteld wordt dat beide provincies het bestuursakkoord niet ondertekenen. D66 wil daarover graag een…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 mei 2011
Structuurvisie wordt herzien

Structuurvisie wordt herzien

De nieuwe provinciale statencommissies zijn maandag 16 mei enthousiast en voltallig aan de slag gegaan. Petra Hoogerwerf, Wim Cool en Zafer Yurdakul behandelden in de commissie Mobiliteit en Wonen (MW) onder leiding van voorzitter Hein Struben het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) en Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO). De commissie Water, Economie en Bestuur (WEB) met Flip…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 mei 2011
Hein Struben voorzitter commissie Mobiliteit & Wonen

Hein Struben voorzitter commissie Mobiliteit & Wonen

Door de Provinciale Staten zijn op 9 mei de commissies bepaald en diverse benoemingen bevestigd. Hein Struben wordt voorzitter van de commissie Mobiliteit & Wonen. Petra Hoogerwerf plaatsvervangend voorzitter van de commissie Zorg, Cultuur & Middelen. Daarnaast komen er een commissie Ruimte & Milieu en een commissie Water, Economie en Bestuur. Twee commissies minder dan de vorige…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 27 april 2011 zaterdag 23 april 2011

Willem Arondéuslezing onterecht en zonder overleg afgezegd

D66 Noord-Holland betreurt het dat de Willem Arondéuslezing dit jaar is afgezegd. De lezing is al jaren een instituut waar veel mensen op afkomen. In 2004 is de lezing juist ingesteld om een forum voor burgers en politici te bieden om vrij van gedachten te wisselen over actuele, voor de provincie relevante maatschappelijke…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 april 2011
Systematisch Anders

Systematisch Anders

Algemene beschouwing coalitieakkoord 2011-2015 VVD, PvdA, D66 en CDA Uitgesproken door Flip de Groot op 18 april 2011 Het coalitie- akkoord zal ongetwijfeld in haar onderdelen beoordeeld worden en ook ik zal een aantal onderdelen belichten. Maar allereerst wil ik het hebben over het akkoord in het algemeen. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 11 april 2011 donderdag 7 april 2011
D66 neemt deel aan besprekingen coalitievorming

D66 neemt deel aan besprekingen coalitievorming

Na de verkiezingen van 2 maart heeft de VVD als grootste partij van Noord-Holland het initiatief genomen en verkennende gesprekken gevoerd met alle partijen. Op donderdag 10 maart 2011 zijn alle Statenleden voor Noord-Holland geïnstalleerd. Aan het einde van deze bijzondere Statenvergadering heeft Elisabeth Post, lijsttrekker voor de VVD de uitkomst van de verkennende gesprekken…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 april 2011
Hou de Kagerhoek groen

Hou de Kagerhoek groen

Een projectontwikkelaar heeft de Gemeente Uitgeest om medewerking gevraagd bij het voorbereiden van plannen voor een bedrijventerrein met outletcentrum, wellness en supermarkten in de Kagerhoek. Dit is een agrarisch gebied tussen Heemskerk en Krommenie langs de A9. Deze plannen passen niet in de Provinciale Structuurvisie Noord-Holland 2040. Het gebied is weidevogelgebied en behoort tot het…

Bekijk nieuwsbericht
Vliegkamp De Kooy moet blijven !

Vliegkamp De Kooy moet blijven !

De D66 Statenfractie van Noord-Holland is bezorgd over de bezuinigingsplannen van defensie die betrekking hebben op Den Helder. De details worden volgende week gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De regio Den Helder wordt bedreigd door verlies van duizenden banen bij de Marine en daarbovenop het sluiten van Vliegkamp De Kooy. D66 pleit…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 maart 2011 vrijdag 25 februari 2011
Zonder de fiets ben je niets!

Zonder de fiets ben je niets!

De provinciale verkiezingsprogramma’s van alle partijen zijn doorgelicht op fietsvriendelijkheid door “Intercityfietser” en D66 Noord-Holland scoort de maximale cijfers. Voor D66 is de fiets een belangrijke schakel in de keten van mobiliteit. Het verkiezingsprogramma van D66 Noord-Holland stelt onder meer doelen voor betere fietsmogelijkheden voor woon-werk en woon-school verkeer, voor korte en lange afstand en…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 februari 2011 maandag 21 februari 2011
Duurzame investeringen nodig voor economie in Noord-Holland

Duurzame investeringen nodig voor economie in Noord-Holland

Europese en Noordhollandse D66 fracties brengen maandag 21 februari een werkbezoek aan IJmuiden en Amsterdam. D66 staat voor duurzame economische ontwikkeling. Daarom bezoeken D66 politici uit Noord-Holland en Europa het havenbedrijf, een toeristische onderneming en een vervoersbedrijf. Doel van het werkbezoek is om met ondernemers en bestuurders de verbinding tussen milieu, energie en klimaat-aspecten en…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 17 februari 2011
Top 5 maatregelen om verborgen werkloosheid ZZP–ers te bestrijden

Top 5 maatregelen om verborgen werkloosheid ZZP–ers te bestrijden

D66 Noord-Holland pleit er voor dat de Provinciale Verkiezingen over thema’s gaan die gaan over dingen die dicht bij de mensen staan. Ondanks het feit dat de cijfers wijzen op minder werkloosheid, scoort Noord-Holland na Zuid-Holland nog steeds niet goed genoeg. Petra Hoogerwerf, kandidaat Statenlid: ‘Het aantal geregistreerde werklozen lijkt te dalen…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 12 februari 2011 woensdag 9 februari 2011
Nieuwe locatie Medisch Centrum Alkmaar vooralsnog binnen bestaand bebouwd gebied

Nieuwe locatie Medisch Centrum Alkmaar vooralsnog binnen bestaand bebouwd gebied

In de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening op 7 februari jl. stond  een ambtelijke toelichting op de verschillende locaties voor het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) op de agenda. Het MCA is vanzelfsprekend een essentiële voorziening die van groot belang is voor de Alkmaarse regio. De ambtelijke toelichting op de locaties die in beeld…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 26 januari 2011
Herbezinning op woningbouw

Herbezinning op woningbouw

De bevolkingsgroei stabiliseert, vergrijzing neemt toe, vele gemeenten krijgen te maken met krimp, de kredietcrisis heeft de verhoudingen in de vastgoedwereld op zijn kop gezet. Amsterdam zet plannen voor 12.600 woningen in de IJskast. De Provincie Noord-Holland houdt zich muisstil terwijl voor de bouw van 3.000 woningen in de Bloemendalerpolder elke basis ontvallen lijkt…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 januari 2011 zondag 9 januari 2011
D66 kiest voor vooruitgang

D66 kiest voor vooruitgang

Op 8 januari is het verkiezingsprogramma van D66 Noord-Holland in Uitgeest definitief vastgesteld. Meer dan 70 leden hebben een lange oefening democratie gehouden omdat er over meer dan 120 amendementen moest worden gestemd. Het proces liep efficiënt en er zijn nog goede discussies gevoerd over verschillende onderwerpen. De tekst wordt de komende dagen aangepast en…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 december 2010 donderdag 25 november 2010
D66 nu ook sterk vertegenwoordigd in Medemblik, Muiden, Naarden en Weesp

D66 nu ook sterk vertegenwoordigd in Medemblik, Muiden, Naarden en Weesp

D66 heeft het bij de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen weer goed gedaan. De democraten keren terug in de gemeenteraden van Medemblik met 1 en Weesp met 3 zetels en verdrievoudigen in Muiden en Naarden tot 3 zetels. In Bussum blijft de fractie gehandhaafd op 2 zetels. De Noord-Hollandse kiezer heeft gesproken en een duidelijk Ja! gezegd tegen…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 21 november 2010
D66 wil 100 mln van Spaarne-passage besteden aan vertrammen lijn 300 – Zuidtangent

D66 wil 100 mln van Spaarne-passage besteden aan vertrammen lijn 300 – Zuidtangent

In de Commissie Wegen, Verkeer en Vervoer van de Provincie Noord-Holland wordt op maandagmiddag 22 november het voorstel voor herprioritering van EXIN-H-OV middelen besproken. Gedeputeerde Staten willen de 100 miljoen die niet besteed gaat worden aan de tunnel voor hoogwaardige openbaar vervoer (HOV) bus in Haarlem verkruimelen over tien projecten verspreid over de provincie. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 november 2010