Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 september 2021 zondag 12 september 2021 donderdag 2 september 2021
Gezondheid van inwoners IJmond niet verder in het geding laten komen

Gezondheid van inwoners IJmond niet verder in het geding laten komen

De fracties van D66 Beverwijk, Velsen, Heemskerk en provincie Noord-Holland hebben de berichten over de resultaten van het RIVM-rapport met het depositieonderzoek in de IJmond gezien. De conclusie is dat de uitstoot van de industrie aantoonbaar schadelijke effecten heeft op de gezondheid van de inwoners van de IJmond - vooral in Wijk aan Zee met als grootste risicogroep de kinderen die buiten…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 augustus 2021 zondag 1 augustus 2021 woensdag 7 juli 2021
Geen referendum over provinciale vaststelling RES 1.0 in Noord-Holland 

Geen referendum over provinciale vaststelling RES 1.0 in Noord-Holland 

De stichting Noord-Holland Referendum heeft de Statengriffie laten weten dat zij handtekeningen willen verzamelen voor een referendumverzoek over de RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord. Dit verzoek is voorzien van voldoende ondersteuning en derhalve getoetst aan de provinciale referendumverordening. Het provinciaal raadgevend referendum is een bruikbaar democratisch instrument mits een verzoek voldoet aan de criteria…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 juli 2021
Volgende stap gezet naar lokaal opwekken van duurzame energie

Volgende stap gezet naar lokaal opwekken van duurzame energie

Op 5 juli hebben Provinciale Staten de RES 1.0 voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid vastgesteld. Deze "RES-sen" zijn 2 van de 30 regionale energie-strategieën die richting geven aan plannen voor het lokaal opwekken van hernieuwbare elektriciteit door zonnepanelen of windturbines. Ook afspraken voor de ontwikkeling van warmtenetten zijn hier onderdeel van.

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 juli 2021
Goed afgestemde woningbouwstrategie nodig in de MRA

Goed afgestemde woningbouwstrategie nodig in de MRA

Provinciale Staten (PS) hebben op 5 juli wensen en bedenkingen bepaald bij de concept-verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daar is in de provinciale commissie RWK eerder al uitgebreid over gesproken. D66 heeft samen met GroenLinks, PvdA en PvdD een belangrijke aanvulling op het voorstel van het college voorgesteld: Voor D66 is belangrijk dat we inzetten op…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 1 juli 2021 maandag 28 juni 2021
Toch weer een voordelig jaarresultaat. Financiën nog steeds robuust

Toch weer een voordelig jaarresultaat. Financiën nog steeds robuust

De Jaarstukken 2020 en de Kaderbrief 2022 zijn op 28 juni in Provinciale Staten besproken en vastgesteld. Het terugkijken viel mee want ondanks een roerig vorig jaar is de onderbesteding gereduceerd en komt de provincie uit op een voordelig jaarresultaat. De provincie heeft steeds beter beheerste financiële processen en woordvoerder Arja Kapitein heeft het college…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 juni 2021 dinsdag 25 mei 2021
Ode aan het landschap

Ode aan het landschap

Gedeputeerde Ilse Zaal heeft onlangs het themajaar "Ode aan het Landschap" geopend door met tegenwind te fietsen in een schilderij tussen fluisterende molens. Polders, dijken, kusten, kanalen, vaarten, duinen; het landschap in Noord-Holland is uiteenlopend en uniek. Vanuit een landelijk initiatief met tientallen bijzondere projecten staan nu een jaar lang schijnwerpers gericht op al dat moois.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 18 mei 2021
Focus op duurzame slimme mobiliteit

Focus op duurzame slimme mobiliteit

De provincie scherpt haar beleid voor slimme mobiliteit aan. Er wordt focus aangebracht en er worden nieuwe accenten gekozen vanuit het coalitieakkoord. Daarin is meer aandacht afgesproken voor duurzaamheid, klimaat, energie, ecologie, leefbaarheid en gezondheid. Ook zijn klimaatmaatregelen en de stikstofproblematiek op dit moment urgente aandachtsgebieden. "Smart Mobility" kan daarnaast veilige oplossingen bieden bij het…

Bekijk nieuwsbericht
Provincie Noord-Holland start met aanpakken natuurcrisis

Provincie Noord-Holland start met aanpakken natuurcrisis

Provinciale Staten hebben op 17 mei 2021 de doelen voor daling van de stikstofdepositie per Natura2000 gebied in Noord-Holland vastgesteld. Voor woordvoerder en fractievoorzitter Amélie Strens is dit een belangrijke mijlpaal in de aanpak om de natuur te herstellen: “Deze doelen geven richting en focus, en samen met de gebiedsgerichte aanpak gaan we nu echt…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 1 mei 2021 dinsdag 27 april 2021 zaterdag 24 april 2021
Effectievere MRA betekent ook meer openheid en democratische controle 

Effectievere MRA betekent ook meer openheid en democratische controle 

De samenwerking van de 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) kan effectiever. Daar zijn veel partijen het over eens. Maar hoe de “governance” aangepast moet gaan worden, zal nog heel wat vergaderuren vergen. D66 vindt de samenwerking in deze regio met 2,5 miljoen inwoners, 1,5 miljoen banen en 1,15…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 april 2021
Gezondheid voorop

Gezondheid voorop

D66 wil dat gezondheid van de inwoners een hogere prioriteit krijgt in onze economie. De tussentijdse rapportage van het RIVM over de gezondheid in de IJmond laat hier geen twijfel over bestaan. Statenlid Linde Gonggrijp ziet dat het college de gezondheid van de inwoners van de IJmond serieus neemt en bereid is om stappen te…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 17 april 2021
Kleine rol voor de provincie  in de regionale energiestrategie 

Kleine rol voor de provincie  in de regionale energiestrategie 

De D66-Statenfractie ziet dat de discussie over de regionale energiestrategie (RES) vertroebelt. In het bijzonder zien we over het vaststellen van zoekgebieden voor het lokaal opwekken van duurzame energie en het verdwijnen van de 600 meter afstandsregel voor windmolens veel onbegrip en misinformatie. Op één of andere manier komt het bij inwoners en media niet…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 14 april 2021 dinsdag 13 april 2021
D66 wil duurzame datacenters in een digitale samenleving 

D66 wil duurzame datacenters in een digitale samenleving 

Op 12 april is D66 in de Provinciale Statenvergadering (PS) niet meegegaan in voorstellen over de datacenters in de Wieringermeer vanuit de oppositie naar aanleiding van geluiden over watergebruik en watervervuiling. In de pers is er keer op keer ophef over de vele datacenters die we in de provincie zien verschijnen. “D66 is voorstander van heldere beleidsregels om de ontwikkelingen in goede banen te leiden,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 maart 2021 donderdag 11 maart 2021 maandag 8 maart 2021 zondag 7 maart 2021 woensdag 17 februari 2021 dinsdag 16 februari 2021
Zeewierteelt in Nederland kan mits condities onder controle zijn

Zeewierteelt in Nederland kan mits condities onder controle zijn

In 2015 werd een voorstel van Suzanne Klaassen en Ilse Zaal van D66 aangenomen in Provinciale Staten over het ontwikkelen van zeewierteelt voor het opwekken van duurzame energie. Sindsdien zien we zeewier een rol spelen in het provinciaal beleid voor de energietransitie, circulaire economie, kringlooplandbouw, innovatie. En we eten ook af en toe zeewierproducten in

Bekijk nieuwsbericht
maandag 15 februari 2021
Rekenkamerrapport moet resulteren in betere uitvoering van regelgeving èn verduurzaming

Rekenkamerrapport moet resulteren in betere uitvoering van regelgeving èn verduurzaming

Linde Gonggrijp, woordvoerder voor D66 Noord-Holland, heeft reikhalzend uitgekeken naar het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bij Tata Steel en Harsco. Het wachten is beloond met een omvangrijk rapport naar de zgn. VTH-taken waarin op basis van gedegen onderzoek en met input en…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 februari 2021 maandag 1 februari 2021 zaterdag 30 januari 2021
Randstedelijke Rekenkamer trekt op basis van onderzoek stevige conclusies

Randstedelijke Rekenkamer trekt op basis van onderzoek stevige conclusies

Sinds de zomer van 2018 is er sprake van maatschappelijke onrust en politieke en bestuurlijke aandacht rondom de staalproductie bij in de IJmond. Aanleiding waren stofemissies bij Harsco, - waarbij grafiet is vrijgekomen- , en de mogelijke gevolgen daarvan voor de gezondheid. Naar aanleiding van deze ‘grafietregens’ hebben Provinciale Staten van Noord-Holland…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 22 december 2020 maandag 14 december 2020 vrijdag 4 december 2020
Bouwen en het landschap sparen kan, stellen fractievoorzitters Noord-Hollandse coalitiepartijen

Bouwen en het landschap sparen kan, stellen fractievoorzitters Noord-Hollandse coalitiepartijen

Op 1 december kopte het Noord-Hollands Dagblad dat de Tweede Kamerfracties van CDA en VVD willen dat de minister ingrijpt in de provincie Noord-Holland. Aanleiding voor het artikel was het stellen van Kamervragen over de bouwopgave in de provincie en het bericht ‘Nieuwe omgevingsverordening beschermt 32 bijzondere landschappen. De suggestie die de Kamerleden Terpstra (CDA)…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 november 2020 zaterdag 28 november 2020 maandag 16 november 2020
Duurzame mobiliteit op goed onderhouden wegen

Duurzame mobiliteit op goed onderhouden wegen

Hoe goed de provinciale wegen, fietspaden, bruggen en tunnels onderhouden worden, hebben Provinciale Staten op 16 november opnieuw bepaald. D66 heeft daarbij aandacht gevraagd en gekregen voor "het fietspad van de toekomst". D66-woordvoerder Marcel Steeman: “Duurzame mobiliteit staat voor D66 voorop. De elektrische tweewieler stelt nieuwe eisen aan doorfietsroutes. Voor optimaal stimuleren van gebruik van…

Bekijk nieuwsbericht
Pontveren zijn varende fietspaden

Pontveren zijn varende fietspaden

Het nieuwe integrale meerjarenprogramma infrastructuur (iMPI) van de Provincie Noord-Holland gaat op voorstel van D66 aangevuld worden met beleid voor pontvaarverbindingen. GroenLinks, ChristenUnie en PvdA schaarden zich ook achter het standpunt dat fiets- en wandelverbindingen over waterwegen via pontveren goed geregeld moeten worden in de toekomst. Het voorstel voor varende fietspaden is unaniem aanvaard door…

Bekijk nieuwsbericht
PIM gaat door!

PIM gaat door!

De Provincie Noord-Holland helpt innovatieve ondernemers met maatwerkadvies, masterclasses en online ondersteuning. Hierdoor worden ze uitgerust met een betere groeistrategie en financiering. Gedeputeerde Ilse Zaal heeft onlangs het Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM) verlengd en vernieuwd om mkb-ers te helpen met financieringsvragen. PIM geeft lokale ondernemers de mogelijkheid om stappen te zetten naar de economie…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 november 2020 maandag 9 november 2020