Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 januari 2022 woensdag 15 december 2021
Invloed klimaatverandering vaak vergeten bij woningbouw, D66 stelt vragen

Invloed klimaatverandering vaak vergeten bij woningbouw, D66 stelt vragen

Vorige week schreef de Deltacommissaris een adviesbrief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. In het advies valt te lezen dat in de huidige woningbouwopgave nog weinig rekening wordt gehouden met het klimaat van de toekomst. Daardoor is het onzeker of alle geplande woningen wel gebouwd kunnen worden, bijvoorbeeld door de verhoogde…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 december 2021
D66 breekt een lans voor lelijk erfgoed in Noord-Holland

D66 breekt een lans voor lelijk erfgoed in Noord-Holland

Het fossiele tijdperk komt sputterend tot een einde. Nederland staat aan de vooravond van de energietransitie. Hier zullen steeds meer oude gebouwen uit het fossiele tijdwerk onbruikbaar worden. Kolenopslagplaatsen, benzinetanks of fabrieksterreinen. Het zijn niet de eerste gebouwen waar men aan denkt bij het woord erfgoed, omdat het over algemeen lelijk gevonden wordt. Toch hield…

Bekijk nieuwsbericht
Provinciale Staten stellen Europastrategie vast, Gedeputeerde Zaal tevreden

Provinciale Staten stellen Europastrategie vast, Gedeputeerde Zaal tevreden

De klimaattransitie, economische groei en internationale mobiliteit: typische onderwerpen waar de Europese Unie een belangrijke rol vervult. Met de vaststelling van de Europastrategie kan gedeputeerde Zaal de komende jaren de Provinciale belangen vertegenwoordigen in Brussel. De gedeputeerde is tevreden: ‘’Europese samenwerking kan de oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en verduurzaming van het…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 10 december 2021
Opinie: ‘Spreid expats net als toeristen over de provincie’

Opinie: ‘Spreid expats net als toeristen over de provincie’

De verdrukking op de woningmarkt in Amsterdam door internationalisering is inderdaad een probleem, schrijft Sijmen Mülder. Maar dit is niet iets dat de gemeente alleen kan oplossen. ‘Buitenlandse werknemers moeten worden verleid om in de regio, dichter bij hun werk te gaan wonen.’ Oud PvdA-wethouder wonen van Amsterdam Duco Stadig schreef in zijn opiniestuk…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 november 2021
D66: ”Provincie moet voortrekkersrol spelen in uitvoering COP26 doelen”

D66: ”Provincie moet voortrekkersrol spelen in uitvoering COP26 doelen”

De Glasgow Climate Change Conference heeft er geen gras over laten groeien. Ook regionale overheden spelen een essentiële rol in de strijd tegen klimaatverandering. Om de reductiedoelen te halen moeten ook zij een voorttrekkersrol op zich nemen. D66 blijft aandacht vragen voor de actieve rol die de provincie kan en moet spelen. Vaart…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 december 2021
Regiobestuursleden gezocht

Regiobestuursleden gezocht

2022 gaat bijna beginnen en veel afdelingen druk bezig zijn met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 2022 start ook onze voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezingen in 2023. Om die zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden is het belangrijk dat wij als bestuur op volle sterkte zijn. Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 november 2021
D66 pleit voor verbinding in provinciale Algemene Beschouwingen 2021

D66 pleit voor verbinding in provinciale Algemene Beschouwingen 2021

Op 8 november 2021 zijn de provinciale staten van Noord Holland in hybride vorm bijeengekomen. Tijdens de vergadering stond de provinciale begroting voor Noord-Holland in 2022 centraal. Namens D66 heeft fractievoorzitter Amélie Strens de algemene beschouwingen uitgesproken. Bovendien heeft de fractie daarbij verschillende moties mede ingediend op essentiële thema’s als verduurzaming, mobiliteit en wonen. …

Bekijk nieuwsbericht
D66 tevreden met voortgang Programma Natuurnetwerk, maar roept op tot maatwerk

D66 tevreden met voortgang Programma Natuurnetwerk, maar roept op tot maatwerk

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 15 november 2021 stond het Programma Natuurnetwerk 2022 op de agenda. Het programma is erop gericht een gebiedsgerichte aanpak voor stikstof en natuurherstelmaatregelen van de meest kwetsbare natuur te bieden. Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd en behandeld in de Provinciale Staten. Namens D66 voerde Amélie Strens het woord op dit…

Bekijk nieuwsbericht
Initiatiefvoorstel D66 ‘Bedrijfsopvolging en Starters in de agrarische sector’ aangenomen

Initiatiefvoorstel D66 ‘Bedrijfsopvolging en Starters in de agrarische sector’ aangenomen

D66 heeft tijdens de vergadering van de Provinciale Staten op 15 november 2021 samen met de VVD een initiatiefvoorstel ingediend. Dit voorstel moet bedrijfsopvolging en starters in de agrarische sector ondersteunen. Het voorstel is met een overtuigende meerderheid aangenomen. Complex en uitdagend De agrarische sector is een complexe en uitdagende sector. Starten is…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 24 oktober 2021 woensdag 13 oktober 2021 woensdag 10 november 2021 donderdag 14 oktober 2021 maandag 4 oktober 2021
Erik Terheggen gekozen als regiovoorzitter D66 Noord-Holland

Erik Terheggen gekozen als regiovoorzitter D66 Noord-Holland

Afgelopen zaterdag 2 oktober is tijdens de Algemene Regiovergadering, op het Naarjaarscongres van D66 Noord-Holland in Hoofddorp, Erik Terheggen door de aanwezige leden gekozen als voorzitter van het regiobestuur. Voor de functie van regiovoorzitter hadden zich vier uitstekende kandidaten beschikbaar gesteld. Na de presentatie van de kandidaten, waarin zij zich in vijf minuten…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 13 september 2021 zondag 12 september 2021 donderdag 2 september 2021
Gezondheid van inwoners IJmond niet verder in het geding laten komen

Gezondheid van inwoners IJmond niet verder in het geding laten komen

De fracties van D66 Beverwijk, Velsen, Heemskerk en provincie Noord-Holland hebben de berichten over de resultaten van het RIVM-rapport met het depositieonderzoek in de IJmond gezien. De conclusie is dat de uitstoot van de industrie aantoonbaar schadelijke effecten heeft op de gezondheid van de inwoners van de IJmond - vooral in Wijk aan Zee met als grootste risicogroep de kinderen die buiten…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 augustus 2021 zondag 1 augustus 2021 woensdag 7 juli 2021
Geen referendum over provinciale vaststelling RES 1.0 in Noord-Holland 

Geen referendum over provinciale vaststelling RES 1.0 in Noord-Holland 

De stichting Noord-Holland Referendum heeft de Statengriffie laten weten dat zij handtekeningen willen verzamelen voor een referendumverzoek over de RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord. Dit verzoek is voorzien van voldoende ondersteuning en derhalve getoetst aan de provinciale referendumverordening. Het provinciaal raadgevend referendum is een bruikbaar democratisch instrument mits een verzoek voldoet aan de criteria…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 juli 2021
Volgende stap gezet naar lokaal opwekken van duurzame energie

Volgende stap gezet naar lokaal opwekken van duurzame energie

Op 5 juli hebben Provinciale Staten de RES 1.0 voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid vastgesteld. Deze "RES-sen" zijn 2 van de 30 regionale energie-strategieën die richting geven aan plannen voor het lokaal opwekken van hernieuwbare elektriciteit door zonnepanelen of windturbines. Ook afspraken voor de ontwikkeling van warmtenetten zijn hier onderdeel van.

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 juli 2021
Goed afgestemde woningbouwstrategie nodig in de MRA

Goed afgestemde woningbouwstrategie nodig in de MRA

Provinciale Staten (PS) hebben op 5 juli wensen en bedenkingen bepaald bij de concept-verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daar is in de provinciale commissie RWK eerder al uitgebreid over gesproken. D66 heeft samen met GroenLinks, PvdA en PvdD een belangrijke aanvulling op het voorstel van het college voorgesteld: Voor D66 is belangrijk dat we inzetten op…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 1 juli 2021 maandag 28 juni 2021
Toch weer een voordelig jaarresultaat. Financiën nog steeds robuust

Toch weer een voordelig jaarresultaat. Financiën nog steeds robuust

De Jaarstukken 2020 en de Kaderbrief 2022 zijn op 28 juni in Provinciale Staten besproken en vastgesteld. Het terugkijken viel mee want ondanks een roerig vorig jaar is de onderbesteding gereduceerd en komt de provincie uit op een voordelig jaarresultaat. De provincie heeft steeds beter beheerste financiële processen en woordvoerder Arja Kapitein heeft het college…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 juni 2021 dinsdag 25 mei 2021
Ode aan het landschap

Ode aan het landschap

Gedeputeerde Ilse Zaal heeft onlangs het themajaar "Ode aan het Landschap" geopend door met tegenwind te fietsen in een schilderij tussen fluisterende molens. Polders, dijken, kusten, kanalen, vaarten, duinen; het landschap in Noord-Holland is uiteenlopend en uniek. Vanuit een landelijk initiatief met tientallen bijzondere projecten staan nu een jaar lang schijnwerpers gericht op al dat moois.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 18 mei 2021
Focus op duurzame slimme mobiliteit

Focus op duurzame slimme mobiliteit

De provincie scherpt haar beleid voor slimme mobiliteit aan. Er wordt focus aangebracht en er worden nieuwe accenten gekozen vanuit het coalitieakkoord. Daarin is meer aandacht afgesproken voor duurzaamheid, klimaat, energie, ecologie, leefbaarheid en gezondheid. Ook zijn klimaatmaatregelen en de stikstofproblematiek op dit moment urgente aandachtsgebieden. "Smart Mobility" kan daarnaast veilige oplossingen bieden bij het…

Bekijk nieuwsbericht
Provincie Noord-Holland start met aanpakken natuurcrisis

Provincie Noord-Holland start met aanpakken natuurcrisis

Provinciale Staten hebben op 17 mei 2021 de doelen voor daling van de stikstofdepositie per Natura2000 gebied in Noord-Holland vastgesteld. Voor woordvoerder en fractievoorzitter Amélie Strens is dit een belangrijke mijlpaal in de aanpak om de natuur te herstellen: “Deze doelen geven richting en focus, en samen met de gebiedsgerichte aanpak gaan we nu echt…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 1 mei 2021 dinsdag 27 april 2021 zaterdag 24 april 2021
Effectievere MRA betekent ook meer openheid en democratische controle 

Effectievere MRA betekent ook meer openheid en democratische controle 

De samenwerking van de 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) kan effectiever. Daar zijn veel partijen het over eens. Maar hoe de “governance” aangepast moet gaan worden, zal nog heel wat vergaderuren vergen. D66 vindt de samenwerking in deze regio met 2,5 miljoen inwoners, 1,5 miljoen banen en 1,15…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 april 2021
Gezondheid voorop

Gezondheid voorop

D66 wil dat gezondheid van de inwoners een hogere prioriteit krijgt in onze economie. De tussentijdse rapportage van het RIVM over de gezondheid in de IJmond laat hier geen twijfel over bestaan. Statenlid Linde Gonggrijp ziet dat het college de gezondheid van de inwoners van de IJmond serieus neemt en bereid is om stappen te…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 17 april 2021
Kleine rol voor de provincie  in de regionale energiestrategie 

Kleine rol voor de provincie  in de regionale energiestrategie 

De D66-Statenfractie ziet dat de discussie over de regionale energiestrategie (RES) vertroebelt. In het bijzonder zien we over het vaststellen van zoekgebieden voor het lokaal opwekken van duurzame energie en het verdwijnen van de 600 meter afstandsregel voor windmolens veel onbegrip en misinformatie. Op één of andere manier komt het bij inwoners en media niet…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 14 april 2021 dinsdag 13 april 2021
D66 wil duurzame datacenters in een digitale samenleving 

D66 wil duurzame datacenters in een digitale samenleving 

Op 12 april is D66 in de Provinciale Statenvergadering (PS) niet meegegaan in voorstellen over de datacenters in de Wieringermeer vanuit de oppositie naar aanleiding van geluiden over watergebruik en watervervuiling. In de pers is er keer op keer ophef over de vele datacenters die we in de provincie zien verschijnen. “D66 is voorstander van heldere beleidsregels om de ontwikkelingen in goede banen te leiden,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 maart 2021 donderdag 11 maart 2021 maandag 8 maart 2021 zondag 7 maart 2021 woensdag 17 februari 2021 dinsdag 16 februari 2021
Zeewierteelt in Nederland kan mits condities onder controle zijn

Zeewierteelt in Nederland kan mits condities onder controle zijn

In 2015 werd een voorstel van Suzanne Klaassen en Ilse Zaal van D66 aangenomen in Provinciale Staten over het ontwikkelen van zeewierteelt voor het opwekken van duurzame energie. Sindsdien zien we zeewier een rol spelen in het provinciaal beleid voor de energietransitie, circulaire economie, kringlooplandbouw, innovatie. En we eten ook af en toe zeewierproducten in

Bekijk nieuwsbericht