Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 mei 2020
Geen glyfosaat meer op provinciale akkers

Geen glyfosaat meer op provinciale akkers

De provincie Noord-Holland verbiedt gebruik glyfosaat op haar grond. Het provinciaal grondbeleid vereiste al rekening te houden met biodiversiteit. Agrarische pachters die grond van de provincie Noord-Holland pachten, mogen het omstreden gewasbeschermingsmiddel glyfosaat (Roundup) nu echt niet meer op provinciegrond gebruiken. Het pachtbeleid is hierop aangepast. Lees hier meer over in het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 25 mei 2020
Duinpolderweg van de baan

Duinpolderweg van de baan

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 25 mei besloten om niet door te gaan met het aanleggen van de volledige Duinpolderwegroute. Dit hadden de coalitiepartners GroenLinks, VVD, D66 en PvdA eerder afgesproken in hun coalitieakkoord en is nu bevestigd met een besluit van Provinciale Staten. Wel zal de Provincie verder gaan met de opwaardering van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 mei 2020
Noord-Holland maakt 110 mln euro vrij om coronacrisis te bestrijden

Noord-Holland maakt 110 mln euro vrij om coronacrisis te bestrijden

Op initiatief van de coalitie in Noord-Holland, bestaande uit VVD, PvdA, GroenLinks en D66, is Provinciale Staten vandaag akkoord gegaan met twee nieuwe fondsen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. Het ene fonds krijgt de naam Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur en heeft tot doel om culturele en maatschappelijke organisaties voor de korte termijn…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 mei 2020 woensdag 6 mei 2020 donderdag 23 april 2020
D66 stelt vragen over effecten van problemen AEB op Noord-Holland

D66 stelt vragen over effecten van problemen AEB op Noord-Holland

D66 heeft grote zorgen over de problemen bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) in de Westpoort, en met name over continuïteit van de activiteiten buiten de gemeente Amsterdam. D66 Statenlid en woordvoerder duurzaamheid Bart Vink: “De dienstverlening van dit gemeentelijk bedrijf is niet alleen van belang als afvalverwerker voor Amsterdam, maar ook voor 19…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 16 april 2020 donderdag 9 april 2020
Remco Vonk komt fractie versterken denisefotografeert.nl

Remco Vonk komt fractie versterken

De Statenfractie van D66 Noord-Holland gaat versterkt worden met een duo-commissielid. Remco Vonk zal binnenkort geïnstalleerd worden en dan plaatsnemen in de commissie natuur, landschap en gezondheid (NLG) samen met Amélie Strens. Arja Kapitein zal dan plaatsvervanger worden in deze commissie maar in de Provinciale Statenvergaderingen blijven Amélie en Arja de woordvoerders voor D66 Noord-Holland.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 4 april 2020 vrijdag 3 april 2020 donderdag 2 april 2020 donderdag 19 maart 2020 maandag 9 maart 2020
Ambitie binnen natuurkaders voor recreatiegebied Twiske-Waterland

Ambitie binnen natuurkaders voor recreatiegebied Twiske-Waterland

Het bestuur van het recreatieschap Twiske-Waterland heeft de visie voor de toekomst voorgelegd aan de betrokken overheden in een ambitiedocument. Provinciale Staten hebben op 9 maart hun zienswijze hierop vastgesteld, maar waren het daarover niet meteen eens. Het recreatiegebied is namelijk zowel de plek waar stedelingen kunnen recreëren als een waardevol natuurgebied. En de Provincie…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 16 februari 2020 donderdag 13 februari 2020 dinsdag 4 februari 2020
NH perspectief op de regionale energiestrategieën onnodig onderuit gehaald

NH perspectief op de regionale energiestrategieën onnodig onderuit gehaald

Zogenaamde verwarring alom in de Provinciale Statenvergadering van 3 februari over de regionale energiestrategie (RES), een publieke tribune vol met verontruste inwoners uit West-Friesland en Statenleden van de oppositie die niet wilden stemmen. Waar ging het om? Nadat het klimaatakkoord is gepresenteerd en geaccepteerd door alle overheden en maatschappelijke partners is besloten…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 februari 2020
Natuurherstel in Schoorlse Duinen opnieuw onder de loep

Natuurherstel in Schoorlse Duinen opnieuw onder de loep

Het burgerinitiatief “Stop de boskap in de Schoorlse Duinen en Noord-Kennemerduinen” heeft een flinke discussie in Provinciale Staten teweeg gebracht over het eerder door vele partijen vastgestelde natuurbeheerplan. Er is opnieuw met deskundigen gekeken naar de plannen voor het herstel van de natuur in het kader van de Natura 2000 wetgeving. Daarop is na een…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 2 februari 2020
De Kop werkt en de Kop leeft!

De Kop werkt en de Kop leeft!

De tussentijdse resultaten van het investeringsprogramma “De Kop Werkt” zijn onlangs aan Provinciale Staten gerapporteerd. De provincie Noord-Holland heeft in 2017 20 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de regionale economie, arbeidsmarkt, infrastructuur en leefbaarheid van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel in Noord-Holland Noord. “Nog niet…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 24 januari 2020 dinsdag 24 december 2019 vrijdag 20 december 2019
D66 Zaanstad zoekt wethouder

D66 Zaanstad zoekt wethouder

De fractie van D66 Zaanstad is wegens het vertrek van de zittende wethouder op zoek naar een nieuwe wethouder. De commissie ter advisering van een nieuwe wethoudersbenoeming heeft een oproep gedaan voor de vacature. Lees er hier meer over en reageer uiterlijk 31 december in geval van belangstelling. UPDATE:…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 december 2019 maandag 25 november 2019
Vereniging oud-Statenleden opgericht

Vereniging oud-Statenleden opgericht

Op 20 november 2019 is de Vereniging van Oud-Statenleden van Noord-Holland opgericht (V.O.S). Hiervoor waren 40 oud-Statenleden samengekomen in het provinciehuis In Haarlem. Tijdens een vergadering ontving commissaris van de Koning Arthur van Dijk de oud-Statenleden en “benoemde” ze als ambassadeurs van de Provincie Noord-Holland. De vorige Provinciale Staten…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 november 2019
Geen tijd te verliezen voor ontwikkeling van nieuwe natuur

Geen tijd te verliezen voor ontwikkeling van nieuwe natuur

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 18 november 2019 het Programma Natuurontwikkeling (PNO) vastgesteld. Hierin worden de plannen beschreven om het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) in Noord-Holland in 2027 af te ronden en tegelijkertijd te werken aan verhoging van de natuurkwaliteit. Het gaat wat D66 betreft nog niet snel genoeg. Het realiseren van nieuwe natuur…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 17 november 2019
D66 Energiecafé

D66 Energiecafé

Versnel de energietransitie in jouw gemeente met een D66 Energiecafé. Van het gas af! Hoe – Zo Het Team Roadshow Energietransitie, onderdeel van de Kennisgroep Duurzaamheid D66 Noord-Holland, wil met zo veel mogelijk Noord-Hollandse D66 afdelingen Energiecafés organiseren om de energietransitie lokaal en regionaal te helpen versnellen. Met…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 11 november 2019
Tijd voor verandering

Tijd voor verandering

Algemene beschouwingen bij begrotingsbehandeling door fractievoorzitter Ilse Zaal op 11 november 2019 in Haarlem Voorzitter, het is tijd voor verandering. Verandering is nodig, want op deze manier kunnen we niet verder: De bodem daalt, de stikstofuitstoot is onhoudbaar en de woningnood stijgt. Deze problemen zijn zo groot…

Bekijk nieuwsbericht
Stikstof staat op de agenda

Stikstof staat op de agenda

Op 11 november 2019 begon de begrotingsvergadering met een ingelast debat over stikstof omdat de boeren weer voor de poort stonden. Al weken lang is Nederland is in de ban van stikstof. De stikstofuitstoot is te hoog. Door te veel stikstof in de lucht staan ook in Noord-Holland kwetsbare natuurgebieden onder druk. Dit zorgt niet…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 oktober 2019
Niet alles kan. D66 staat voor een gezonde leefomgeving en herstel van natuur in Noord-Holland

Niet alles kan. D66 staat voor een gezonde leefomgeving en herstel van natuur in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland houdt vast aan de door de provincies gemaakte afspraken over het verminderen van de stikstofdepositie. D66 woordvoerder natuur & milieu, Amélie Strens, vindt het onacceptabel om onze gezondheid en natuur in gevaar te brengen door stikstof: “De overheid moet inwoners en natuur beschermen. Er zijn maatregelen nodig in alle sectoren om dit…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 4 oktober 2019 maandag 30 september 2019
Groen licht vanuit de provincie voor regionale actie voor de energietransitie

Groen licht vanuit de provincie voor regionale actie voor de energietransitie

D66 is blij met het groen licht voor de regionale energie-strategieën van Provinciale Staten. “Het is belangrijk dat de regio’s zo snel mogelijk starten met het opstellen van een regionale strategie voor de energietransitie,” vindt Suzanne Klaassen, woordvoerder energietransitie van D66 Noord-Holland, “Gelukkig zijn een aantal gemeenten al lang aan de slag. Nu is ook…

Bekijk nieuwsbericht
Maidenspeech Emre Kanik

Maidenspeech Emre Kanik

Op 30 september 2019 hield D66 Statenlid Emre Kanik zijn maidenspeech over de uitbreiding van het fondsvermogen en scopewijziging van het Participatiefonds Duurzame Energie Noord-Holland (PDENH). Hieronder de integrale tekst. Voorzitter, vanwege het oprukkende populisme ben ik in 2009 lid geworden van D66. Als een product van twee culturen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 september 2019
Besturen op afstand vraagt continue aandacht

Besturen op afstand vraagt continue aandacht

De provincie heeft zelf haar relaties met verbonden partijen geëvalueerd. Verbonden partijen zijn externe partijen zoals deelnemingen, stichtingen, verenigingen en gemeenschappelijke regelingen waarmee de provincie een relatie heeft om een provinciaal doel te bewerkstelligen. De relaties met de recreatieschappen komen er het slechtst vanaf. Arja Kapitein, Statenlid D66 Noord-Holland: “Op dit terrein heeft de provincie…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 september 2019 donderdag 5 september 2019
BLOG: Nu zijn we echt begonnen!

BLOG: Nu zijn we echt begonnen!

Als nieuw statenlid kan ik nu pas echt van start. Niet alleen als vertegenwoordiger uit Westfriesland en de Kop van Noord-Holland, maar ook als woordvoerder op bepaalde onderwerpen. Pas na het afronden van de coalitieonderhandelingen, de portefeuilleverdeling van het college en het instellen van provinciale commissies konden wij onze woordvoerderschappen afspreken. Praktisch gezien betekende dit…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 juli 2019
Regiocongres D66 Noord-Holland op 12 oktober in Haarlem

Regiocongres D66 Noord-Holland op 12 oktober in Haarlem

Het regiocongres is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst voor leden, volksvertegenwoordigers, bestuurders en afdelingsbestuurders van D66. Het hoofdthema van dit congres is “verandering”. Er komen veel veranderingen op ons af de komende tijd zoals de energietransitie, verduurzaming van woningen, elektrisch vervoer en klimaatverandering. Met deze veranderingen willen wij onze inwoners meenemen en ze…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 mei 2019 maandag 8 juli 2019
Financieel terugkijken en vooruitkijken in de provincie

Financieel terugkijken en vooruitkijken in de provincie

Na enige vertraging ligt er voor de provincie Noord-Holland een goedkeurende controleverklaring van de nieuwe accountant voor de jaarrekening 2018 en op 8 juli 2019 hebben Provinciale Staten met grote meerderheid ingestemd met deze verantwoording en het jaarverslag. D66 staat voor een open en transparant bestuur. “Een goede informatievoorziening is hiervoor de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 6 juli 2019
21 raadsleden en bestuurders uit Noord-Holland geslaagd

21 raadsleden en bestuurders uit Noord-Holland geslaagd

Zaterdag 6 juli ontvingen de deelnemers uit handen van bestuurslid Raymond van Haeften hun certificaat als bewijs van deelname aan de succesvolle Leergang Politieke Vaardigheden Noord-Holland. De leergang bevat vaardigheidstrainingen en verdiepende kennis- en ontwikkelgerichte sessies, waarbij de nadruk op het opereren in de politieke setting ligt. In het programma stond zowel…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 5 juli 2019