Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 mei 2017 dinsdag 23 mei 2017
Het is maar 10 minuten fietsen

Het is maar 10 minuten fietsen

D66 gedeputeerde Joke Geldhof schrijf in haar nieuwe weblog over ‘fiets-isochronen’. Een isochroon geeft weer hoe ver je kunt komen binnen een bepaalde tijd. Met deze isochronen wordt duidelijk welke verbeteringen nodig zijn om gebieden ruimtelijk gezien beter aan te laten sluiten op (bijvoorbeeld) een treinstation. Lees haar weblog over dit onderwerp op de website…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 mei 2017
Symposium resulteert in enthousiasme voor meer fietsbeleid

Symposium resulteert in enthousiasme voor meer fietsbeleid

Op 19 mei organiseerden D66, PvdA en GroenLinks een symposium over provinciaal fietsbeleid. Sprekers uit het veld en van andere provincies deelden hun kennis en ervaring. Het was een inspirerende vrijdagmiddag met raadsleden, statenleden, ambtenaren en experts. Andries Tijssens, Statenlid voor D66 Noord-Holland, was blij met de goede opkomst en levendige discussie.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 mei 2017 donderdag 11 mei 2017
D66 stelt vragen over ontwikkeling Haarlemmermeer-west en Park21

D66 stelt vragen over ontwikkeling Haarlemmermeer-west en Park21

Woordvoerder Wonen Hein Struben heeft namens de Statenfractie van D66 schriftelijke vragen gesteld over de stand van zaken van de ontwikkeling van Haarlemmermeer-west en Park21. D66 wil weten wat de voortgang is van de projecten, de plannen voor de woningbouw en de samenwerking met buurgemeenten over de ‘Dubbeldorpen’. D66 wil daarnaast weten of de druk op de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 9 mei 2017 vrijdag 28 april 2017 vrijdag 21 april 2017
D66 stelt vragen over veiligheidssituatie omgeving Schiphol

D66 stelt vragen over veiligheidssituatie omgeving Schiphol

Woordvoerder Wonen, Milieu en Luchtvaart Hein Struben heeft namens D66 schriftelijke vragen gesteld over de veiligheidssituatie rond de luchthaven Schiphol. Aanleiding hiervoor is een artikel in de Telegraaf. Daarin werd ingegaan op een recent rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over gevaren van het snelgroeiende luchtverkeer met grotere vliegtuigen in dichtbevolkt gebied. Discussie…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 april 2017
Zelfbouw loopt goed in Noord-Holland

Zelfbouw loopt goed in Noord-Holland

Sinds 2010 stimuleert de Provincie Noord-Holland zelfbouwprojecten gericht. Onlangs is door een externe partij bekeken of dit oplevert wat we willen bereiken. En dat is zo, aldus een persbericht van de Provincie: Het zelfbouwbeleid van de provincie Noord-Holland stimuleert potentiële zelfbouw en neemt belemmeringen daarvoor weg. Dat blijkt uit onderzoek naar het zelfbouwbeleid. De provincie gaat…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 15 april 2017 donderdag 13 april 2017
Industrie Noord-Holland ziet volop kansen voor energiebesparing

Industrie Noord-Holland ziet volop kansen voor energiebesparing

Op 12 april kwamen in het Muziekgebouw Aan ’t IJ in Amsterdam vertegenwoordigers van industrie, vertegenwoordigers van Omgevingsdiensten en Statenleden samen voor een strategische sessie met als thema ‘Kansen voor energiebesparing in de industrie’. Aanleiding voor deze sessie was de nulmeting energiebesparing die ECN in opdracht van de provincie Noord-Holland heeft opgesteld. Deze meting kwam…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 11 april 2017
Bij HOV in ’t Gooi project ook investeringen in groen

Bij HOV in ’t Gooi project ook investeringen in groen

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben maandag 10 april in grote meerderheid ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst voor het project Voltooiing Groene Schakel. Alleen PVV stemde tegen. De overeenkomst voorziet in afspraken tussen de Provincie, Hilversum, Laren en het Goois Natuurreservaat over de natuurverbinding de Groene Schakel. Hiermee wordt een bijdrage gerealiseerd aan ecologie en recreatie.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 10 april 2017 donderdag 23 maart 2017
Provincie Noord-Holland in gesprek met Eerste Kamer over Omgevingswet

Provincie Noord-Holland in gesprek met Eerste Kamer over Omgevingswet

Op 22 maart bezocht een delegatie van de Provinciale en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht de Eerste Kamer. De provincies gingen daar met leden van de Eerste Kamer in gesprek over onder andere de Omgevingswet. Woordvoerder Ruimte Amélie Strens hield hierover samen met Erna Hotkamp (Statenlid voor GroenLinks in Utrecht) een inleiding. D66…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 21 maart 2017
De schop kan zó de grond in, en toch wordt niet overal gebouwd

De schop kan zó de grond in, en toch wordt niet overal gebouwd

Joke Geldhof, D66 gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Wonen, vraagt het zich oprecht af. Landelijke en provinciale onderzoeken concluderen dat er wel voldoende bouwlocaties zijn. De gedeputeerde van Noord-Holland gaat kritischer kijken naar gemeenten die wellicht bestemmingsplannen moeten aanpassen, om bouwers ruimte voor woningbouw te geven. De ambitie is om te snel nieuwe woningen te realiseren…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 16 maart 2017
D66 zorgt voor overal elektrisch rijden en opladen in Noord-Holland

D66 zorgt voor overal elektrisch rijden en opladen in Noord-Holland

De Provincie Noord-Holland gaat het tankstationbeleid beter afstemmen op elektrisch rijden. De Provincie geeft hiermee een extra impuls aan duurzame mobiliteit. Aanleiding hiervoor is het D66-initiatiefvoorstel Modernisering Tankstationbeleid dat op 3 oktober 2016 door Provinciale Staten werd aangenomen. Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit voor D66 Noord-Holland: “Wij zijn trots dat Noord-Holland hiermee de eerste provincie wordt…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 maart 2017 dinsdag 14 maart 2017
Prestatiegerichte financiering voor omgevingsdienst goede zaak

Prestatiegerichte financiering voor omgevingsdienst goede zaak

Door het invoeren van prestatiegerichte financiering is de begroting van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aanzienlijk gewijzigd – en dat pakt voor de Provincie ongunstig uit. “D66 is  voorstander van deze meer transparante vorm van financieren,” stelt Statenlid Hein Struben, “maar Provinciale Staten hebben wel duidelijke middelen nodig om haar controlerende taak op de kosten uit te…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 maart 2017
D66 en CDA stellen vragen over provinciaal natuurbeleid

D66 en CDA stellen vragen over provinciaal natuurbeleid

D66 en CDA hebben schriftelijke vragen gesteld over het provinciaal natuurbeleid en agrarisch natuurbeheer. Aanleiding hiervoor is de informatie die tijdens vele werkbezoeken is verkregen en de evaluatie van het natuurbeleid door het Planbureau voor de Leefomgeving. Hieruit blijkt dat er nog onvoldoende ruimte wordt geboden aan initiatieven vanuit de maatschappij. Daarnaast zijn agrarische natuurbeheerders ongerust over duurzaam…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 1 maart 2017 woensdag 15 februari 2017 zaterdag 11 februari 2017
D66 brengt Valentijn naar vrijwilligers

D66 brengt Valentijn naar vrijwilligers

Rond Valentijnsdag 14 februari zet D66  vrijwilligers in het zonnetje. D66’ers bieden taarten aan als teken van waardering.  Vrijwilligers zetten zich vaak belangeloos – maar niet vrijblijvend – in voor essentiële dingen in onze maatschappij. Jaarlijks besteed D66 daar aandacht aan. Dit jaar al weer voor de 26e keer. Repair Café’s Duurzaamheid en klimaatverandering zijn…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 7 februari 2017
Noord-Holland samen met de Randstad-provincies Europa in

Noord-Holland samen met de Randstad-provincies Europa in

De Provincie Noord-Holland heeft op 6 februari haar Europese speerpunten voor het behartigen van haar belangen in Brussel vastgesteld. De focus ligt op regionale economie, water, cohesie & investeringsbeleid, smart mobility en digitale infrastructuur. De Randstad-provincies hechten aan een sterkere Europese Unie. “Samenwerken in Randstad-verband is voor D66 essentieel en deze moet gericht…

Bekijk nieuwsbericht
D66 zorgt voor modernisering provinciaal referendum

D66 zorgt voor modernisering provinciaal referendum

Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten de opdracht gegeven om voor eind 2017 een uitgewerkte provinciale referendumverordening op te leveren. “De huidige provinciale referendumverordening voldoet niet meer aan de eisen van de tijd”, aldus Tom Buijtendorp, die zich vanuit zijn portefeuille bezighoudt met onder meer bestuurlijke vernieuwing. Buijtendorp was lid van de provinciale referendumwerkgroep, die uit…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 februari 2017 zaterdag 21 januari 2017
Impressie van D66 Duurzaamheidscongres januari 2017

Impressie van D66 Duurzaamheidscongres januari 2017

Het Regiobestuur van D66 Noord-Holland heeft samen met de lokale afdeling Zaanstad-Wormerland het tweede Regiocongres van D66 in Noord-Holland georganiseerd. Meer dan 100 mensen kwamen naar de Stoomhal in Wormer in januari. Daar hebben ze zich plenair laten informeren en motiveren, en daarna in workshops actiepunten gegenereerd voor de politiek. Duurzaamheidscongres Het D66…

Bekijk nieuwsbericht
D66 aanschouwt de alternatieven voor verbinding A8-A9

D66 aanschouwt de alternatieven voor verbinding A8-A9

Tweede Kamerlid Salima Belhaj en Statenlid Andries Tijssens bezochten op  20 januari de Zaanstreek. Samen met vertegenwoordigers van D66 Zaanstreek, Beverwijk, Uitgeest en Heemskerk bezochten zij de locaties van de drie alternatieven voor een (ver)nieuw(d)e weg tussen A8 en A9. Ook ontmoetten zij daar inwoners die zich daar zorgen over maken. De keuze van een bepaald…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 15 december 2016 dinsdag 13 december 2016
Vrije jacht niet meer toegestaan in Nederland – ook niet in Noord-Holland

Vrije jacht niet meer toegestaan in Nederland – ook niet in Noord-Holland

Het burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht is op 12 december behandeld in de Provinciale Statenvergadering van Noord-Holland. D66 heeft het initiatief afgewezen omdat het gevraagde grotendeels niet door Provinciale Staten kan worden beslist, en de overige in de discussie door de voorstanders ingebrachte problematiek al goed is geregeld in de nieuwe wet natuurbescherming, die op 1 januari…

Bekijk nieuwsbericht
Coalitiepartijen vragen college om duidelijker beleid voor de recreatieschappen

Coalitiepartijen vragen college om duidelijker beleid voor de recreatieschappen

Tijdens de Statenvergadering van 12 december hebben de coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en D66 een voorstel ingediend waarin zij pleitten voor een meer samenhangend beleid op het gebied van recreatie en natuur. Bovendien willen ze meer betrokkenheid van gebruikers van recreatieschappen. Deze moeten kunnen meedenken over beheer en inrichting. Er moet een plan komen om de recreatiegebieden…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 december 2016
Provincie ondersteunt herstructurering van Greenport Aalsmeer

Provincie ondersteunt herstructurering van Greenport Aalsmeer

De Greenport Aalsmeer is het wereldhandelscentrum voor bloemen en planten. Om dat zo te houden is modernisering van het teeltareaal noodzakelijk. Verouderde kassen kunnen met het provinciale investeringsprogramma opgeruimd worden. Het gaat om het verplaatsen, herstructureren, saneren en transformeren van glastuinbouw. In totaal gaat het om 9 miljoen met extra miljoenen co-financiering uit Europa. …

Bekijk nieuwsbericht
Amstelveenlijn gaat doorrijden naar Uithoorn

Amstelveenlijn gaat doorrijden naar Uithoorn

De Provincie Noord-Holland investeert in een toekomstbestendig OV-netwerk. Op 12 december is besloten over de bijdrage aan een hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen en Uithoorn als voorkeursvariant voor de Uithoornlijn. Deze wordt gerealiseerd door de Stadsregio Amsterdam. Daarvoor wordt vanuit de Provincie bijna € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit van D66 Noord-Holland: “De aanleg…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 november 2016
De provincie wordt groener

De provincie wordt groener

Net als voor wegen is er nu voor natuur een meerjaren uitvoeringsprogramma. Dit gaat jaarlijks geactualiseerd worden. De nieuwe groene kerntaak is hiermee opgenomen in de planning & control cyclus van de provincie. Provinciale Staten kunnen het bereiken van de natuurdoelen nu goed sturen en controleren.  Op 14 november 2016 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland het…

Bekijk nieuwsbericht
Noord-Holland op glasvezelkoers

Noord-Holland op glasvezelkoers

De Noord-Hollandse VVD, CDA, D66 en PvdA roepen Gedeputeerde Staten op om bij de kaderbrief 2018, dus binnen een half jaar, duidelijkheid te geven over de (on)mogelijkheden van de aanleg van een glasvezelnetwerk in Noord-Holland. Dit is de uitkomst van een debat tijdens de algemene beschouwingen in Provinciale Staten. De aanleg van glasvezel is een…

Bekijk nieuwsbericht
D66 wil diversiteit van provincie en inwoners koesteren, beschermen en stimuleren

D66 wil diversiteit van provincie en inwoners koesteren, beschermen en stimuleren

Fractievoorzitter Ilse Zaal heeft in haar algemene beschouwingen bij de begrotingsbehandeling op 14 november met optimisme naar de prioriteiten voor de toekomst gekeken. D66 wil de diversiteit van de provincie en de inwoners koesteren, beschermen en stimuleren. Vanuit grote welvaart en welzijn willen we verantwoord verder. Bij alle activiteiten is duurzaamheid het uitgangspunt. Van de natuur…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 6 november 2016 maandag 10 oktober 2016 woensdag 5 oktober 2016
Metropoolregio Amsterdam intensiveert samenwerking met convenant

Metropoolregio Amsterdam intensiveert samenwerking met convenant

Na een besluit van Provinciale Staten op maandag 3 oktober 2016, zet Noord-Holland de stap naar een intensievere samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Samen met 32 gemeenten en twee provincies zal Noord-Holland binnenkort het convenant ‘Versterken samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam’ tekenen. Toch werden er ook kritische kanttekeningen bij de overeenkomst geplaatst. Democratische controle…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 oktober 2016
Noord-Holland voortvarend aan de slag met elektrisch sloepennetwerk

Noord-Holland voortvarend aan de slag met elektrisch sloepennetwerk

De provincie Noord-Holland gaat aan de slag met de ambitieuze visie Waterrecreatie 2030. D66 heeft daarbij het belang van meer oplaadpunten voor elektrisch varen aangekaart. Het is voor eigenaren van elektrische sloepen nu maar beperkt mogelijk om op te laden aan het water. En dat terwijl deze schone manier van recreatievaart juist stimulering verdient, zoals…

Bekijk nieuwsbericht
Provincie nu aan zet voor betere natuurbescherming

Provincie nu aan zet voor betere natuurbescherming

Het natuurbeleid in Nederland wordt op 1 januari gemoderniseerd. De nieuwe natuurbeschermingswet hevelt de bescherming van dier- en plantensoorten over van het Rijk naar de provincies. Claudia Weemhoff, Statenlid voor D66 Noord-Holland: “Dit is een goede ontwikkeling, die kansen biedt om de Noord-Hollandse ambities op het gebied van natuur goed tot uitvoering te brengen.” …

Bekijk nieuwsbericht
Informatieveiligheid kritisch bekeken door Randstedelijke Rekenkamer

Informatieveiligheid kritisch bekeken door Randstedelijke Rekenkamer

De informatieveiligheid krijgt voldoende aandacht van het provinciebestuur van Noord-Holland, maar toch zijn de verbeterpunten urgent om op te pakken – aldus het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Zafer Yurdakul, Statenlid van D66 Noord-Holland: “De Rekenkamer heeft weer een helder rapport geschreven met duidelijke aanbevelingen. D66 dringt aan op snel doorvoeren hiervan.” …

Bekijk nieuwsbericht
Ruimte voor elektrisch laden naast fossiele tankstations

Ruimte voor elektrisch laden naast fossiele tankstations

D66 Noord-Holland heeft de provincie een extra impuls gegeven voor het mogelijk maken van duurzame mobiliteit. Andries Tijssens, Statenlid voor D66 Noord-Holland: “Provinciale Staten hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor duurzame mobiliteit. Een meerderheid van de Staten wil van het college een pro-actieve houding.” Een D66 voorstel om ruimte te maken voor elektrisch laden in het provinciaal…

Bekijk nieuwsbericht
Duurzaam cultureel erfgoed krijgt voorbeeldfunctie in Noord-Holland

Duurzaam cultureel erfgoed krijgt voorbeeldfunctie in Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 3 oktober het cultuurbeleid 2017-2020 vastgelegd. Een nieuw en belangrijk accent in de plannen van gedeputeerde Cultuur, Jack van der Hoek (D66), is de verbinding tussen cultureel erfgoed en duurzaamheid. Met het motto ‘Ontwikkeling door behoud’ in gedachten heeft D66 Noord-Holland aan de plannen toegevoegd dat duurzaam cultureel erfgoed…

Bekijk nieuwsbericht