Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 december 2019 vrijdag 20 december 2019
D66 Zaanstad zoekt wethouder

D66 Zaanstad zoekt wethouder

De fractie van D66 Zaanstad is wegens het vertrek van de zittende wethouder op zoek naar een nieuwe wethouder. De commissie ter advisering van een nieuwe wethoudersbenoeming heeft een oproep gedaan voor de vacature. Lees er hier meer over en reageer uiterlijk 31 december in geval van belangstelling. UPDATE:…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 december 2019 maandag 25 november 2019
Vereniging oud-Statenleden opgericht

Vereniging oud-Statenleden opgericht

Op 20 november 2019 is de Vereniging van Oud-Statenleden van Noord-Holland opgericht (V.O.S). Hiervoor waren 40 oud-Statenleden samengekomen in het provinciehuis In Haarlem. Tijdens een vergadering ontving commissaris van de Koning Arthur van Dijk de oud-Statenleden en "benoemde" ze als ambassadeurs van de Provincie Noord-Holland. De vorige Provinciale Staten…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 november 2019
Geen tijd te verliezen voor ontwikkeling van nieuwe natuur

Geen tijd te verliezen voor ontwikkeling van nieuwe natuur

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 18 november 2019 het Programma Natuurontwikkeling (PNO) vastgesteld. Hierin worden de plannen beschreven om het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) in Noord-Holland in 2027 af te ronden en tegelijkertijd te werken aan verhoging van de natuurkwaliteit. Het gaat wat D66 betreft nog niet snel genoeg. Het realiseren van nieuwe natuur…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 17 november 2019
D66 Energiecafé

D66 Energiecafé

Versnel de energietransitie in jouw gemeente met een D66 Energiecafé. Van het gas af! Hoe - Zo Het Team Roadshow Energietransitie, onderdeel van de Kennisgroep Duurzaamheid D66 Noord-Holland, wil met zo veel mogelijk Noord-Hollandse D66 afdelingen Energiecafés organiseren om de energietransitie lokaal en regionaal te helpen versnellen. Met…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 11 november 2019
Tijd voor verandering

Tijd voor verandering

Algemene beschouwingen bij begrotingsbehandeling door fractievoorzitter Ilse Zaal op 11 november 2019 in Haarlem Voorzitter, het is tijd voor verandering. Verandering is nodig, want op deze manier kunnen we niet verder: De bodem daalt, de stikstofuitstoot is onhoudbaar en de woningnood stijgt. Deze problemen zijn zo groot…

Bekijk nieuwsbericht
Stikstof staat op de agenda

Stikstof staat op de agenda

Op 11 november 2019 begon de begrotingsvergadering met een ingelast debat over stikstof omdat de boeren weer voor de poort stonden. Al weken lang is Nederland is in de ban van stikstof. De stikstofuitstoot is te hoog. Door te veel stikstof in de lucht staan ook in Noord-Holland kwetsbare natuurgebieden onder druk. Dit zorgt niet…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 oktober 2019
Niet alles kan. D66 staat voor een gezonde leefomgeving en herstel van natuur in Noord-Holland

Niet alles kan. D66 staat voor een gezonde leefomgeving en herstel van natuur in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland houdt vast aan de door de provincies gemaakte afspraken over het verminderen van de stikstofdepositie. D66 woordvoerder natuur & milieu, Amélie Strens, vindt het onacceptabel om onze gezondheid en natuur in gevaar te brengen door stikstof: “De overheid moet inwoners en natuur beschermen. Er zijn maatregelen nodig in alle sectoren om dit…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 4 oktober 2019 maandag 30 september 2019
Groen licht vanuit de provincie voor regionale actie voor de energietransitie

Groen licht vanuit de provincie voor regionale actie voor de energietransitie

D66 is blij met het groen licht voor de regionale energie-strategieën van Provinciale Staten. “Het is belangrijk dat de regio’s zo snel mogelijk starten met het opstellen van een regionale strategie voor de energietransitie,” vindt Suzanne Klaassen, woordvoerder energietransitie van D66 Noord-Holland, “Gelukkig zijn een aantal gemeenten al lang aan de slag. Nu is ook…

Bekijk nieuwsbericht
Maidenspeech Emre Kanik

Maidenspeech Emre Kanik

Op 30 september 2019 hield D66 Statenlid Emre Kanik zijn maidenspeech over de uitbreiding van het fondsvermogen en scopewijziging van het Participatiefonds Duurzame Energie Noord-Holland (PDENH). Hieronder de integrale tekst. Voorzitter, vanwege het oprukkende populisme ben ik in 2009 lid geworden van D66. Als een product van twee culturen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 september 2019
Besturen op afstand vraagt continue aandacht

Besturen op afstand vraagt continue aandacht

De provincie heeft zelf haar relaties met verbonden partijen geëvalueerd. Verbonden partijen zijn externe partijen zoals deelnemingen, stichtingen, verenigingen en gemeenschappelijke regelingen waarmee de provincie een relatie heeft om een provinciaal doel te bewerkstelligen. De relaties met de recreatieschappen komen er het slechtst vanaf. Arja Kapitein, Statenlid D66 Noord-Holland: “Op dit terrein heeft de provincie…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 september 2019 donderdag 5 september 2019
BLOG: Nu zijn we echt begonnen!

BLOG: Nu zijn we echt begonnen!

Als nieuw statenlid kan ik nu pas echt van start. Niet alleen als vertegenwoordiger uit Westfriesland en de Kop van Noord-Holland, maar ook als woordvoerder op bepaalde onderwerpen. Pas na het afronden van de coalitieonderhandelingen, de portefeuilleverdeling van het college en het instellen van provinciale commissies konden wij onze woordvoerderschappen afspreken. Praktisch gezien betekende dit…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 juli 2019
Regiocongres D66 Noord-Holland op 12 oktober in Haarlem

Regiocongres D66 Noord-Holland op 12 oktober in Haarlem

Het regiocongres is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst voor leden, volksvertegenwoordigers, bestuurders en afdelingsbestuurders van D66. Het hoofdthema van dit congres is "verandering". Er komen veel veranderingen op ons af de komende tijd zoals de energietransitie, verduurzaming van woningen, elektrisch vervoer en klimaatverandering. Met deze veranderingen willen wij onze inwoners meenemen en ze…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 mei 2019 maandag 8 juli 2019
Financieel terugkijken en vooruitkijken in de provincie

Financieel terugkijken en vooruitkijken in de provincie

Na enige vertraging ligt er voor de provincie Noord-Holland een goedkeurende controleverklaring van de nieuwe accountant voor de jaarrekening 2018 en op 8 juli 2019 hebben Provinciale Staten met grote meerderheid ingestemd met deze verantwoording en het jaarverslag. D66 staat voor een open en transparant bestuur. “Een goede informatievoorziening is hiervoor de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 6 juli 2019
21 raadsleden en bestuurders uit Noord-Holland geslaagd

21 raadsleden en bestuurders uit Noord-Holland geslaagd

Zaterdag 6 juli ontvingen de deelnemers uit handen van bestuurslid Raymond van Haeften hun certificaat als bewijs van deelname aan de succesvolle Leergang Politieke Vaardigheden Noord-Holland. De leergang bevat vaardigheidstrainingen en verdiepende kennis- en ontwikkelgerichte sessies, waarbij de nadruk op het opereren in de politieke setting ligt. In het programma stond zowel…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 5 juli 2019 donderdag 4 juli 2019
De taken zijn verdeeld

De taken zijn verdeeld

Op 8 juli 2019 zullen Provinciale Staten besluiten welke provinciale commissies ingesteld worden en kunnen de nieuwe Staten echt aan het werk. De fracties moeten nu ook aangeven wie in welke commissies gaat deelnemen en het woord gaat voeren over specifieke onderwerpen. Na de zomer starten de provinciale commissies met vergaderen. Er…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 juli 2019
Vragen over bebouwing op recreatiestrand Het Voorland in Blaricum

Vragen over bebouwing op recreatiestrand Het Voorland in Blaricum

Op 25 juni 2019 hebben de Statenleden Strens (D66), Cardol (GroenLinks) en Voskuil (PvdA) schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde Staten over mogelijke recreatieve voorzieningen op het strandje “Het Voorland” in Blaricum aan het Gooimeer. Deze partijen zouden het onwenselijk vinden als er de komende 10 jaar in strijd met…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 30 juni 2019
Landgoederen nu ook in Leidraad

Landgoederen nu ook in Leidraad

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is een provinciale handreiking voor het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap, zoals bebouwing, agrarische bedrijven, infrastructuur of vormen van energieopwekking. In maart zijn op verzoek van D66 aan de Leidraad de ambitie en ontwikkelprincipes voor landgoederen en buitenplaatsen toegevoegd. Ook staan kasteel Assumburg te Heemskerk en de Lunetten…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 juni 2019
Stop de grafietregens

Stop de grafietregens

Op maandag 17 juni 2019 hebben Provinciale Staten gedebatteerd over de zorgen die zijn ontstaan naar aanleiding van het RIVM rapport over grafietregens in Wijk aan Zee. D66 heeft samen met een aantal andere partijen in een voorstel duidelijk bevestigd, hoe ze willen dat het college snel tot maatregelen komt om de grafietregens te stoppen.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 juni 2019
Duurzaam doorpakken in Noord-Holland

Duurzaam doorpakken in Noord-Holland

Op 12 juni hebben formateur Laura Bromet en de onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA Noord-Holland het provinciaal coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken”coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken” ondertekend en aangeboden aan de commissaris van de Koning Arthur van Dijk. Het akkoord geeft alleen nieuw beleid aan. Beleid van niet genoemde onderwerpen wordt voorgezet. Dit akkoord…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 juni 2019 maandag 3 juni 2019 zaterdag 1 juni 2019
BLOG Ik ben Statenlid

BLOG Ik ben Statenlid

20 maart 2019 in de Johan Remkes Zaal in het Provinciehuis te Haarlem: Het is de tweede keer dat ik zelf op de lijst sta en met een groep D66ers op een uitslagenavond sta. Hier heb ik al van gedroomd sinds ik op de middelbare school zat. Ik keek dit soort avonden op televisie en wist…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 mei 2019
De nieuwe fractie wordt ingewerkt

De nieuwe fractie wordt ingewerkt

De nieuwe fractieleden Marcel Steeman, Emre Kanik en Arja Kapitein nemen deel aan het inwerkprogramma, dat door de Statengriffie georganiseerd wordt. Iedere maandag zijn er bijeenkomsten over verschillende onderwerpen. Het inwerkprogramma omvat kennis maken met de organisatie, elkaar, gelieerde organisaties (zoals Randstedelijke Rekenkamer) en onderwerpen als integriteit, Omgevingswet, samenwerkingsverbanden (zoals IPO en MRA), politiek…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 13 mei 2019 zaterdag 11 mei 2019 donderdag 18 april 2019 maandag 15 april 2019 maandag 8 april 2019
Glastuinbouw Grootslag haalt 40% energiebehoefte uit aardwarmte

Glastuinbouw Grootslag haalt 40% energiebehoefte uit aardwarmte

Ondernemers, omwonenden en overheden hebben goed samengewerkt om in de gemeente Medemblik een geothermie-centrale te realiseren ten behoeve van schone aardwarmte voor de glastuinbouw in het Grootslag. Hiermee zetten zij een grote stap in de omschakeling van fossiele naar duurzame energie. De geothermie-centrale van ECW netwerk haalt warm water van ca. 80…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 april 2019
Duiding van de verkiezingsuitslag

Duiding van de verkiezingsuitslag

Op de installatievergadering van provinciale staten op 28 maart 2019 heeft fractievoorzitter Ilse Zaal namens D66 Noord-Holland duiding gegeven aan de verkiezingsuitslag. D66 feliciteert de twee grote winnaars Forum voor Democratie en GroenLinks en de nieuwkomer DENK. Zaal moet constateren dat de vorige coalitie de meerderheid heeft verloren in Noord-Holland, maar ziet met zes zetels…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 27 maart 2019 maandag 25 maart 2019 zaterdag 16 maart 2019
Meer maatwerk mogelijk voor zonneparken in landelijk gebied

Meer maatwerk mogelijk voor zonneparken in landelijk gebied

De provincie Noord-Holland heeft de regels voor het opstellen voor zonne-energie in landelijk gebied aangepast. Hiermee wordt meer maatwerk mogelijk. Het in 2016 opgestelde beleid over zonneparken is geëvalueerd en een herijking bleek noodzakelijk. Niet alle initiatieven van inwoners en ontwikkelaars konden gehonoreerd worden omdat algemene regels dit verhinderden. “Dat is zonde,”…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 maart 2019
Meer ruimte en bescherming voor grutto en kievit

Meer ruimte en bescherming voor grutto en kievit

Op 4 maart 2019 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland besloten om een actieplan weidevogels te gaan opstellen. De provincie heeft al een aparte subsidieregeling voor weidevogelbeheer, doet actief aan soortenbescherming en heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in betere omstandigheden voor weidevogels. Claudia Weemhoff, woordvoerder landbouw van D66 Noord-Holland: “Ondanks het enthousiaste weidevogelbeleid blijkt de teruggang…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 14 maart 2019
Luister naar de podcast “Appèl”

Luister naar de podcast “Appèl”

De Mr. Hans van Mierlo Stichting heeft haar eigen podcast met de naam "Appèl". Hierin luistert u naar verdieping bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed, met interessante gasten, goede analyses en zorgvuldige redeneringen. De podcast is beschikbaar op meerdere platforms. Nu beschikbaar zijn een aflevering…

Bekijk nieuwsbericht