Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 oktober 2017 dinsdag 3 oktober 2017
Duurzaamheidsagenda vanuit leden gepresenteerd op ARV

Duurzaamheidsagenda vanuit leden gepresenteerd op ARV

Op zaterdag 30 september j.l. werd de algemene regiovergadering (ARV) van D66 Noord-Holland gehouden in Hoorn. Na een cultuur-historisch welkomstwoord door de fractievoorzitter van D66 Hoorn Arwin Rood is de agenda nauwkeurig doorlopen onder leiding van voorzitter Jeroen van Spijk. Er zijn twee nieuwe leden aan het regiobestuur toegevoegd: raadslid van D66 Hoorn Arthur Helling…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 2 oktober 2017
Op zoek naar remedie voor de groene longen van de Randstad

Op zoek naar remedie voor de groene longen van de Randstad

Het Groene Hart is het ademhalingsorgaan van de Randstad. Maar, de longen zijn ziek: In plaats van CO2 op te nemen, wordt er te veel CO2 uitgestoten. Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 2 oktober het Perspectief Groene Hart besproken en vastgesteld. Ook de provinciebesturen van Zuid-Holland en Utrecht zullen dit binnenkort doen. Het Perspectief…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 1 oktober 2017
Ruimte voor zon in de Groene Hoek Amélie Strens bij zonnepark de Groene Hoek

Ruimte voor zon in de Groene Hoek

In de gemeente Haarlemmermeer verrijst zonnepark ‘Groene Hoek’. Dit park is 50 hectare groot en kan zo’n 9.000 huishoudens van groene stroom gaan voorzien. De komst van het park is mede mogelijk door de nieuwe ruimtelijke spelregels voor zon, die vorig jaar zijn vastgesteld door Provinciale Staten. Er zijn in Noord-Holland al volop mogelijkheden voor…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 21 september 2017
Opinie Hein Struben: Noodplan woningbouw maakt meer kapot dan je lief is

Opinie Hein Struben: Noodplan woningbouw maakt meer kapot dan je lief is

Door te investeren in binnenstedelijk bouwen kan in een groot gedeelte van de woningvraag voorzien worden, stelt woordvoerder Wonen Hein Struben in een opiniestuk dat op 7 september in het Financieele Dagblad werd gepubliceerd. Projectontwikkelaars zien in de schaarste op de woningmarkt hun kans en willen dat het Rijk krachtig ingrijpt, de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 september 2017 zondag 17 september 2017 dinsdag 11 juli 2017
Vergoeding mogelijk maken voor preventie van faunaschade

Vergoeding mogelijk maken voor preventie van faunaschade

Ieder jaar wordt er door de Provincie Noord-Holland zgn. faunaschade uitgekeerd. Boeren worden financieel gecompenseerd voor schade aan hun oogst aangericht door wild. Dit zijn vaak ganzen, maar ook andere vogels en zoogdieren. Dit bedrag loopt ieder jaar op, mede omdat het beheer van wildpopulaties (de gereguleerde jacht) niet goed tot uitvoering komt na invoering…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 10 juli 2017
Provincie investeert in Smart Mobility voor automobilist, fietser, OV en transportsector

Provincie investeert in Smart Mobility voor automobilist, fietser, OV en transportsector

De Provincie Noord-Holland gaat flink investeren in Smart Mobility. In de Kaderbrief 2018-2021 die op 10 juli is vastgesteld, is daarvoor in 2018 en 2019 11 miljoen euro voorzien. “Voor D66 is het belangrijk dat Smart Mobility echt multi-modaal aangepakt wordt; dus niet alleen voor de automobilist, maar ook voor de fietser,…

Bekijk nieuwsbericht
Aan de slag met ambitieus ontwikkelingsperspectief circulaire economie

Aan de slag met ambitieus ontwikkelingsperspectief circulaire economie

D66 is trots op de voorgezette inzet van de provincie Noord-Holland met het ontwikkelingsperspectief circulaire economie, waarmee Provinciale Staten op 10 juli mee in heeft gestemd. Woordvoerder Suzanne Klaassen: “We zijn blij met de focus op concrete productiereststromen zoals biomassa, voedsel, mineralen uit de bouwsector en plastic verpakkingsmateriaal. D66 daagt het college graag…

Bekijk nieuwsbericht
Overeenstemming over verkoop Crailo opsteker voor de regio

Overeenstemming over verkoop Crailo opsteker voor de regio

D66 heeft verheugd kennis genomen van het bericht dat de Provincie Noord-Holland en de colleges van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden voor de overname van het Crailo-terrein. De gemeenten willen op het voormalig militair terrein een duurzame, energieneutrale, gasloze en groene woonwijk  gaan realiseren,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 30 juni 2017 maandag 12 juni 2017 maandag 29 mei 2017
D66: College, neem initiatief in transitie van de Hemwegcentrale Hemwegcentrale

D66: College, neem initiatief in transitie van de Hemwegcentrale

D66 heeft Gedeputeerde Staten gevraagd het initiatief te nemen om de transitie van de Hemwegcentrale te agenderen binnen het bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG). Nuon heeft recentelijk aangegeven bereid te zijn de centrale vanaf 2020 te willen sluiten. D66 kijkt graag vooruit naar een toekomstige rol van het terrein van de centrale in de transitie van de…

Bekijk nieuwsbericht
Duurzaam OV is win-win (testpagina)

Duurzaam OV is win-win (testpagina)

Alleen met goede mobiliteit en bereikbaarheid bieden we onze inwoners alle mogelijkheden om te kunnen werken, leren, voorzieningen bereiken en te kunnen ontspannen. Alleen zo kunnen we mee blijven dingen met concurrerende Europese steden en werkgelegenheid aantrekken. De zorg voor openbaar vervoer, provinciale wegen, vaarwegen en fietspaden is een kerntaak van de provincie. D66 zet…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 28 mei 2017 dinsdag 23 mei 2017
Het is maar 10 minuten fietsen

Het is maar 10 minuten fietsen

D66 gedeputeerde Joke Geldhof schrijf in haar nieuwe weblog over ‘fiets-isochronen’. Een isochroon geeft weer hoe ver je kunt komen binnen een bepaalde tijd. Met deze isochronen wordt duidelijk welke verbeteringen nodig zijn om gebieden ruimtelijk gezien beter aan te laten sluiten op (bijvoorbeeld) een treinstation. Lees haar weblog over dit onderwerp op de website…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 mei 2017
Symposium resulteert in enthousiasme voor meer fietsbeleid

Symposium resulteert in enthousiasme voor meer fietsbeleid

Op 19 mei organiseerden D66, PvdA en GroenLinks een symposium over provinciaal fietsbeleid. Sprekers uit het veld en van andere provincies deelden hun kennis en ervaring. Het was een inspirerende vrijdagmiddag met raadsleden, statenleden, ambtenaren en experts. Andries Tijssens, Statenlid voor D66 Noord-Holland, was blij met de goede opkomst en levendige discussie.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 mei 2017 donderdag 11 mei 2017
D66 stelt vragen over ontwikkeling Haarlemmermeer-west en Park21

D66 stelt vragen over ontwikkeling Haarlemmermeer-west en Park21

Woordvoerder Wonen Hein Struben heeft namens de Statenfractie van D66 schriftelijke vragen gesteld over de stand van zaken van de ontwikkeling van Haarlemmermeer-west en Park21. D66 wil weten wat de voortgang is van de projecten, de plannen voor de woningbouw en de samenwerking met buurgemeenten over de ‘Dubbeldorpen’. D66 wil daarnaast weten of de druk op de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 9 mei 2017 vrijdag 28 april 2017 vrijdag 21 april 2017
D66 stelt vragen over veiligheidssituatie omgeving Schiphol

D66 stelt vragen over veiligheidssituatie omgeving Schiphol

Woordvoerder Wonen, Milieu en Luchtvaart Hein Struben heeft namens D66 schriftelijke vragen gesteld over de veiligheidssituatie rond de luchthaven Schiphol. Aanleiding hiervoor is een artikel in de Telegraaf. Daarin werd ingegaan op een recent rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over gevaren van het snelgroeiende luchtverkeer met grotere vliegtuigen in dichtbevolkt gebied. Discussie…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 april 2017
Zelfbouw loopt goed in Noord-Holland

Zelfbouw loopt goed in Noord-Holland

Sinds 2010 stimuleert de Provincie Noord-Holland zelfbouwprojecten gericht. Onlangs is door een externe partij bekeken of dit oplevert wat we willen bereiken. En dat is zo, aldus een persbericht van de Provincie: Het zelfbouwbeleid van de provincie Noord-Holland stimuleert potentiële zelfbouw en neemt belemmeringen daarvoor weg. Dat blijkt uit onderzoek naar het zelfbouwbeleid. De provincie gaat…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 15 april 2017 donderdag 13 april 2017
Industrie Noord-Holland ziet volop kansen voor energiebesparing

Industrie Noord-Holland ziet volop kansen voor energiebesparing

Op 12 april kwamen in het Muziekgebouw Aan ’t IJ in Amsterdam vertegenwoordigers van industrie, vertegenwoordigers van Omgevingsdiensten en Statenleden samen voor een strategische sessie met als thema ‘Kansen voor energiebesparing in de industrie’. Aanleiding voor deze sessie was de nulmeting energiebesparing die ECN in opdracht van de provincie Noord-Holland heeft opgesteld. Deze meting kwam…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 11 april 2017
Bij HOV in ’t Gooi project ook investeringen in groen

Bij HOV in ’t Gooi project ook investeringen in groen

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben maandag 10 april in grote meerderheid ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst voor het project Voltooiing Groene Schakel. Alleen PVV stemde tegen. De overeenkomst voorziet in afspraken tussen de Provincie, Hilversum, Laren en het Goois Natuurreservaat over de natuurverbinding de Groene Schakel. Hiermee wordt een bijdrage gerealiseerd aan ecologie en recreatie.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 10 april 2017 donderdag 23 maart 2017
Provincie Noord-Holland in gesprek met Eerste Kamer over Omgevingswet

Provincie Noord-Holland in gesprek met Eerste Kamer over Omgevingswet

Op 22 maart bezocht een delegatie van de Provinciale en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht de Eerste Kamer. De provincies gingen daar met leden van de Eerste Kamer in gesprek over onder andere de Omgevingswet. Woordvoerder Ruimte Amélie Strens hield hierover samen met Erna Hotkamp (Statenlid voor GroenLinks in Utrecht) een inleiding. D66…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 21 maart 2017
De schop kan zó de grond in, en toch wordt niet overal gebouwd

De schop kan zó de grond in, en toch wordt niet overal gebouwd

Joke Geldhof, D66 gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Wonen, vraagt het zich oprecht af. Landelijke en provinciale onderzoeken concluderen dat er wel voldoende bouwlocaties zijn. De gedeputeerde van Noord-Holland gaat kritischer kijken naar gemeenten die wellicht bestemmingsplannen moeten aanpassen, om bouwers ruimte voor woningbouw te geven. De ambitie is om te snel nieuwe woningen te realiseren…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 16 maart 2017
D66 zorgt voor overal elektrisch rijden en opladen in Noord-Holland

D66 zorgt voor overal elektrisch rijden en opladen in Noord-Holland

De Provincie Noord-Holland gaat het tankstationbeleid beter afstemmen op elektrisch rijden. De Provincie geeft hiermee een extra impuls aan duurzame mobiliteit. Aanleiding hiervoor is het D66-initiatiefvoorstel Modernisering Tankstationbeleid dat op 3 oktober 2016 door Provinciale Staten werd aangenomen. Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit voor D66 Noord-Holland: “Wij zijn trots dat Noord-Holland hiermee de eerste provincie wordt…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 maart 2017 dinsdag 14 maart 2017
Prestatiegerichte financiering voor omgevingsdienst goede zaak

Prestatiegerichte financiering voor omgevingsdienst goede zaak

Door het invoeren van prestatiegerichte financiering is de begroting van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aanzienlijk gewijzigd – en dat pakt voor de Provincie ongunstig uit. “D66 is  voorstander van deze meer transparante vorm van financieren,” stelt Statenlid Hein Struben, “maar Provinciale Staten hebben wel duidelijke middelen nodig om haar controlerende taak op de kosten uit te…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 maart 2017
D66 en CDA stellen vragen over provinciaal natuurbeleid

D66 en CDA stellen vragen over provinciaal natuurbeleid

D66 en CDA hebben schriftelijke vragen gesteld over het provinciaal natuurbeleid en agrarisch natuurbeheer. Aanleiding hiervoor is de informatie die tijdens vele werkbezoeken is verkregen en de evaluatie van het natuurbeleid door het Planbureau voor de Leefomgeving. Hieruit blijkt dat er nog onvoldoende ruimte wordt geboden aan initiatieven vanuit de maatschappij. Daarnaast zijn agrarische natuurbeheerders ongerust over duurzaam…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 1 maart 2017 woensdag 15 februari 2017 zaterdag 11 februari 2017
D66 brengt Valentijn naar vrijwilligers

D66 brengt Valentijn naar vrijwilligers

Rond Valentijnsdag 14 februari zet D66  vrijwilligers in het zonnetje. D66’ers bieden taarten aan als teken van waardering.  Vrijwilligers zetten zich vaak belangeloos – maar niet vrijblijvend – in voor essentiële dingen in onze maatschappij. Jaarlijks besteed D66 daar aandacht aan. Dit jaar al weer voor de 26e keer. Repair Café’s Duurzaamheid en klimaatverandering zijn…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 7 februari 2017
Noord-Holland samen met de Randstad-provincies Europa in

Noord-Holland samen met de Randstad-provincies Europa in

De Provincie Noord-Holland heeft op 6 februari haar Europese speerpunten voor het behartigen van haar belangen in Brussel vastgesteld. De focus ligt op regionale economie, water, cohesie & investeringsbeleid, smart mobility en digitale infrastructuur. De Randstad-provincies hechten aan een sterkere Europese Unie. “Samenwerken in Randstad-verband is voor D66 essentieel en deze moet gericht…

Bekijk nieuwsbericht
D66 zorgt voor modernisering provinciaal referendum

D66 zorgt voor modernisering provinciaal referendum

Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten de opdracht gegeven om voor eind 2017 een uitgewerkte provinciale referendumverordening op te leveren. “De huidige provinciale referendumverordening voldoet niet meer aan de eisen van de tijd”, aldus Tom Buijtendorp, die zich vanuit zijn portefeuille bezighoudt met onder meer bestuurlijke vernieuwing. Buijtendorp was lid van de provinciale referendumwerkgroep, die uit…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 februari 2017 zaterdag 21 januari 2017
Impressie van D66 Duurzaamheidscongres januari 2017

Impressie van D66 Duurzaamheidscongres januari 2017

Het Regiobestuur van D66 Noord-Holland heeft samen met de lokale afdeling Zaanstad-Wormerland het tweede Regiocongres van D66 in Noord-Holland georganiseerd. Meer dan 100 mensen kwamen naar de Stoomhal in Wormer in januari. Daar hebben ze zich plenair laten informeren en motiveren, en daarna in workshops actiepunten gegenereerd voor de politiek. Duurzaamheidscongres Het D66…

Bekijk nieuwsbericht
D66 aanschouwt de alternatieven voor verbinding A8-A9

D66 aanschouwt de alternatieven voor verbinding A8-A9

Tweede Kamerlid Salima Belhaj en Statenlid Andries Tijssens bezochten op  20 januari de Zaanstreek. Samen met vertegenwoordigers van D66 Zaanstreek, Beverwijk, Uitgeest en Heemskerk bezochten zij de locaties van de drie alternatieven voor een (ver)nieuw(d)e weg tussen A8 en A9. Ook ontmoetten zij daar inwoners die zich daar zorgen over maken. De keuze van een bepaald…

Bekijk nieuwsbericht