Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 september 2018
Groen licht voor Pallas

Groen licht voor Pallas

De provincie Noord-Holland maakt ook het laatste deel van een lening van in totaal 40 miljoen euro over voor de aanbouw van de nieuwe Pallas-reactor in Petten. De lening kwam ter sprake in de vergadering van de Statencommissie Economie, Energie en Bestuur op 17 september, waarin een meerderheid instemde met het overmaken van de 17,5…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 september 2018 dinsdag 4 september 2018 zondag 2 september 2018 donderdag 19 juli 2018
Actie nodig tegen verdroging

Actie nodig tegen verdroging

Het is droog in Nederland. Dit heeft grote gevolgen voor de natuurgebieden. Bijzondere planten en diersoorten worden hierdoor bedreigd. Dieren als vissen en kikkers lijden onder de droogte. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater gaat achteruit. En er is meer brandgevaar. “Verdroging van gebieden is niet alleen afhankelijk van neerslag, maar…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 juli 2018
Financiën op orde in Noord-Holland

Financiën op orde in Noord-Holland

Statenlid Zafer Yurdakul heeft in Provinciale Staten op 9 juli 2018 geconstateerd dat de Provincie Noord-Holland prudent om gaat met het geld en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan. In tijden van economische recessie waren er veel meevallers in de infrastructurele projecten. Deze grote meevallers zijn er momenteel niet meer, maar wel  enkele grote tegenvallers…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 25 juni 2018 donderdag 14 juni 2018
Democratie in de kern

Democratie in de kern

Op dinsdag 13 juni organiseerde de provincie Noord-Holland op initiatief van de D66 fractie een symposium over mogelijkheden de democratie op het lokale niveau van kernen te versterken: Democratie in de kern. Het vooral door raadsleden en bestuurders van gemeenten goede bezochte symposium, geleid door gedeputeerde Van der Hoek, paste in de rol van de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 11 juni 2018
Noord-Holland wil in Schagen openbaar vervoer combineren met doelgroepenvervoer

Noord-Holland wil in Schagen openbaar vervoer combineren met doelgroepenvervoer

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van maandag 11 juni 2018 is het initiatiefvoorstel ‘Pilot naar combinatie openbaar vervoer met doelgroepenvervoer in Schagen’ van PvdA, CDA en D66 met algemene stemmen aangenomen. “Nu dit voorstel is aangenomen, kunnen we starten met een onderzoek naar een pilot om het vervoerssysteem te verbeteren. Dit willen we doen door verschillende…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 juni 2018 donderdag 31 mei 2018
Kandidaat lijsttrekker PS2019

Kandidaat lijsttrekker PS2019

Tot 25 mei hadden leden de gelegenheid zich aan te melden voor het lijsttrekkerschap van D66 Noord-Holland voor de Provinciale Verkiezingen in 2019. Voor het lijsttrekkerschap heeft zich één kandidaat gemeld, namelijk Ilse Zaal. Van 8 tot 22 juni kunnen leden stemmen op de kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Op de ARV van 9 juni heeft Ilse…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 28 mei 2018
Duurzaam OV is win-win

Duurzaam OV is win-win

Alleen met goede mobiliteit en bereikbaarheid bieden we onze inwoners alle mogelijkheden om te kunnen werken, leren, voorzieningen bereiken en te kunnen ontspannen. Alleen zo kunnen we mee blijven dingen met concurrerende Europese steden en werkgelegenheid aantrekken. De zorg voor openbaar vervoer, provinciale wegen, vaarwegen en fietspaden is een kerntaak van de provincie. D66 zet…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 12 mei 2018 dinsdag 24 april 2018
Duidelijkheid over wat we mooi vinden

Duidelijkheid over wat we mooi vinden

De Provincie Noord-Holland maakt met een geactualiseerde Leidraad Landschap & Cultuurhistorie duidelijk aan plannenmakers waar nieuwe plannen aan moeten voldoen. Amelie Strens, woordvoerder ruimte van D66 Noord-Holland, is blij met dit toetsingsinstrument dat ruimtelijke kwaliteit en openheid van ons mooie Noord-Hollandse landschap waarborgt. “Hiermee zorgen we ervoor dat ontwikkelingen passen in het gebied en rekening…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 april 2018
Provinciaal referendum in Noord-Holland nu echt mogelijk

Provinciaal referendum in Noord-Holland nu echt mogelijk

In de Provincie Noord-Holland is het nu beter mogelijk om een raadgevend referendum te houden. Drie jaar heeft werkgroep met bijna alle partijen eraan gewerkt om de regeling te verbeteren. Er is zo draagvlak ontwikkeld voor de mogelijkheid om de Noord-Hollandse burger achteraf over een genomen besluit van het provinciaal bestuur een referendum te laten aanvragen. “Het…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 april 2018 donderdag 12 april 2018
Waar wekken we schone energie op in ons mooie landschap?

Waar wekken we schone energie op in ons mooie landschap?

De omgevingswet treedt over een aantal jaar in werking. Daarom stelt Provincie Noord-Holland in vier fases, samen met stakeholders en inwoners, de omgevingsvisie NH2050 op. In de ontwerp omgevingsvisie onderscheiden we, vooralsnog, vijf bewegingen. Een daarvan is ‘nieuwe energie’. In 2050 willen we klimaatneutraal zijn. Maar waar willen we ruimte geven aan het opwekken…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 maart 2018
Aankondiging openstelling kandidaatstelling lijsttrekker PS2019

Aankondiging openstelling kandidaatstelling lijsttrekker PS2019

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 wordt binnenkort opengesteld. De regionale verkiezingscommissie (RVC)verzorgt de interne verkiezing van de lijsttrekker. Op 27 januari 2018 heeft de ledenvergadering (ARV) besloten om zelfstandig mee te doen aan de verkiezingen en een profiel voor de kandidaten vastgesteld.…

Bekijk nieuwsbericht
Noord-Holland sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie

Noord-Holland sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie

Op initiatief van de Statenfracties van GroenLinks, PvdA, CDA en D66 sluit de provincie Noord-Holland zich ook aan bij de Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie is een Belgisch-Nederlands initiatief dat de overheden van beide landen oproept het zwerfafvalprobleem serieus aan te pakken. Inmiddels hebben honderden gemeenten, de provincies Brabant, Groningen en Limburg, verschillende Waterschappen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 27 maart 2018
Toekomstperspectief Kust 2040 goede balans tussen rust en reuring 

Toekomstperspectief Kust 2040 goede balans tussen rust en reuring 

Provinciale Staten Noord-Holland hebben op 26 maart 2018 ingestemd met het Toekomstperspectief Kust. Dit stuk beschrijft de landschappelijke en economische waarden van de gehele kuststrook en de geldende (wettelijke) kaders, trends en ontwikkelingen en perspectieven tot 2040. Het Toekomstperspectief is tot stand gekomen in co-creatie met 27 partners, waaronder gemeenten, natuurorganisaties, waterbeheerders en de recreatiesector.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 26 maart 2018
Op naar een slagkrachtiger en professioneler Waddenfonds

Op naar een slagkrachtiger en professioneler Waddenfonds

Op 26 maart bespraken Provinciale Staten het rapport van de Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamer over het Waddenfonds. Het rapport doet een aantal aanbevelingen om de uitvoeringspraktijk van het fonds te verbeteren te professionaliseren, door onder andere de besluitvorming onafhankelijk te maken en te zorgen voor een evaluatiesysteem dat inzicht geeft aan de effectiviteit van de…

Bekijk nieuwsbericht
Noord-Holland legt de lat hoger

Noord-Holland legt de lat hoger

Een investering van €69 miljoen voor projecten die in 2018 nog starten. Dat is het resultaat van een gezamenlijk voorstel van de Statenfracties van VVD, D66, PvdA en CDA. De eerste stappen voor deze grote investering zijn in 2017 gezet. Nadat de coalitiepartners begin 2015 de handen ineen sloegen met het coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 15 maart 2018 donderdag 8 maart 2018 woensdag 21 februari 2018 woensdag 14 februari 2018
D66 Valentijn voor vrijwilligers

D66 Valentijn voor vrijwilligers

Jaarlijks zet D66 – voor het 27e jaar op rij – vrijwilligers in het zonnetje op Valentijnsdag. D66 deelt dit jaar in Noord-Holland onder meer in Zaandam, Diemen, Den Helder, Huizen, Langedijk, Halfweg, Bloemendaal, Castricum, Haarlemmermeer, Heemstede taarten uit om vrijwilligers een hart onder de riem te steken. “Vrijwilligers maken veel mogelijk in de samenleving…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 13 februari 2018
Financiële ondersteuning voor innovatieve MKB-ondernemingen

Financiële ondersteuning voor innovatieve MKB-ondernemingen

Provinciale Staten hebben op 12 februari 2018 ingestemd met de oprichting van een innovatiefonds voor innovatie ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). De doelstelling van het fonds is het verminderen van het financieringstekort voor Noord-Hollandse bedrijven bij projecten in vroege innovatiefases. Door het verstrekken van leningen aan innovatieve bedrijven kunnen deze bedrijven de slag…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 februari 2018
Provincie gaat investeren in versnelling woningbouw

Provincie gaat investeren in versnelling woningbouw

Provinciale Staten hebben op 12 februari 2018 unaniem ingestemd met maatregelen om de woningbouwproductie in Noord-Holland te versnellen. Hiermee wordt een bedrag van ruim 7 miljoen euro beschikbaar gesteld om onder meer de knelpunten bij woningbouwplannen te onderzoeken, de capaciteitsproblemen bij gemeenten weg te nemen en het uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen te verbreden. Gedeputeerde Wonen…

Bekijk nieuwsbericht
Alle huizen in Noord-Holland moeten duurzamer. De Provincie helpt.

Alle huizen in Noord-Holland moeten duurzamer. De Provincie helpt.

Op 12 februari 2018 hebben Provinciale Staten besloten om een ambitieus programma te gaan uitvoeren om de bestaande woningvoorraad in Noord-Holland te verduurzamen. Hiervoor wordt ruim 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Zowel de Provincie zelf, het Rijk en de Europese Unie hebben de ambitie om in 2050 de energievoorziening volledig te hebben…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 januari 2018
D66 stelt vragen over afspraken gebruik Naardertrekvaart

D66 stelt vragen over afspraken gebruik Naardertrekvaart

D66 wil graag inzicht verkrijgen in de motivatie voor het openbreken van de overeenkomst voor het gebruik van de Naardertrekvaart. Deze afspraken waren onderdeel van het plan  “Naarden buiten de Vesting”. De wijzigingen hebben met name voor de roeivereniging grote consequenties. Daarom gaat Claudia Weemhoff, Statenlid voor D66 hier in de commissie Natuur, Landschap, Milieu…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 22 december 2017 maandag 18 december 2017
Provinciale samenwerking wordt geïntensiveerd met meer budget

Provinciale samenwerking wordt geïntensiveerd met meer budget

Het Interprovinciaal Overleg, vrijwel altijd afgekort als IPO, is een samenwerkingsverband van alle Nederlandse Provincies. De samenwerking is de afgelopen jaren actiever geworden. Het IPO vormt steeds meer een forum voor kennisuitwisseling tussen de verschillende provincies. Zo wordt er nu intensief samengewerkt voor de uitvoering van de Omgevingswet. De samenwerking stelt provincies in staat samen…

Bekijk nieuwsbericht
Op koers naar een duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar Noord-Holland!

Op koers naar een duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar Noord-Holland!

Op 18 december 2017 hebben Provinciale Staten de “Koers naar de Omgevingsvisie NH2050” vastgesteld. “Dit is voor D66 een mooie mijlpaal!” stelt Amélie Strens, Statenlid voor D66 Noord-Holland: “hiermee geven we het startsein voor de volgende besluitvormingsronde naar een provinciale Omgevingsvisie voor Noord-Holland. Zo ver vooruit kijken en het eens zijn over de doelen is…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 4 december 2017 donderdag 16 november 2017 dinsdag 14 november 2017 maandag 13 november 2017
Verkenningsjaar voor betere samenwerking in natuur & landbouw

Verkenningsjaar voor betere samenwerking in natuur & landbouw

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 13 november 2017 het jaarlijkse Natuurbeheerplan 2018 vastgesteld. Om meer vooruitgang op biodiversiteit te gaan boeken is een voorstel aangenomen om in een verkenningsjaar met alle partijen te overleggen hoe natuurorganisaties & agrariërs samen op dat gebied meer kunnen bereiken. Voor D66 ligt de nadruk op de provinciale…

Bekijk nieuwsbericht
D66-geluid stevig verankerd in koersdocument Omgevingsvisie

D66-geluid stevig verankerd in koersdocument Omgevingsvisie

Op maandag 13 november kwamen Provinciale Staten (PS) bijeen om de reactie van het college op visies en ingediende moties voor de concept Omgevingsvisie te bespreken. D66 had tijdens de eerste termijn op 9 oktober moties ingediend die passen bij drie hoofdambities: een duurzaam Noord-Holland, een aantrekkelijk Noord-Holland en een bereikbaar Noord-Holland. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 7 november 2017
Naar een integraal afwegingskader voor duurzame mobiliteit

Naar een integraal afwegingskader voor duurzame mobiliteit

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 6 november 2017 het provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur (PMI) vastgesteld.  Het PMI geeft naast een meerjarenplanning de onderbouwing voor de investeringen, een regionale blik en status-informatie over de projecten. Hiermee hebben Provinciale Staten grip op de omvangrijke investeringsagenda voor mobiliteit.  Ook een PMO is vastgesteld met een financiële meerjarenplanning voor…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 november 2017
Meer lef in Noord-Holland

Meer lef in Noord-Holland

Op 9 november 2017 kwamen Provinciale Staten bijeen in Haarlem om de begroting 2018 te bespreken. D66-fractievoorzitter Ilse Zaal concludeert in haar algemene beschouwingen dat het goed gaat met Noord-Holland: de provincie is een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te recreëren. Ook de uitvoering van het coalitieakkoord ligt op koers. Ondanks dat…

Bekijk nieuwsbericht
D66: breng ‘groene longen’ van Amsterdam in kaart

D66: breng ‘groene longen’ van Amsterdam in kaart

Tijdens de bespreking van de begroting 2018 heeft D66 aandacht gevraagd voor een vijftigtal eeuwenoude buitenplaatsen aan weerszijden van Amsterdam. Deze ‘groene longen’, een door water gebonden cultuurhistorische eenheid in het Noord-Hollandse landschap, ontstonden in de Gouden Eeuw als verbinding tussen de stad en groene omgeving.Fractievoorzitter Ilse Zaal over het belang van het in kaart brengen van de buitenplaatsen: “Dit gemeentegrens overstijgend stuk erfgroen…

Bekijk nieuwsbericht