Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 november 2015
Windparken in Noordzeekanaalgebied en Westpoort kansrijk

Windparken in Noordzeekanaalgebied en Westpoort kansrijk

Goed nieuws voor initiatiefnemers die willen investeren in windenergie in het Noordzeekanaalgebied en Westpoort. Woensdag verscheen een rapport van de provincie Noord-Holland waarin verschillende locaties zijn getoetst op de provinciale regels. ‘Heel mooi dat de kansen voor windenergie in het Noordzeekanaalgebied en Westpoort alsmaar groter worden’, aldus Suzanne Klaassen, woordvoerder energie van D66 Noord-Holland. …

Bekijk nieuwsbericht
OV-fietsvoorzieningen bij bushaltes

OV-fietsvoorzieningen bij bushaltes

D66 Noord-Holland wil OV-fiets nu ook bij belangrijke bushaltes en busstations beschikbaar maken in Noord-Holland. “Het gebruik van de OV-fiets bij treinstations is een groot succes en neemt toe” aldus Andries Tijssens, Statenlid van D66 Noord-Holland, “Maar als je met de bus reist is die vorm van natransport helaas nog niet beschikbaar. Dat kan beter.”…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 oktober 2015 woensdag 30 september 2015 maandag 28 september 2015
Open landschap blijvend beschermd

Open landschap blijvend beschermd

De structuurvisie en de daarbij behorende ruimtelijke verordening zijn aangepast aan het huidige ruimtelijk beleid van de Provincie. Dit maakt het voor gemeenten, bedrijven en inwoners de complete bron van informatie. De nieuwe versie die op 28 september in Provinciale Staten behandeld werd was dus “beleidsarm”, maar leverde toch de nodige discussie op. “Voor D66…

Bekijk nieuwsbericht
Eerst plannen, dan geld

Eerst plannen, dan geld

In de zomernota van de Provincie Noord-Holland zijn de keuzes gemaakt die voortkomen uit het coalitieakkoord van VVD, D66, PvdA en CDA dat voor de zomer afgesloten wordt. Dat heeft het college vlot gerealiseerd. Er zijn nieuwe reserves ingesteld voor nieuw beleid, waarvoor de plannen op een later moment nog vastgesteld moeten gaan worden door…

Bekijk nieuwsbericht
Wie beslist nu over openbaarheid van wegen? Waterschap of Provincie?

Wie beslist nu over openbaarheid van wegen? Waterschap of Provincie?

Na drie jaar praktijkervaring met de wegenverordening Noord-Holland 2012 hebben Provinciale Staten een verbeterde versie vastgesteld op 28 september. D66 constateert dat deze echter nog steeds geen duidelijkheid geeft over verdeling van verantwoordelijkheid tussen waterschappen en provincie en heeft daar vragen over gesteld. De wegenverordening is een helder document en nu op…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 september 2015
Urgentie voor zero-emissie in het openbaar vervoer

Urgentie voor zero-emissie in het openbaar vervoer

Op 16 september kwamen meer dan 70 mensen naar Haarlem voor een avondsymposium over emissievrij busvervoer in Noord-Holland, georganiseerd door D66 Noord-Holland. Politiek, wetenschap, belangenorganisaties en marktpartijen verdiepten zich in de uitdagingen om te komen tot emissievrij busvervoer. Door bemiddeling van Jack van de Nes van Waterstofland konden deelnemers met de Belgische waterstofbus van De Lijn…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 september 2015
Monumenten! Geniet ervan!

Monumenten! Geniet ervan!

Op 12 en 13 september zijn op Open Monumentendagen. Ook het provinciehuis van Noord-Holland, Paviljoen Welgelegen aan de Dreef in Haarlem, is dan open voor publiek. Kom en geniet! Voor D66 Noord-Holland zijn monumenten en ander cultureel- en cultuurgroen erfgoed belangrijk. Ze voegen waarde toe aan de leefbaarheid en identiteit van Noord-Holland…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 september 2015
IN MEMORIAM Jan de Lange

IN MEMORIAM Jan de Lange

Eind augustus overleed Jan de Lange op 79-jarige leeftijd. Jan de Lange was lid van D66 vanaf 1 januari 1967. Van 1971 tot 1995 was hij lid van Provinciale Staten, waarvan van 1987 tot 1995 gedeputeerde. Als gedeputeerde was hij verantwoordelijk voor de portefeuilles bestuurlijke organisatie, gemeentefinanciën, Randstadzaken, Europese zaken, ontwikkelingssamenwerking, automatisering…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 19 augustus 2015 donderdag 6 augustus 2015
Avondsymposium zero-emissie OV in Noord-Holland op 16 september

Avondsymposium zero-emissie OV in Noord-Holland op 16 september

In 2025 produceren OV-bussen in Nederland geen CO2 meer! Bussen gaan vanaf 2025 geen luchtvervuilende of klimaat belastende emissies meer uitstoten. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, heeft in 2012 met partijen een nationale Green Deal ondertekend waarin betrokkenen de handen ineenslaan om alle OV-bussen betaalbaar op zero emissie te brengen. Daar…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 31 juli 2015
D66 wil Rijksopgave wind op land halen

D66 wil Rijksopgave wind op land halen

De Provincie Noord-Holland is hard op weg om de Rijksopgave voor 685,5 megawatt windenergie te realiseren. Een belangrijk deel wordt gerealiseerd in de Wieringermeer. De rest is gepland in zogenoemde ‘herstructureringsgebieden’, zoals bijvoorbeeld het Noordzeekanaalgebied. De windmolens die in deze herstructureringsgebieden kunnen worden geplaatst, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten zij in een lijnopstelling…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 13 juli 2015
Niet meer bouwen dan afgesproken op Bredius terrein

Niet meer bouwen dan afgesproken op Bredius terrein

D66 maakt zich zorgen over nieuwe bouwplannen op het Bredius terrein in Muiden. Er blijft minder natuur dan voorzien op het moment dat de regionale bouwafspraken over het KNSF-terrein en de Bloemendalerpolder gemaakt werden. Het Bredius terrein ligt tussen deze twee grote bouwlocaties in en langs de regionale groen-blauwe corridor. Het ontwerpbestemmingsplan Bredius van de gemeente Muiden is…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 29 juni 2015
Geen generieke verklaringen van geen bedenkingen meer a.u.b.

Geen generieke verklaringen van geen bedenkingen meer a.u.b.

Andries Tijssens zag zich voor het feit gesteld dat zijn eerste woordvoering als Statenlid ging over het geven van een verklaring van geen bedenkingen. “Een volksvertegenwoordiger die opent met: “Gaat uw gang!”, aldus Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit van D66 Noord-Holland, “De verklaring van geen bedenkingen dient, net als de aanwijzingsbevoegdheid in een bestemmingsplan om het…

Bekijk nieuwsbericht
Ook Noord-Holland is aan zet door uitspraak rechter over duurzaamheid

Ook Noord-Holland is aan zet door uitspraak rechter over duurzaamheid

Bij de behandeling van de Kadernota door Provinciale Staten op 29 juni speelde de belangrijke uitspraak van de rechtszaak van Urgenda een prominente rol. Het College gaat inzichtelijk maken wat de provincie kan doen om daar als onderdeel van de Staat een bijdrage aan te leveren. Het coalitieakkoord is heel ambitieus voor duurzaamheid en het College…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 5 juni 2015

D66 stelt schriftelijke vragen over fietsroutes Halfweg

Op 5 juni 2015 heeft de Statenfractie van D66 Noord-Holland schriftelijke vragen gesteld over actuele problematiek rond de G200 en de F200, een recreatieve fietsroute en een snelfietsverbinding tussen Amsterdam-West via Halfweg naar Haarlem. Deze oost-west routes zijn voor beide stedelijke gebieden een belangrijke verbinding én de toegang tot de recreatiegebieden. “Er is een robuust…

Bekijk nieuwsbericht
Tonen van samenhang erfgoed biedt kansen

Tonen van samenhang erfgoed biedt kansen

Historisch cultureel erfgoed voegt voor D66 waarde toe aan de leefbaarheid en identiteit van Noord-Holland. Het erfgoed weerspiegelt de regionale geschiedenis, met bruikbare inzichten voor het heden. Een aantrekkelijke presentatie biedt educatieve mogelijkheden, verhoogt het draagvlak en entreegelden dragen bij aan de financiering. Dat illustreert het Huis van Hilde in Castricum, het begin dit jaar…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 26 mei 2015
Ralph de Vries en Joke Geldhof geïnstalleerd als gedeputeerden

Ralph de Vries en Joke Geldhof geïnstalleerd als gedeputeerden

Na behandeling van het coalitieakkoord van VVD, D66, PvdA en CDA in de Provinciale Statenvergadering van 26 mei, is het nieuwe College van Gedeputeerde Staten geinstalleerd. Door D66 zijn  Joke Geldhof en Ralph de Vries voorgedragen en benoemd. “De fractie is heel blij met deze ervaren bestuurders,” aldus Ilse Zaal, fractievoorzitter voor D66 Noord-Holland,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 22 mei 2015
Twee ervaren gedeputeerden voor D66 in Noord-Holland

Twee ervaren gedeputeerden voor D66 in Noord-Holland

Na de presentatie van het coalitieakkoord van VVD, D66, PvdA en CDA afgelopen woensdag, zijn nu ook de nieuwe kandidaat-gedeputeerden bekendgemaakt. Voor D66 wordt Joke Geldhof verantwoordelijk voor de portefeuille Ruimte & Wonen en Ralph de Vries voor de portefeuille Duurzaamheid, Bestuur & Culturele Infrastructuur. “De fractie is heel blij met deze ervaren bestuurders,”…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 mei 2015
Ruimte voor groene groei

Ruimte voor groene groei

D66 heeft met VVD, PvdA en CDA een coalitieakkoord voor de provincie Noord-Holland gesloten voor de komende vier jaar. Op woensdag 20 mei hebben de partijen het akkoord gepresenteerd. “D66 heeft met 10 zetels de verkiezingswinst om kunnen zetten in een groener en liberaler akkoord”, aldus Joke Geldhof, lijsttrekker voor D66 Noord-Holland, “er komt…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 mei 2015 maandag 13 april 2015
Nieuwe Statenleden aan de slag

Nieuwe Statenleden aan de slag

De nieuwe Statenleden van D66 Noord-Holland zijn gestart met het introductieprogramma dat door de Statengriffie georganiseerd wordt. Op maandag 30 maart hebben ze met hun collega’s een bustocht gemaakt door het noordelijk deel van de provincie. Dit was tegelijkertijd een kennismaking met elkaar en met provinciale projecten in Noord-Holland. Bij de Markermeerdijk werden ze…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 26 maart 2015 woensdag 25 maart 2015 vrijdag 20 maart 2015 vrijdag 13 maart 2015
Nieuwe of andere wegen?

Nieuwe of andere wegen?

D66 wil de samenhang versterken van de infrastructuur in Noord-Holland verbeteren en kiest voor duurzame en slimmere oplossingen voor mobiliteit. Ook op het gebied van mobiliteit is innovatie het motto! Een efficiënt vervoersysteem is afgestemd op waar we wonen, werken en recreëren. D66 bepleit een omgevingsplan, waardoor de ontwikkelingen beter op elkaar…

Bekijk nieuwsbericht
Meer EU geld voor verdere Westfriese innovatie

Meer EU geld voor verdere Westfriese innovatie

D66 wil de weg naar Europees geld voor innovatie begaanbaar maken. Vrijdag bezochten Europarlementariër Gerben-Jan Gebrandy en kandidaat-Statenlid Hendrik Boland Westfriesland naar aanleiding van de noodkreet van innovatieve bedrijven. In Westfriesland zijn veel mooie bedrijven die met hun innovaties al wereldspelers zijn of kunnen worden. Met name veel start-ups en MKB bedrijven.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 maart 2015
D66 de natuur in!

D66 de natuur in!

Op dinsdag 10 maart brachten Hein Struben, Ilse Zaal en Suzanne Klaassen een bezoek aan vrijwilligers van Natuurmonumenten bij  het Zwanenwater bij Callantsoog. Een groep van 20 vrouwen en mannen was aan het werk in de Eendenkooi ’t Zand van Landschap Noord-Holland. De Statenleden spraken met de vrijwilligers en lieten zich voorlichten over de rol die zij hebben…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 maart 2015
D66 werkt aan echte stilte in stiltegebieden

D66 werkt aan echte stilte in stiltegebieden

Stilte is van groot belang voor mens en dier. Daarom zijn in Noord-Holland 39 stiltegebieden aangewezen. In deze stiltegebieden zijn bepaalde activiteiten verboden. Zo mag in een stiltegebied geen muziekinstrument worden bespeeld, geen vuurwerk worden afgestoken en geen waterscooter worden gebruikt. Voor één activiteit geldt een uitzondering: de jacht. In stiltegebieden mag gedurende het jachtseizoen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 4 maart 2015 dinsdag 3 maart 2015
Windmolens in het Noord-Hollandse landschap?

Windmolens in het Noord-Hollandse landschap?

D66 Noord-Holland staat voor duurzaamheid, innovatie en behoud van het beschermde open Noord-Hollandse landschap. Wij willen dat de provincie op termijn onafhankelijk wordt van fossiele brandstoffen, zodat ook toekomstige generaties over voldoende schone energie kunnen beschikken in een gezonde leefomgeving. Windenergie speelt daarin een belangrijke rol. En wat vindt D66 Noord-Holland? “D66…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 26 februari 2015 zaterdag 21 februari 2015
D66 steunt Water Natuurlijk bij de Waterschapsverkiezingen van 2015

D66 steunt Water Natuurlijk bij de Waterschapsverkiezingen van 2015

D66 doet als zelfstandige partij niet mee aan de waterschapsverkiezingen, maar u kunt wel op D66’ers stemmen. Via de lijst van de onafhankelijke waterschapspartij Water Natuurlijk nemen D66’ers deel aan de verkiezingen voor de waterschappen. Jan Terlouw en tal van andere D66’ers zetten zich actief in voor Water Natuurlijk. Als u op een D66-kandidaat wilt…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 20 februari 2015 donderdag 19 februari 2015 maandag 16 februari 2015
D66-kandidaten Provinciale Staten gaan op kamers Suzanne Klaassen

D66-kandidaten Provinciale Staten gaan op kamers

Wat kan Noord-Holland voor studenten betekenen? In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gaan door heel Nederland jonge D66-kandidaten studentenkamers bezoeken. Ze willen de komende weken in gesprek met studenten over hun provincies. In Provincie Noord-Holland gaat Suzanne Klaassen, 32 jaar op zoek naar kamers! “Eigenlijk is het heel eenvoudig”, aldus Arend Meijer,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 februari 2015 donderdag 22 januari 2015
Ruimte bieden, kansen pakken: verkiezingsprogramma 2015-2019

Ruimte bieden, kansen pakken: verkiezingsprogramma 2015-2019

Een sterke duurzame economie, robuuste natuur- en recreatiegebieden, en vernieuwing van de provinciale bestuurslaag. Die drie speerpunten springen in het oog bij de lancering van het verkiezingsprogramma van D66 Noord-Holland. Het zijn volgens D66 de noodzakelijke hervormingen om Noord-Holland ook in de toekomst te behouden als prachtige regio om te wonen, werken en leven. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 21 januari 2015 woensdag 14 januari 2015 donderdag 18 december 2014 maandag 15 december 2014
Goed natuurbeheer in het hele Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Goed natuurbeheer in het hele Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Provinciale Staten van Noord-Holland willen dat de provincie er op korte termijn voor zorgt dat een voormalig defensie-terrein aan de Zeeweg in beheer komt bij een grote natuurbeheerder uit het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het terrein is momenteel in gebruik als natuurcamping door de Stichting Vafamil. “De provincie moet haar nieuwe verantwoordelijkheid voor…

Bekijk nieuwsbericht