Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 september 2016
Column Tom Buijtendorp over ‘De monumentale hefboom’

Column Tom Buijtendorp over ‘De monumentale hefboom’

Deze column van Statenlid Tom Buijtendorp (portefeuille cultuur en bestuur) verscheen afgelopen week in het tijdschrift van erfgoedvereniging Heemschut. De monumentale hefboom Monumenten als duurzame inspiratiebron Monumentaal cultureel erfgoed wordt teveel gezien als een stoffige herinnering aan een vervlogen verleden. Gezichtsbepalende monumenten kunnen een inspirerend voorbeeld bieden met…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 31 augustus 2016
Marker Wadden worden werkelijkheid

Marker Wadden worden werkelijkheid

Nieuwe natuur en betere waterkwaliteit voor Markermeer. In het Markermeer worden momenteel de Marker Wadden aangelegd: vijf nieuwe eilanden van zand, klei en slib uit het Markermeer. De Statenfractie van D66 Noord-Holland heeft ze onlangs bekeken en staat achter deze innovatieve ontwikkeling: met innovatieve Nederlandse waterbouw-technologie wordt nieuwe natuur gemaakt en de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 juni 2016
Noord-Holland start met duurzaam zonbeleid buiten stedelijk gebied

Noord-Holland start met duurzaam zonbeleid buiten stedelijk gebied

In Noord-Holland kunnen duurzame ondernemers nu aan de slag met hun plannen voor zonneweides buiten stedelijk gebied. Door Provinciale Staten op 27 juni zijn de ruimtelijke spelregels voor zonneweides vastgesteld. Met dit beleid is Noord-Holland de eerste provincie die dusdanig veel ruimte geeft aan grote opstellingen voor zonne-energie in het buitengebied. Een stap die past…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 mei 2016
Noord-Holland investeert miljoenen in behoud en restauratie van monumenten

Noord-Holland investeert miljoenen in behoud en restauratie van monumenten

Alleen al in 2016 gaat de provincie Noord-Holland miljoenen in het behoud en de restauratie van monumenten investeren. Een goede zaak volgens D66, dat in een debat over het cultuurbeleid van de provincie vroeg de restauratieopgave duidelijk in kaart te brengen, en daarbij niet teveel het accent op religieus en agrarisch erfgoed te leggen. …

Bekijk nieuwsbericht
Provincie onderzoekt energiebesparing bij 145 bedrijven

Provincie onderzoekt energiebesparing bij 145 bedrijven

Noord-Holland gaat onderzoek doen naar energiebesparing bij 145 bedrijven waar de Provincie zelf het bevoegd gezag is. Op basis van de resultaten zal gekeken worden of de Provincie meer kan doen in termen van toezicht en handhaving. Noord-Holland sluit met deze ambitie aan bij het kabinet, dat onlangs aangaf dat energiebesparing bij bedrijven minder vrijblijvend…

Bekijk nieuwsbericht
Eerder steun voor duurzame ondernemers vanuit de provincie Noord-Holland

Eerder steun voor duurzame ondernemers vanuit de provincie Noord-Holland

Het provinciale fonds voor investeringen in duurzame economische projecten, wordt momenteel onvoldoende benut. Een bredere groep ondernemers die in de startfase van hun project zitten zouden in de toekomst ook door het fonds moeten worden ondersteund. Het voorstel, dat op initiatief van D66 samen met VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP…

Bekijk nieuwsbericht
Noord-Holland eerste provincie die Parijse klimaatafspraken omarmt

Noord-Holland eerste provincie die Parijse klimaatafspraken omarmt

De Provincie Noord-Holland gaat onderzoeken welke ambitieuze maatregelen nodig zijn om CO2-uitstoot te reduceren. D66 diende maandagavond samen met PvdA een voorstel in om 80 tot 95% minder CO2 uit te stoten in 2050. De meerderheid van Provinciale Staten in Noord-Holland wil daarmee de eerste provincie zijn die de Parijse klimaatafspraken in concrete vorm omarmt. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 mei 2016
Provinciale economie als motor voor welvaart, welzijn en duurzaamheid

Provinciale economie als motor voor welvaart, welzijn en duurzaamheid

De Provincie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een oliemannetje tussen bestuurslagen tot een eigenstandige overheid met belangrijke taken voor de openbare ruimte, de economie, de natuur en het milieu.  Op 23 mei hebben Provinciale Staten het strategisch beleidskader economie vastgesteld, dat zich richt op welvaart, welzijn en duurzaamheid. D66 wil dat de Provincie…

Bekijk nieuwsbericht
D66 wil provinciale grond duurzaam ontwikkelen

D66 wil provinciale grond duurzaam ontwikkelen

D66 staat achter de groene insteek van het vernieuwde provinciale grondbeleid. “De verwerving of afstoting van gronden staat vanaf nu geheel in dienst van provinciale doelen,” aldus Zafer Yurdakul, Statenlid voor D66 Noord-Holland, “de doelen zijn behoud en duurzame ontwikkeling van natuurgebieden, recreatie, biologische landbouw en infrastructuur. Het hebben van grondposities is nooit een doel…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 15 mei 2016 maandag 2 mei 2016
D66 stelt vragen over regionaal openbaar busvervoer

D66 stelt vragen over regionaal openbaar busvervoer

D66 hecht groot belang aan goede regio- en provinciegrens-overschrijdende busverbindingen. Statenlid Andries Tijssens heeft daarover onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland. D66 vraagt zich af of er voldoende inter-concessie stroomlijnen zijn, en of deze aan de door de provincie gestelde normen voldoen. Wordt het beschikbare provinciaal budget voor openbaar vervoer optimaal…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 april 2016
Uitdaging: Snel zero-emissie busvervoer in Noord-Holland Noord de Lijn

Uitdaging: Snel zero-emissie busvervoer in Noord-Holland Noord

Openbaar vervoer is sowieso al een duurzame vorm van vervoer, maar in Noord-Holland Noord wil de Provincie bij de komende aanbesteding een ambitieuze stap zetten naar uitstootvrij busvervoer: zero-emissie. Het programma van eisen voor de vervoersconcessie 2018-202 geeft gewicht aan duurzaamheid en combineert dat met de haalbaarheid van goede dienstverlening. Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 maart 2016
Energiebesparing bij bedrijven verdient meer provinciale aandacht

Energiebesparing bij bedrijven verdient meer provinciale aandacht

Energiebesparing is een belangrijk speerpunt uit het Nationaal Energieakkoord (2013). Vooral grotere bedrijven zouden door het nemen van energiebesparende maatregelen de uitstoot van schadelijke emissies in Nederland sterk kunnen verminderen. Ondanks een veelheid aan wet- en regelgeving die bedrijven verplichten om met energiebesparing aan de slag te gaan, zijn er veel bedrijven die deze stappen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 maart 2016
Handige huurfietsen ook bij bushaltes

Handige huurfietsen ook bij bushaltes

Dankzij D66 Noord-Holland komt er binnenkort een pilot voor handige huurfietsen bij een druk busstation. D66 wil OV-fiets bij belangrijke bushaltes en busstations beschikbaar maken in Noord-Holland. “Het gebruik van de OV-fiets bij treinstations is een groot succes en neemt toe” aldus Andries Tijssens, Statenlid van D66 Noord-Holland, “Maar als je met de bus reist…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 februari 2016
Lokale participatie bij gemeentelijke fusies een must

Lokale participatie bij gemeentelijke fusies een must

D66 Noord-Holland vraagt meer aandacht voor het organiseren van lokale participatie bij gemeentelijke fusies. Mede daarom heeft D66 de potentiële gemeentelijke herindeling van Gooi en Vechtstreek op de agenda van de provinciale commissie Economie, Energie en Bestuur van 15 februari gezet.  Ter compensatie van de op zich noodzakelijke schaalvergroting in Gooi en Vechtstreek, bepleit D66…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 26 april 2016 maandag 8 februari 2016
Dierenwelzijn blijft bij wildbeheer het uitgangspunt voor D66

Dierenwelzijn blijft bij wildbeheer het uitgangspunt voor D66

In de Statencommissie Natuur, Landschap en Milieu vorige maand en vandaag weer in Provinciale Staten heeft D66 uitvoerig haar overwegingen ten aanzien van de noodzaak tot het afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Zandvoort toegelicht. Het D66 standpunt is: wildbeheer (= afschot) nee, tenzij. Het onderwerp dierenwelzijn leidt zowel in onze…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 24 maart 2016
Grote zonneweides spoedig mogelijk in buitengebied Noord-Holland

Grote zonneweides spoedig mogelijk in buitengebied Noord-Holland

Door het initiatief van D66 gedeputeerde Joke Geldhof zal het na de zomer voor ondernemers mogelijk worden om grote zonneweides in het buitengebied van Noord-Holland te ontwikkelen. Gemeenten maken al veel mogelijk als het gaat om zonnepanelen op daken. Met het nieuwe beleid doet ook de provincie een flinke stap in de goede en duurzame richting . …

Bekijk nieuwsbericht
zondag 14 februari 2016 dinsdag 12 januari 2016

Jack van der Hoek nieuwe gedeputeerde voor D66 in Noord-Holland

Jack Chr. van der Hoek (52) is op 8 februari 2016 door Provinciale Staten benoemd als gedeputeerde duurzaamheid, energie, bestuur en culturele infrastructuur namens D66 Noord-Holland. Ilse Zaal, fractievoorzitter D66 Noord-Holland: “Met Jack hebben we een waardige opvolger gevonden. Jack is een bestuurder met veel kennis en ervaring, die zich in Haarlem meer…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 8 februari 2016 donderdag 28 januari 2016
Prijs voor innovatieve pilot onderwaterarcheologie Texel

Prijs voor innovatieve pilot onderwaterarcheologie Texel

De fractie van D66 is verheugd dat de Jef van den Akker Aanmoedigingsprijs is uitgereikt aan de pilot onderwaterarcheologie in Texel. Die pilot wordt met middelen van de provincie Noord-Holland tot eind 2016 bij Texel uitgevoerd als onderdeel van het coalitieakkoord 2015-2019. De Aanmoedigingsprijs is in 2007 door de Stichting ter Bevordering van de Onderwater…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 25 januari 2016
D66 stelt vragen over infrastructuur elektrisch rijden in Noord-Holland

D66 stelt vragen over infrastructuur elektrisch rijden in Noord-Holland

Elektrisch vervoer is een duurzame manier van vervoer: het is schoner, stiller, heeft geen lokale uitstoot van schadelijke stoffen en is zuiniger dan rijden op fossiele brandstoffen en draagt hierdoor bij aan het realiseren van de duurzaamheiddoelstellingen. Daarom wil D66 Noord-Holland weten wat de status is van de infrastructuur voor elektrisch rijden in Noord-Holland om te voorkomen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 21 januari 2016 dinsdag 19 januari 2016 dinsdag 12 januari 2016
D66 stelt vragen over bescherming kust door provincie en gemeenten

D66 stelt vragen over bescherming kust door provincie en gemeenten

Amélie Strens en Claudia Weemhoff hebben namens de fractie van D66 een aantal vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld over de gewijzigde regelgeving over de bescherming van de kust. Ruimte voor meer activiteiten aan de kust De landelijke regels voor kustbebouwing worden aangepast in lijn met eerdere decentralisatie van ruimtelijke en…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 januari 2016 donderdag 31 december 2015
Eindejaarscolumn regiovoorzitter Patrick Poelmann: een terug- en vooruitblik

Eindejaarscolumn regiovoorzitter Patrick Poelmann: een terug- en vooruitblik

Voor D66 Noord-Holland is 2015 een onstuimig jaar geweest. Allereerst natuurlijk de mooie verkiezingsuitslag bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart van dit jaar, dat D66 met maar liefst 10 zetels als tweede partij in Provinciale Staten van Noord-Holland bracht. In mei is dat verkiezingsresultaat vertaald in deelname van D66 in het College van Gedeputeerde Staten…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 16 december 2015 dinsdag 15 december 2015 maandag 14 december 2015 vrijdag 4 december 2015 zondag 22 november 2015
Gedeputeerde Ralph de Vries legt functie neer

Gedeputeerde Ralph de Vries legt functie neer

Vandaag heeft Ralph de Vries de fractie en het regiobestuur van D66 Noord-Holland laten weten zijn functie als gedeputeerde duurzaamheid, energie, cultuur en bestuur neer te leggen. Dat is buitengewoon jammer, want Noord-Holland en D66 verliezen hiermee een kundig, enthousiast en gedreven bestuurder. Het is een persoonlijk, geen gemakkelijk, besluit dat wij uiteraard respecteren. De…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 november 2015
Noord-Holland goed bereikbaar – nu en in de toekomst

Noord-Holland goed bereikbaar – nu en in de toekomst

De Provincie Noord-Holland werkt aan 92 mobiliteitsprojecten: provinciale wegen, busbanen, fietspaden, vaarwegen. De stand van zaken staat beschreven in het meerjarenprogramma infrastructuur. Dit programma wordt bij de begroting behandeld, want het gaat om veel geld: 163 miljoen euro aan geplande investeringen en nog voor 380 miljoen aan projecten in studie. “Provinciale Staten moeten goed…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 november 2015
Noord-Holland op de bres voor Energieonderzoek Centrum Nederland

Noord-Holland op de bres voor Energieonderzoek Centrum Nederland

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 9 november is een initiatief van D66 Noord-Holland aangenomen om het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) voor de provincie te behouden. Een overgrote meerderheid ondersteunt het D66-voorstel dat opdracht geeft een stevige lobby te starten om de Rijkssubsidie aan ECN, gevestigd in Petten, overeind te houden. Suzanne Klaassen, woordvoerder Energie voor D66…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 november 2015
Algemene Beschouwingen 2015

Algemene Beschouwingen 2015

D66-fractievoorzitter Ilse Zaal tijdens de Algemene Beschouwingen op 9 november: ‘De provincie Noord-Holland opereert verre van alleen in het politiek-bestuurlijke speelveld. Europese, landelijke en lokale ontwikkelingen dwingen ons als middenbestuur om samen te werken, kaders te stellen en te ondersteunen. Dat alles vraagt om een provincie die denkt, durft en vooral: doet.’ Lees hieronder…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 november 2015

Uit zeewier net zo veel duurzame energie als uit windmolens

D66 wil de zeewierteelt voor duurzame energie vanuit de provincie Noord-Holland snel verder ontwikkelen. Een voorstel hiervoor aan Provinciale Staten is op 9 november aanvaard. Volgens Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) kan zeewierteelt op het Nederlandse deel van de Noordzee net zoveel duurzame energie opleveren als alle windturbines op zee en land bij…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 7 november 2015
Windparken in Noordzeekanaalgebied en Westpoort kansrijk

Windparken in Noordzeekanaalgebied en Westpoort kansrijk

Goed nieuws voor initiatiefnemers die willen investeren in windenergie in het Noordzeekanaalgebied en Westpoort. Woensdag verscheen een rapport van de provincie Noord-Holland waarin verschillende locaties zijn getoetst op de provinciale regels. ‘Heel mooi dat de kansen voor windenergie in het Noordzeekanaalgebied en Westpoort alsmaar groter worden’, aldus Suzanne Klaassen, woordvoerder energie van D66 Noord-Holland. …

Bekijk nieuwsbericht
OV-fietsvoorzieningen bij bushaltes

OV-fietsvoorzieningen bij bushaltes

D66 Noord-Holland wil OV-fiets nu ook bij belangrijke bushaltes en busstations beschikbaar maken in Noord-Holland. “Het gebruik van de OV-fiets bij treinstations is een groot succes en neemt toe” aldus Andries Tijssens, Statenlid van D66 Noord-Holland, “Maar als je met de bus reist is die vorm van natransport helaas nog niet beschikbaar. Dat kan beter.”…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 oktober 2015 woensdag 30 september 2015 maandag 28 september 2015
Open landschap blijvend beschermd

Open landschap blijvend beschermd

De structuurvisie en de daarbij behorende ruimtelijke verordening zijn aangepast aan het huidige ruimtelijk beleid van de Provincie. Dit maakt het voor gemeenten, bedrijven en inwoners de complete bron van informatie. De nieuwe versie die op 28 september in Provinciale Staten behandeld werd was dus “beleidsarm”, maar leverde toch de nodige discussie op. “Voor D66…

Bekijk nieuwsbericht
Eerst plannen, dan geld

Eerst plannen, dan geld

In de zomernota van de Provincie Noord-Holland zijn de keuzes gemaakt die voortkomen uit het coalitieakkoord van VVD, D66, PvdA en CDA dat voor de zomer afgesloten wordt. Dat heeft het college vlot gerealiseerd. Er zijn nieuwe reserves ingesteld voor nieuw beleid, waarvoor de plannen op een later moment nog vastgesteld moeten gaan worden door…

Bekijk nieuwsbericht
Wie beslist nu over openbaarheid van wegen? Waterschap of Provincie?

Wie beslist nu over openbaarheid van wegen? Waterschap of Provincie?

Na drie jaar praktijkervaring met de wegenverordening Noord-Holland 2012 hebben Provinciale Staten een verbeterde versie vastgesteld op 28 september. D66 constateert dat deze echter nog steeds geen duidelijkheid geeft over verdeling van verantwoordelijkheid tussen waterschappen en provincie en heeft daar vragen over gesteld. De wegenverordening is een helder document en nu op…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 september 2015
Urgentie voor zero-emissie in het openbaar vervoer

Urgentie voor zero-emissie in het openbaar vervoer

Op 16 september kwamen meer dan 70 mensen naar Haarlem voor een avondsymposium over emissievrij busvervoer in Noord-Holland, georganiseerd door D66 Noord-Holland. Politiek, wetenschap, belangenorganisaties en marktpartijen verdiepten zich in de uitdagingen om te komen tot emissievrij busvervoer. Door bemiddeling van Jack van de Nes van Waterstofland konden deelnemers met de Belgische waterstofbus van De Lijn…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 september 2015
Monumenten! Geniet ervan!

Monumenten! Geniet ervan!

Op 12 en 13 september zijn op Open Monumentendagen. Ook het provinciehuis van Noord-Holland, Paviljoen Welgelegen aan de Dreef in Haarlem, is dan open voor publiek. Kom en geniet! Voor D66 Noord-Holland zijn monumenten en ander cultureel- en cultuurgroen erfgoed belangrijk. Ze voegen waarde toe aan de leefbaarheid en identiteit van Noord-Holland…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 september 2015
IN MEMORIAM Jan de Lange

IN MEMORIAM Jan de Lange

Eind augustus overleed Jan de Lange op 79-jarige leeftijd. Jan de Lange was lid van D66 vanaf 1 januari 1967. Van 1971 tot 1995 was hij lid van Provinciale Staten, waarvan van 1987 tot 1995 gedeputeerde. Als gedeputeerde was hij verantwoordelijk voor de portefeuilles bestuurlijke organisatie, gemeentefinanciën, Randstadzaken, Europese zaken, ontwikkelingssamenwerking, automatisering…

Bekijk nieuwsbericht