Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 oktober 2019 maandag 30 september 2019
Groen licht vanuit de provincie voor regionale actie voor de energietransitie

Groen licht vanuit de provincie voor regionale actie voor de energietransitie

D66 is blij met het groen licht voor de regionale energie-strategieën van Provinciale Staten. “Het is belangrijk dat de regio’s zo snel mogelijk starten met het opstellen van een regionale strategie voor de energietransitie,” vindt Suzanne Klaassen, woordvoerder energietransitie van D66 Noord-Holland, “Gelukkig zijn een aantal gemeenten al lang aan de slag. Nu is ook…

Bekijk nieuwsbericht
Maidenspeech Emre Kanik

Maidenspeech Emre Kanik

Op 30 september 2019 hield D66 Statenlid Emre Kanik zijn maidenspeech over de uitbreiding van het fondsvermogen en scopewijziging van het Participatiefonds Duurzame Energie Noord-Holland (PDENH). Hieronder de integrale tekst. Voorzitter, vanwege het oprukkende populisme ben ik in 2009 lid geworden van D66. Als een product van twee culturen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 september 2019
Besturen op afstand vraagt continue aandacht

Besturen op afstand vraagt continue aandacht

De provincie heeft zelf haar relaties met verbonden partijen geëvalueerd. Verbonden partijen zijn externe partijen zoals deelnemingen, stichtingen, verenigingen en gemeenschappelijke regelingen waarmee de provincie een relatie heeft om een provinciaal doel te bewerkstelligen. De relaties met de recreatieschappen komen er het slechtst vanaf. Arja Kapitein, Statenlid D66 Noord-Holland: “Op dit terrein heeft de provincie…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 september 2019 donderdag 5 september 2019
BLOG: Nu zijn we echt begonnen!

BLOG: Nu zijn we echt begonnen!

Als nieuw statenlid kan ik nu pas echt van start. Niet alleen als vertegenwoordiger uit Westfriesland en de Kop van Noord-Holland, maar ook als woordvoerder op bepaalde onderwerpen. Pas na het afronden van de coalitieonderhandelingen, de portefeuilleverdeling van het college en het instellen van provinciale commissies konden wij onze woordvoerderschappen afspreken. Praktisch gezien betekende dit…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 juli 2019
Regiocongres D66 Noord-Holland op 12 oktober in Haarlem

Regiocongres D66 Noord-Holland op 12 oktober in Haarlem

Het regiocongres is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst voor leden, volksvertegenwoordigers, bestuurders en afdelingsbestuurders van D66. Het hoofdthema van dit congres is "verandering". Er komen veel veranderingen op ons af de komende tijd zoals de energietransitie, verduurzaming van woningen, elektrisch vervoer en klimaatverandering. Met deze veranderingen willen wij onze inwoners meenemen en ze…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 mei 2019 maandag 8 juli 2019
Financieel terugkijken en vooruitkijken in de provincie

Financieel terugkijken en vooruitkijken in de provincie

Na enige vertraging ligt er voor de provincie Noord-Holland een goedkeurende controleverklaring van de nieuwe accountant voor de jaarrekening 2018 en op 8 juli 2019 hebben Provinciale Staten met grote meerderheid ingestemd met deze verantwoording en het jaarverslag. D66 staat voor een open en transparant bestuur. “Een goede informatievoorziening is hiervoor de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 6 juli 2019
21 raadsleden en bestuurders uit Noord-Holland geslaagd

21 raadsleden en bestuurders uit Noord-Holland geslaagd

Zaterdag 6 juli ontvingen de deelnemers uit handen van bestuurslid Raymond van Haeften hun certificaat als bewijs van deelname aan de succesvolle Leergang Politieke Vaardigheden Noord-Holland. De leergang bevat vaardigheidstrainingen en verdiepende kennis- en ontwikkelgerichte sessies, waarbij de nadruk op het opereren in de politieke setting ligt. In het programma stond zowel…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 5 juli 2019 donderdag 4 juli 2019
De taken zijn verdeeld

De taken zijn verdeeld

Op 8 juli 2019 zullen Provinciale Staten besluiten welke provinciale commissies ingesteld worden en kunnen de nieuwe Staten echt aan het werk. De fracties moeten nu ook aangeven wie in welke commissies gaat deelnemen en het woord gaat voeren over specifieke onderwerpen. Na de zomer starten de provinciale commissies met vergaderen. Er…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 juli 2019
Vragen over bebouwing op recreatiestrand Het Voorland in Blaricum

Vragen over bebouwing op recreatiestrand Het Voorland in Blaricum

Op 25 juni 2019 hebben de Statenleden Strens (D66), Cardol (GroenLinks) en Voskuil (PvdA) schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde Staten over mogelijke recreatieve voorzieningen op het strandje “Het Voorland” in Blaricum aan het Gooimeer. Deze partijen zouden het onwenselijk vinden als er de komende 10 jaar in strijd met…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 30 juni 2019
Landgoederen nu ook in Leidraad

Landgoederen nu ook in Leidraad

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is een provinciale handreiking voor het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap, zoals bebouwing, agrarische bedrijven, infrastructuur of vormen van energieopwekking. In maart zijn op verzoek van D66 aan de Leidraad de ambitie en ontwikkelprincipes voor landgoederen en buitenplaatsen toegevoegd. Ook staan kasteel Assumburg te Heemskerk en de Lunetten…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 juni 2019
Stop de grafietregens

Stop de grafietregens

Op maandag 17 juni 2019 hebben Provinciale Staten gedebatteerd over de zorgen die zijn ontstaan naar aanleiding van het RIVM rapport over grafietregens in Wijk aan Zee. D66 heeft samen met een aantal andere partijen in een voorstel duidelijk bevestigd, hoe ze willen dat het college snel tot maatregelen komt om de grafietregens te stoppen.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 juni 2019
Duurzaam doorpakken in Noord-Holland

Duurzaam doorpakken in Noord-Holland

Op 12 juni hebben formateur Laura Bromet en de onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA Noord-Holland het provinciaal coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken”coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken” ondertekend en aangeboden aan de commissaris van de Koning Arthur van Dijk. Het akkoord geeft alleen nieuw beleid aan. Beleid van niet genoemde onderwerpen wordt voorgezet. Dit akkoord…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 juni 2019 maandag 3 juni 2019 zaterdag 1 juni 2019
BLOG Ik ben Statenlid

BLOG Ik ben Statenlid

20 maart 2019 in de Johan Remkes Zaal in het Provinciehuis te Haarlem: Het is de tweede keer dat ik zelf op de lijst sta en met een groep D66ers op een uitslagenavond sta. Hier heb ik al van gedroomd sinds ik op de middelbare school zat. Ik keek dit soort avonden op televisie en wist…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 mei 2019
De nieuwe fractie wordt ingewerkt

De nieuwe fractie wordt ingewerkt

De nieuwe fractieleden Marcel Steeman, Emre Kanik en Arja Kapitein nemen deel aan het inwerkprogramma, dat door de Statengriffie georganiseerd wordt. Iedere maandag zijn er bijeenkomsten over verschillende onderwerpen. Het inwerkprogramma omvat kennis maken met de organisatie, elkaar, gelieerde organisaties (zoals Randstedelijke Rekenkamer) en onderwerpen als integriteit, Omgevingswet, samenwerkingsverbanden (zoals IPO en MRA), politiek…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 13 mei 2019 zaterdag 11 mei 2019 donderdag 18 april 2019 maandag 15 april 2019 maandag 8 april 2019
Glastuinbouw Grootslag haalt 40% energiebehoefte uit aardwarmte

Glastuinbouw Grootslag haalt 40% energiebehoefte uit aardwarmte

Ondernemers, omwonenden en overheden hebben goed samengewerkt om in de gemeente Medemblik een geothermie-centrale te realiseren ten behoeve van schone aardwarmte voor de glastuinbouw in het Grootslag. Hiermee zetten zij een grote stap in de omschakeling van fossiele naar duurzame energie. De geothermie-centrale van ECW netwerk haalt warm water van ca. 80…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 april 2019
Duiding van de verkiezingsuitslag

Duiding van de verkiezingsuitslag

Op de installatievergadering van provinciale staten op 28 maart 2019 heeft fractievoorzitter Ilse Zaal namens D66 Noord-Holland duiding gegeven aan de verkiezingsuitslag. D66 feliciteert de twee grote winnaars Forum voor Democratie en GroenLinks en de nieuwkomer DENK. Zaal moet constateren dat de vorige coalitie de meerderheid heeft verloren in Noord-Holland, maar ziet met zes zetels…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 27 maart 2019 maandag 25 maart 2019 zaterdag 16 maart 2019
Meer maatwerk mogelijk voor zonneparken in landelijk gebied

Meer maatwerk mogelijk voor zonneparken in landelijk gebied

De provincie Noord-Holland heeft de regels voor het opstellen voor zonne-energie in landelijk gebied aangepast. Hiermee wordt meer maatwerk mogelijk. Het in 2016 opgestelde beleid over zonneparken is geëvalueerd en een herijking bleek noodzakelijk. Niet alle initiatieven van inwoners en ontwikkelaars konden gehonoreerd worden omdat algemene regels dit verhinderden. “Dat is zonde,”…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 maart 2019
Meer ruimte en bescherming voor grutto en kievit

Meer ruimte en bescherming voor grutto en kievit

Op 4 maart 2019 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland besloten om een actieplan weidevogels te gaan opstellen. De provincie heeft al een aparte subsidieregeling voor weidevogelbeheer, doet actief aan soortenbescherming en heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in betere omstandigheden voor weidevogels. Claudia Weemhoff, woordvoerder landbouw van D66 Noord-Holland: “Ondanks het enthousiaste weidevogelbeleid blijkt de teruggang…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 14 maart 2019
Luister naar de podcast “Appèl”

Luister naar de podcast “Appèl”

De Mr. Hans van Mierlo Stichting heeft haar eigen podcast met de naam "Appèl". Hierin luistert u naar verdieping bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed, met interessante gasten, goede analyses en zorgvuldige redeneringen. De podcast is beschikbaar op meerdere platforms. Nu beschikbaar zijn een aflevering…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 maart 2019
Multi-modaal en integraal mobiliteitsbeleid start nu

Multi-modaal en integraal mobiliteitsbeleid start nu

Op 4 maart namen Provinciale Staten een besluit over verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn. “Dit integrale bereikbaarheidspakket is een grote sprong voorwaarts,” stelt Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit van D66 Noord-Holland, “dit is heel belangrijk voor goede bereikbaarheid van Noord-Holland Noord en geeft inwoners meer keuzes in hoe te reizen.” …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 maart 2019 maandag 11 februari 2019 vrijdag 8 februari 2019
De balans opmaken na 4 jaar besturen

De balans opmaken na 4 jaar besturen

Het college van Gedeputeerde Staten van @ProvincieNH hebben de balans opgemaakt van de activiteiten uit het #coalitieakkoord 'Ruimte voor groei 2015-2019'. In dit akkoord hebben VVD, D66, PvdA en CDA vier jaar geleden afspraken gemaakt over wat zij deze bestuursperiode wilden bereiken. Het college heeft de resultaten bekeken en een evaluatie opgesteld. De gedeputeerden zijn…

Bekijk nieuwsbericht
Amsterdam kan de woningnood niet alleen oplossen

Amsterdam kan de woningnood niet alleen oplossen

Bart Vink, kandidaat-statenlid uit Amsterdam, heeft een opinie-artikel geschreven dat op 7 februari is gepubliceerd in het Parool. Er worden nog steeds te weinig woningen gebouwd. Vink wil dat de provincie voor samenhang zorgt en woningbouw regisseert en aanjaagt, opdat de bouwproductie nog flinker toeneemt. Amsterdam kan dat niet alleen. Lees het hele artikel hier: https://s.parool.nl/t-a4622790/…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 februari 2019
D66 stelt vragen over plannen ontwikkeling stationsgebied Heerhugowaard

D66 stelt vragen over plannen ontwikkeling stationsgebied Heerhugowaard

In de provinciale commissie Ruimte & Wonen van 25 februari wordt de brief van het college van Gedeputeerde Staten (GS) over een gefaseerde bijdrage in aanpassing openbare ruimte a 5,7 miljoen ten behoeve van ontwikkeling OV-Knooppunt Heerhugowaard (HHW) d.d. 12 december 2018 besproken. Die is een ambitieus plan om van het gebied rond station Heerhugowaard een…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 februari 2019
Meer ruimte voor zon

Meer ruimte voor zon

In Den Haag zijn alle ogen gericht op het aanstaande Klimaatakkoord. De uitkomst? We gaan het zien. Wel duidelijk is dat we aan de slag moeten met de manier waarop we in Nederland met energie omgaan - of je daarvoor nou windparken aanlegt, naar geothermie gaat boren, alle daken bedekt met zonnepanelen of grote zonneweides…

Bekijk nieuwsbericht
Leergang politieke vaardigheden

Leergang politieke vaardigheden

In april start de eerste editie van de Leergang Politieke Vaardigheden voor D66 leden op een locatie in Noord-Holland.  Dit is hét programma voor lokale en regionale politici die hun vaardigheden (verder) willen ontwikkelen en zich inhoudelijk willen verdiepen. Programma De leergang bestaat uit een reeks van vier bijeenkomsten van een dag. Het…

Bekijk nieuwsbericht
Provincie goed op weg met energietransitie, D66 blijft ambitieus

Provincie goed op weg met energietransitie, D66 blijft ambitieus

Op 4 februari hebben Provinciale Staten de staat van de Energietransitie in Noord-Holland besproken. Aanleiding hiervoor is een vergelijkend rapport van de provinciale Rekenkamers over de overeenkomsten en verschillen in de ambities, rolopvatting, inzet en resultaten tot nu toe van de provincies op het gebied van energietransitie de afgelopen twee jaar. Statenlid…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 26 januari 2019
Samenvatting verkiezingsprogramma

Samenvatting verkiezingsprogramma

Samenvatting van het verkiezingsprogramma van D66 Noord-Holland 2019-2023 "Bouwen aan de toekomst". Dit programma is samengesteld door de programmacommissie van D66 Noord-Holland en vastgesteld door de leden op 24 november 2018 1. Wonen, werken en recreëren in een gezonde leefomgeving Noord-Holland is een provincie met een divers landschap en een rijk cultureel erfgoed. De…

Bekijk nieuwsbericht
De visie van D66 voor Noord-Holland met 5 speerpunten

De visie van D66 voor Noord-Holland met 5 speerpunten

Noord-Holland is een provincie, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Er zijn veel positieve ontwikkelingen: onze natuur wordt beter beheerd en steeds schoner, de economie groeit, steeds meer mensen vinden werk en het aantal nieuwbouwwoningen stijgt sinds kort weer. De tijd waarin wij leven is bovendien fascinerend: nieuwe medische en technologische oplossingen komen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 januari 2019
De provincie Noord-Holland stapt nu echt op de fiets #NHfietst

De provincie Noord-Holland stapt nu echt op de fiets #NHfietst

De Provincie Noord-Holland gaat samen met betrokken partners verder bouwen aan het fietsnetwerk en doorfietsroutes. Daarnaast wordt het fietstoerisme gestimuleerd en wordt ook voor fietsers gekeken naar specifieke “smart mobility”. Ook  wordt  ketenverplaatsing auto-fiets opgenomen in het beleid, komt er meer aandacht in alle beleidskaders voor verkeersveiligheid en lease- en deelfietsen. Vanzelfsprekend blijft er aandacht voor…

Bekijk nieuwsbericht