Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 april 2015
Nieuwe Statenleden aan de slag

Nieuwe Statenleden aan de slag

De nieuwe Statenleden van D66 Noord-Holland zijn gestart met het introductieprogramma dat door de Statengriffie georganiseerd wordt. Op maandag 30 maart hebben ze met hun collega’s een bustocht gemaakt door het noordelijk deel van de provincie. Dit was tegelijkertijd een kennismaking met elkaar en met provinciale projecten in Noord-Holland. Bij de Markermeerdijk werden ze…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 26 maart 2015 woensdag 25 maart 2015 vrijdag 20 maart 2015 vrijdag 13 maart 2015
Nieuwe of andere wegen?

Nieuwe of andere wegen?

D66 wil de samenhang versterken van de infrastructuur in Noord-Holland verbeteren en kiest voor duurzame en slimmere oplossingen voor mobiliteit. Ook op het gebied van mobiliteit is innovatie het motto! Een efficiënt vervoersysteem is afgestemd op waar we wonen, werken en recreëren. D66 bepleit een omgevingsplan, waardoor de ontwikkelingen beter op elkaar…

Bekijk nieuwsbericht
Meer EU geld voor verdere Westfriese innovatie

Meer EU geld voor verdere Westfriese innovatie

D66 wil de weg naar Europees geld voor innovatie begaanbaar maken. Vrijdag bezochten Europarlementariër Gerben-Jan Gebrandy en kandidaat-Statenlid Hendrik Boland Westfriesland naar aanleiding van de noodkreet van innovatieve bedrijven. In Westfriesland zijn veel mooie bedrijven die met hun innovaties al wereldspelers zijn of kunnen worden. Met name veel start-ups en MKB bedrijven.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 maart 2015
D66 de natuur in!

D66 de natuur in!

Op dinsdag 10 maart brachten Hein Struben, Ilse Zaal en Suzanne Klaassen een bezoek aan vrijwilligers van Natuurmonumenten bij  het Zwanenwater bij Callantsoog. Een groep van 20 vrouwen en mannen was aan het werk in de Eendenkooi ’t Zand van Landschap Noord-Holland. De Statenleden spraken met de vrijwilligers en lieten zich voorlichten over de rol die zij hebben…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 maart 2015
D66 werkt aan echte stilte in stiltegebieden

D66 werkt aan echte stilte in stiltegebieden

Stilte is van groot belang voor mens en dier. Daarom zijn in Noord-Holland 39 stiltegebieden aangewezen. In deze stiltegebieden zijn bepaalde activiteiten verboden. Zo mag in een stiltegebied geen muziekinstrument worden bespeeld, geen vuurwerk worden afgestoken en geen waterscooter worden gebruikt. Voor één activiteit geldt een uitzondering: de jacht. In stiltegebieden mag gedurende het jachtseizoen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 4 maart 2015 dinsdag 3 maart 2015
Windmolens in het Noord-Hollandse landschap?

Windmolens in het Noord-Hollandse landschap?

D66 Noord-Holland staat voor duurzaamheid, innovatie en behoud van het beschermde open Noord-Hollandse landschap. Wij willen dat de provincie op termijn onafhankelijk wordt van fossiele brandstoffen, zodat ook toekomstige generaties over voldoende schone energie kunnen beschikken in een gezonde leefomgeving. Windenergie speelt daarin een belangrijke rol. En wat vindt D66 Noord-Holland? “D66…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 26 februari 2015 zaterdag 21 februari 2015
D66 steunt Water Natuurlijk bij de Waterschapsverkiezingen van 2015

D66 steunt Water Natuurlijk bij de Waterschapsverkiezingen van 2015

D66 doet als zelfstandige partij niet mee aan de waterschapsverkiezingen, maar u kunt wel op D66’ers stemmen. Via de lijst van de onafhankelijke waterschapspartij Water Natuurlijk nemen D66’ers deel aan de verkiezingen voor de waterschappen. Jan Terlouw en tal van andere D66’ers zetten zich actief in voor Water Natuurlijk. Als u op een D66-kandidaat wilt…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 20 februari 2015 donderdag 19 februari 2015 maandag 16 februari 2015
D66-kandidaten Provinciale Staten gaan op kamers Suzanne Klaassen

D66-kandidaten Provinciale Staten gaan op kamers

Wat kan Noord-Holland voor studenten betekenen? In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gaan door heel Nederland jonge D66-kandidaten studentenkamers bezoeken. Ze willen de komende weken in gesprek met studenten over hun provincies. In Provincie Noord-Holland gaat Suzanne Klaassen, 32 jaar op zoek naar kamers! “Eigenlijk is het heel eenvoudig”, aldus Arend Meijer,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 februari 2015 donderdag 22 januari 2015
Ruimte bieden, kansen pakken: verkiezingsprogramma 2015-2019

Ruimte bieden, kansen pakken: verkiezingsprogramma 2015-2019

Een sterke duurzame economie, robuuste natuur- en recreatiegebieden, en vernieuwing van de provinciale bestuurslaag. Die drie speerpunten springen in het oog bij de lancering van het verkiezingsprogramma van D66 Noord-Holland. Het zijn volgens D66 de noodzakelijke hervormingen om Noord-Holland ook in de toekomst te behouden als prachtige regio om te wonen, werken en leven. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 21 januari 2015 woensdag 14 januari 2015 donderdag 18 december 2014 maandag 15 december 2014
Goed natuurbeheer in het hele Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Goed natuurbeheer in het hele Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Provinciale Staten van Noord-Holland willen dat de provincie er op korte termijn voor zorgt dat een voormalig defensie-terrein aan de Zeeweg in beheer komt bij een grote natuurbeheerder uit het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het terrein is momenteel in gebruik als natuurcamping door de Stichting Vafamil. “De provincie moet haar nieuwe verantwoordelijkheid voor…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 11 december 2014 woensdag 10 december 2014
D66 stelt vragen over verkoop Vafamil terrein in Overveen

D66 stelt vragen over verkoop Vafamil terrein in Overveen

Hein Struben en Ilse Zaal, Statenleden voor D66 Noord-Holland, hebben vragen gesteld over de mogelijke verkoop van het Vafamil terrein in Overveen aan particulieren en de mogelijke effecten voor de natuur ter plekke. Het terrein ligt in het Nationaal Park Zuik-Kennemerland. Lees de volledige vragen hier: https://noordholland.d66.nl/publicaties/schriftelijke-vragen-verkoop-vafamil-terrein-overveen/  

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 december 2014
Pechtold: “Investeringen in duurzame scholen en woningen zijn échte banenplannen”

Pechtold: “Investeringen in duurzame scholen en woningen zijn échte banenplannen”

D66-leider Alexander Pechtold wil dat het kabinet geld dat op de plank blijft liggen bij de sectorplannen van minister Asscher zo snel mogelijk vrijmaakt voor investeringen in energiezuinige scholen en woningen, omdat die wel échte banen opleveren. Pechtold: “Minister Asscher heeft 600 miljoen gekregen om banen te creëren, maar over de effectiviteit van zijn sectorplannen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 november 2014 woensdag 12 november 2014 maandag 10 november 2014
Natuur is kapitaal

Natuur is kapitaal

De provincie moet net zo goed over natuur- en landschapsbeheer gaan rapporteren aan PS als over kapitaalgoederen. “De kerntaak natuur-en landschapsbeheer blijft op dit moment in de P&C cyclus onderbelicht.” stelt Hein Struben, Statenlid voor D66: “Dat moet beter om onze controlerende taak goed uit te oefenen.” De huidige rapportage over programma’s in de begroting…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 4 november 2014
Heeft Noord-Holland echt de onveiligste wegen van Nederland? D66 wil het weten

Heeft Noord-Holland echt de onveiligste wegen van Nederland? D66 wil het weten

Het publieksonderzoek verkeersveiligheid van de ANWB leidt in de pers tot de uitspraak dat Noord-Holland de meest onveilige provinciale wegen van Nederland heeft. D66 vindt de veiligheid van onze wegen van het grootste belang en wil helderheid op dit punt van het College. Onlangs stelde Andries Tijssens, commissielid namens D66, hierover al vragen in de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 november 2014 maandag 27 oktober 2014 woensdag 22 oktober 2014 vrijdag 17 oktober 2014 maandag 13 oktober 2014 zondag 12 oktober 2014
Route66 – Heb jij passie voor de politiek en wil jij D66 (nog beter) leren kennen? Meld je aan!

Route66 – Heb jij passie voor de politiek en wil jij D66 (nog beter) leren kennen? Meld je aan!

Route66 is het talentenprogramma van D66 voor jonge D66’ers. Veertig mensen tussen de 25 en 33 jaar krijgen volop kansen om zich te ontwikkelen en zich in te zetten voor D66. Het programma duurt twee jaar en wordt door de deelnemers zelf georganiseerd. Ieder jaar ronden 20 Routers het traject af en stromen er 20…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 9 oktober 2014 woensdag 24 september 2014 dinsdag 23 september 2014
D66 blij met stap richting nieuw initiatief voor personenvervoer over water in NZKG

D66 blij met stap richting nieuw initiatief voor personenvervoer over water in NZKG

Provinciale Staten hebben op 22 oktober met algemene stemmen de opdracht gegeven aan het College van Gedeputeerde Staten om een aanbesteding uit te voeren voor personenvervoer over water in het Noordzeekanaalgebied. Het College gaat de aanbesteding nu voorbereiden. De basis daarvoor is de visie en uitgangspunten voor herstart, die werkgroep Personenvervoer over water uit de provinciale…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 22 september 2014
Verziltingsproblematiek onderdeel aanbesteding nieuwe zeesluis

Verziltingsproblematiek onderdeel aanbesteding nieuwe zeesluis

De fractie D66 is altijd voorstander geweest tot bouw van de nieuwe zeesluis in het Noordzeekanaal bij IJmuiden. De sluis biedt de steeds groter wordende schepen de mogelijkheid om vlot en veilig door het Noordzeekanaal te blijven varen. Voor Wim Cool, Statenlid van D66 Noord-Holland is daarbij cruciaal, dat belangen van omwonenden, bedrijfsleven, landbouw en recreatie in dit…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 28 augustus 2014
Ook Noord-Holland moet Icesave-schuld volledig terugbrengen!

Ook Noord-Holland moet Icesave-schuld volledig terugbrengen!

Bij het terugvorderen van grote hoeveelheden geld van de failliete IJslandse bank Landsbanki naar Nederlandse gedupeerden, zouden het Rijk, de provincies en gemeenten gezamenlijk optrekken. Op woensdag 27 augustus bleek echter dat minister van financiën, Jeroen Dijsselbloem, namens het Rijk – dat geldt dus niet voor Noord-Holland – de overgebleven 623 miljoen van het totaalbedrag…

Bekijk nieuwsbericht