Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Regiovergadering (ARV)

Zaterdag 24 november 2018 in Hilversum

Regiovergadering waarin de kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 zich kunnen presenteren aan de leden en waarin het verkiezingsprogramma voor #PS2019 door de leden vastgesteld zal worden. Hierbij bestaat de mogelijkheid tot het indienen van amendementen.

Tijdplanning

10.00   Inloop
10.30   Start workshop Reflectiegesprekken
12.00   Lunchpauze – lunchbuffet (10 euro p.p.)
13.00   Aanvang ARV
17.00   Afsluiting met borrel

Aanmelden voor de vergadering, het lunchbuffet en de workshop via het onderstaand formulier

Agenda ARV

 1. Opening en welkom
 2. Notulen eerdere ARV
 3. Herbenoeming voorzitter, Jeroen van Spijk.
 4. Concept verkiezingsprogramma PS2019
  1. amendementen en moties – U vindt het programma en de amendementen en motie via deze link.
  2. vaststellen programma
 5. Kandidatenlijst PS2019
  1. voorstel lijstadviescommissie – zie persbericht
  2. Regiobestuur – stand van zaken lijstduwers
  3. Presentatie kandidaten
 6. Presentatie campagneteam
 7. Nieuws uit de fractie
 8. Waterschapsverkiezingen 2019; presentatie door Marjolein Meerburg namens de drie Noord-Hollandse waterschappen (Hollands Noorderkwartier / Amstel, Gooi en Vecht / Rijnland)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting en borrel

Workshop Reflectiegesprekken – voor Afdelingsbestuurders en fractievoorzitters

In een reflectie- of functioneringsgesprek staat het functioneren van het raadslid of wethouder centraal, niet het beoordelen. Tijdens de training leer je de juiste vragen te stellen tijdens zo’n gesprek. Met als doel een soepele en effectieve communicatie te krijgen, voor het beste resultaat en in een aangename sfeer. Het competentieprofiel vormt hierbij het uitgangspunt. Natuurlijk is er ook veel ruimte voor het oefenen van gesprekken. De training richt zich op afdelingsbestuurders en fractievoorzitters die reflectiegesprekken (gaan) voeren met gemeenteraadsleden en/of wethouders. In de training zal het verloop van het reflectiegesprek geschetst worden. Er wordt geoefend met gesprekstechnieken volgens de STARR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie). Er wordt veel aandacht besteed aan vragen stellen: met welke vragen kun je beter inzicht krijgen op de competenties van politici?

Kosten € 35 p.p.

 


24 november

13.00 uur

Studio 4 in het Muziekcentrum van de Omroep, Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum