Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene regiovergadering

zaterdag 26 januari 2019 in Haarlemmerliede

ARV-9

Zaterdag 26 januari organiseert het regiobestuur een algemene regiovergadering (ARV), waarvoor alle leden uit Noord-Holland uitgenodigd zijn. De vergadering vangt aan om 13:00 uur (inloop vanaf 12:30).

U kunt zich aanmelden voor de vergadering via onderstaand formulier.

De gedetailleerde agenda van de vergadering kunt u hier downloaden.
De vergaderstukken zijn te vinden via deze link.

Agenda

  1. Opening en welkom
  2. Notulen ARV 24 november 2018
  3. Presentatie verkiezingsprogramma 2019 – 2023
  4. Kandidatenlijst PS2019
  5. Instellingsbesluit en samenstelling gedeputeerden adviescommissie (GAC)
  6. Stand van zaken verkiezingscampagne PS2019
  7. Nieuws uit de fractie
  8. Waterschapsverkiezingen 2019 – presentatie door Marjolein Meerburg namens de drie Noord-Hollandse waterschappen
  9. Rondvraag & sluiting

Aansluitend aan de vergadering vindt  de nieuwjaarsreceptie plaats op dezelfde locatie.

 

26 januari

13:00 -15:30 uur

De Zoete Inval, Haarlemmerstraatweg 183, 2065 AE Haarlemmerliede