Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

D66 Noord-Holland Dag en Regiocongres

Zaterdag 10 november 2018 in Haarlem

Het regiobestuur van D66 Noord-Holland organiseert op 10 november een ledendag in het prachtige provinciehuis van Noord-Holland.

In de ochtend een ontspannen programma – voor genodigden – om onze campagne-vrijwilligers te bedanken en in de middag een interessant programma met lijsttrekkers van komende verkiezingen, uitwisseling over provinciale onderwerpen en overleg van afdelingsbestuurders.

Voor het middagprogramma nodigen we alle leden en sympathisanten van D66 uit. Het wordt zeker een interessant regiocongres waar diverse sprekers, zoals Jan Paternotte, Tjeerd de Groot, Margo Andriessen, Ilse Zaal, Joke Geldhof en Jack van der Hoek je zullen meenemen langs verschillende regionale thema’s. Ook staat de start van de verkiezingscampagne PS19 en de herindelingsverkiezingen in Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlemmermeer op het programma. En onze speciale gast is Rob Jetten.

Deelname is gratis, aanmelden verplicht via het onderstaande formulier.

PROGRAMMA

12.45 uur: Inloop

13.00 uur: Welkom door regiovoorzitter Jeroen van Spijk en Tweede Kamerlid/campagneleider Jan Paternotte.

Roger van Boxtel zal het tijdens de plenaire opening van het regiocongres vooral hebben over de gevolgen van de woningbouwopgave in de MRA en de bereikbaarheid van Schiphol. Natuurlijk zal hij het daarnaast hebben over ander spoorlijnen die in onze provincie onder druk staan. Maar ook nieuwe verbindingen naar Almere of Berlijn en Parijs komen aan bod.

In gesprek met Rob Jetten, fractievoorzitter Tweede Kamer, Ilse Zaal, fractievoorzitter en lijsttrekker D66 Noord-Holland en Margo Andriessen, Eerste Kamerlid.

14.00 uur: Workshops (1e ronde)

  • Mobiliteit en Schiphol – door Andries Tijssens en Flip de Groot
  • Kringlooplandbouw en Natuur – door Tjeerd de Groot
  • Democratische Vernieuwing – door Henk Beerten, Margo Andriessen en Tonko van Leeuwen

15.00 uur: Workshops (2e ronde)

  • Campagne PS2019 – door Kai de Haan, Claudia Weemhoff en Ilse Zaal
  • Provinciale Omgevingsvisie en Woonbeleid – door Joke Geldhof en Hein Struben
  • Circulair Economisch Beleid – door Jack van der Hoek en Flip de Groot

16.00 uur: Netwerkborrel

Spreekuur Talentencommissie

Wie eens vrijblijvend van gedachten wil wisselen over zijn of haar ambities binnen D66 kan altijd aankloppen bij de talentencommissie. Wij organiseren hiervoor op zaterdag 10 november een speciaal talentenspreekuur tijdens de Noord-Holland Dag. Tijdens het talentenspreekuur wordt er actief met leden meegedacht over de activiteiten die zij kunnen ontplooien om ambities te verwezenlijken. Bijvoorbeeld door een opleiding te volgen, zich aan te sluiten bij een thema-afdeling of zich kandidaat te stellen voor een bepaalde vacature. Wil je in gesprek met een van de commissieleden meld je dan nu aan via e-mail.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenscommissie behandelt integriteitskwesties van leden van D66 Noord-Holland. Een lid kan hier terecht wanneer dit lid zich onaanvaardbaar bedreigd, of onprettig of onheus bejegend voelt en in alle privacy en anonimiteit zijn/haar verhaal kwijt wil. Onze vertrouwenspersonen zijn: Marion Geisler en Hendrik Boland.


 

10 november

Gehele dag

Paviljoen Welgelegen, provinciehuis Noord-Holland, Dreef 1, Haarlem