Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Symposium #NHfietst

Vrijdag 19 mei 2017 in Haarlem

D66, GroenLinks en PvdA organiseren een Fietssymposium om een impuls te geven aan proactief fietsbeleid vanuit de Provincie Noord-Holland. Daartoe willen we betrokken partijen bij elkaar krijgen om kennis uit te wisselen, ideeën te genereren en te netwerken. We willen een actuele status van de mobiliteitsbehoefte en een blik in de toekomst laten zien, en de kansen die daaruit voortvloeien. De kansen moeten aanleiding geven tot nauwere samenwerking tussen gemeenten onderling en met de Provincie op verbindende routes en projecten. We willen leren van succesvolle voorbeelden uit andere delen van Nederland en van er beleidsplannen en ervaringen van andere provincies. Wij hopen dat hierna initiatieven ontstaan voor proactieve provinciale en gemeentelijke fietsvisies alsmede meer concrete projecten op gang komen.

Het symposium is bedoeld voor bestuurders, politici en ambtenaren van gemeenten en provincie met de fiets in de portefeuille, maar ook voor experts en andere themadeskundigen van maatschappelijke en kennisorganisaties inzake de fiets

Het symposium is een gezamenlijk initiatief van de Statenfracties van D66, PvdA en GroenLinks in Noord-Holland.  Wij willen partijen bij elkaar brengen om innovatiever provinciaal fietsbeleid te realiseren. De mobiliteitsbehoefte verandert. Daardoor ontstaan nieuwe vereisten. Innovatie is nodig. Wij willen een impuls geven aan nauwere samenwerking tussen gemeenten onderling en provincie op fietsbeleid. We willen de trends door specialisten neer laten zetten, leren van succesvolle voorbeelden vanuit regio’s en andere provincies, netwerken, met als resultaat dat we innovatie aanjagen en kansen benutten op verbindende routes.

Aanmelden

Wij nodigen u van harte uit om dit symposium bij te wonen.  Meldt u zich zsm aan, maar het liefst voor 16 mei per e-mail via  fietssymposium@noord-holland.nl onder vermelding van uw voornaam, achternaam, naam organisatie en de keuze van de break out sessie

1.      Ketenmobiliteit en smart mobility

2.      Gedragsverandering, gezondheid en veiligheid

3.      Regionale fietsroutes en regionale kansen

Deelname is gratis.


Programma

12.00 uur:           Inloop en ontvangst (met broodjes).

12.30      uur:        Opening door Hadassah de Boer (dagvoorzitter).

Keynotes door Johan Diepens, Dutch Cycling Embassy / Mobycon en Eric Tetteroo, consultant stadsplanning en fietsinclusieve mobiliteit bij APPM.
Presentaties over de NL Tour de Force en Provinciaal Fietsbeleid in Drenthe, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht.

Pitches: Anders denken over mobiliteit over gedragsverandering, snelfietsen, investeren in fietsnetwerk en fietsvoorzieningen en gezondheidsaspecten voor beleidsmakers.

Break-out sessies:

1) Ketenmobiliteit & smart mobility: hoe zorg je ervoor dat reizigers tijdens hun reis op een snelle en gemakkelijke manier de fiets, het openbaar vervoer en de auto kunnen combineren?
2) Gezondheid, gedragsverandering en veiligheid: over fietsen als middel tegen overgewicht bij kinderen & hoe je reisgedrag kunt beïnvloeden.
3) Regionale fietsroutes en regionale kansen: de vele scholieren en forenzen die dagelijks naar hun school of werk fietsen, verdienen directe, veilige en comfortabele fietsverbindingen. Welke kansen en mogelijkheden laat de  provincie Noord-Holland onbenut?

Paneldiscussie en wrap-up.

16.45                   Netwerkborrel.


Kennisbronnen

ALGEMEEN

SPREKERS & EXPERTS
FIETSBELEID

 

19 mei

12.00-17.30 uur

Statenzaal in Paviljoen Welgelegen = provinciehuis Noord-Holland, Dreef 3, Haarlem