Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Maandag 30 maart 2020

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert online.

De fractie vergadert over lopende zaken en ingekomen stukken.

Wilt u inspreken bij de fractie, neem dan even contact op met de fractiemedewerker via e-mail.

30 maart

20.00 uur