Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Maandag 2 november 2020 in Haarlem

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert online

De fractie vergadert ter voorbereiding van de PS vergaderingen van 9 en 16 november.

De onderwerpen kunt u vinden op de agenda van de PS vergadering. Deze wordt minimaal 4 dagen van te voren gepubliceerd, maar is ook af te leiden uit de eerder gehouden commissievergaderingen (A-onderwerpen).

Wilt u inspreken bij de fractie, neem dan even contact op met de fractiemedewerker via e-mail.

2 november

19.00 uur

Online via Zoom