Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Maandag 7 december 2020

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert online.

De fractie vergadert ter voorbereiding van de PS vergadering van 14 december.

De onderwerpen kunt u vinden op de agenda van de PS vergadering. Deze wordt minimaal 4 dagen van te voren gepubliceerd, maar is ook af te leiden uit de eerder gehouden commissievergaderingen (A-onderwerpen).

Wilt u inspreken bij de fractie, neem dan even contact op met de fractiemedewerker via e-mail.

7 december

19.00 uur