Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Maandag, 3 oktober 2022

Fractieoverleg

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert digitaal ter voorbereiding van de provinciale Statenvergadering op 10 oktober.

De agenda voor deze vergaderingen is te vinden op de website van de provincie

Wilt u inspreken bij de fractie of de vergadering bijwonen, meldt u zich dan even via e-mail

3 oktober

20:00 uur