Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag 22 november 2022 online

Fractieoverleg

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert online ter voorbereiding van de provinciale commissies van eind november en begin december. De agenda voor deze vergaderingen zijn te vinden op de website van de provincie

Wilt u inspreken bij de fractie of de vergadering bijwonen, meldt u zich dan even via e-mail

22 november

19.30 uur

Paviljoenslaan 5
Haarlem