Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Maandag 12 december 2022 in Haarlem

Fractieoverleg

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert in het fractiehuis in Haarlem ter voorbereiding van de provinciale statenvergadering op 19 december.

De agenda voor deze vergaderingen is te vinden op de website van de provincie

Wilt u inspreken bij de fractie of de vergadering bijwonen, meldt u zich dan even via e-mail

12 december

19.30 uur

Paviljoenslaan 5
Haarlem