Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

dinsdag 5 september 2017 te Haarlem

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert op dinsdagavond ter voorbereiding van de commissievergaderingen van de commissies M&F en EEB van maandag 11 september in het fractiehuis aan de Paviljoenslaan in Haarlem.

Fractievergaderingen van D66 zijn openbaar. Aanmelden graag bij de fractiemedewerker via e-mail: d66@noord-holland.nl. Klik hier voor de agenda van de PS- of commissievergadering.

5 september

20.30 uur