Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

dinsdag 12 september 2017 te Haarlem

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert op dinsdagavond ter voorbereiding van de commissievergaderingen van de commissies NLM en RWW van maandag 18 september in het fractiehuis aan de Paviljoenslaan in Haarlem.

Fractievergaderingen van D66 zijn openbaar. Aanmelden graag bij de fractiemedewerker via e-mail: d66@noord-holland.nl. Klik hier voor de agenda van de PS- of commissievergadering.

12 september

20.30 uur