Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

dinsdag 21 november 2017 te Haarlem

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert op dinsdagavond ter voorbereiding van de commissievergaderingen van de commissies M&F en EEB van maandag 27 november in het fractiehuis aan de Paviljoenslaan in Haarlem.

Fractievergaderingen van D66 zijn openbaar. Aanmelden graag bij de fractiemedewerker via e-mail: d66@noord-holland.nl. Klik hier voor de agenda van de PS- of commissievergadering.

21 november

20.30 uur