Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag 13 februari 2018 in Haarlem

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert op dinsdagavonden in het fractiehuis in Haarlem ter voorbereiding op commissie- en PS-vergaderingen

Voorbereiding van de commissies Mobiliteit & Financiën en Economie, Energie & Bestuur. Fractievergaderingen van D66 zijn openbaar. Aanmelden graag bij de fractiemedewerker via e-mail: d66@noord-holland.nl. Klik hier voor de agenda van de PS- of commissievergadering.

13 februari

20.30 ur