Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag 15 mei 2018 in Haarlem

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert op dinsdagavonden ter voorbereiding van commissie- en PS-vergaderingen.

Voorbereiding van de commissievergaderingen.

Fractievergaderingen van D66 zijn openbaar. Aanmelden graag bij de fractiemedewerker via e-mail: d66@noord-holland.nl.

Klik hier voor de agenda van de PS- of commissievergadering.

15 mei

20.30 uur