Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag 5 juni 2018 in Haarlem

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert op dinsdagavonden ter voorbereiding van commissie- en PS-vergaderingen.

Voorbereiding van de PS-vergadering van 11 juni.

Fractievergaderingen van D66 zijn openbaar. Aanmelden graag bij de fractiemedewerker via e-mail: d66@noord-holland.nl.

Klik hier voor de agenda van de PS- of commissievergadering.

5 juni

19.30 uur