Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering – geannuleerd

Dinsdag 19 juni 2018 in Haarlem

De Statenfractie van D66 vergadert op dinsdagavonden in het fractiehuis van de provinciale partijen ter voorbereiding van commsissies en PS-vergaderingen.

Voorbereiding van de commissievergaderingen NLWM en RW van volgende week.

Fractievergaderingen van D66 zijn openbaar. Aanmelden graag bij de fractiemedewerker via e-mail: d66@noord-holland.nl.

Klik hier voor de agenda van de PS- of commissievergadering.

Deze vergadering is verplaatst naar het fractieweekend op Texel 22/23 juni.

19 juni

20.30 uur

Fractiehuis, Paviljoenslaan 7-9, Haarlem