Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag 11 september 2018 in Haarlem

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert op dinsdagavonden ter voorbereiding van commissies en PS-vergaderingen.

GEWIJZIGDE DATUM. Verplaatst van 11 september naar 12 september na afloop van extra PS-vergadering


Voorbereiding van de commissievergaderingen M&F en EEB van volgende week.

Fractievergaderingen van D66 zijn openbaar. Aanmelden graag bij de fractiemedewerker via e-mail: d66@noord-holland.nl.

Klik hier voor de agenda van de PS- of commissievergadering.

12 september

Ca. 19.30 uur