Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag 16 oktober 2018 in Haarlem

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert op dinsdagavonden in het fractiehuis in Haarlem om commissie- en PS-vergaderingen voor te bereiden.

Voorbereiding van de commissievergaderingen MF en EEB van volgende week.

Fractievergaderingen van D66 zijn openbaar. Aanmelden graag bij de fractiemedewerker via e-mail: d66@noord-holland.nl.

Klik hier voor de agenda van de PS- of commissievergadering.

16 oktober

20.30 uur