Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Maandag 7 januari 2019 in Haarlem

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert geregeld ter voorbereiding van commissie- en PS-vergaderingen

Voorbereiding van de PS-vergadering van volgende week.

Fractievergaderingen van D66 zijn openbaar. Aanmelden graag bij de fractiemedewerker via e-mail: d66@noord-holland.nl.

Klik hier naar ibabs voor de agenda van een PS- of commissievergadering.

7 januari

13.00 uur