Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag 5 februari 2019 in Haarlem

De Statenfractie van D66 Noord-Holland vergadert op dinsdagavonden in Haarlem ter voorbereiding van commissie- en PS-vergaderingen

Voorbereiding van de commissievergaderingen van volgende week.

Fractievergaderingen van D66 zijn openbaar. Aanmelden graag bij de fractiemedewerker via e-mail: d66@noord-holland.nl.

Klik hier naar ibabs voor de agenda van een PS- of commissievergadering.

5 februari

20.30 uur